skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A young nation : adventures in time and place
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A young nation : adventures in time and place

N.Y. : McGraw-Hill, 2000 - (917.3 YOU 2000) - ISBN002149004x

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Cổ sử Việt Nam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cổ sử Việt Nam

Đào, Duy Anh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21781

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The political discourse of spatial disparities geographical inequalities between science and propaganda

Gyuris Ferenc

Springer; 2014 - (911 GYU 2014)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The political discourse of spatial disparities geographical inequalities between science and propaganda

Gyuris Ferenc

Springer; 2014 - (911 GYU 2014)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lịch triều hiến chương loại chí Tập 2 Nhân vật chí

Phan Huy Chú

Nxb Trẻ; 2014 - (959.7 PH C 2014)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lịch triều hiến chương loại chí Tập 1 Dư địa chí

Phan Huy Chú

Nxb Trẻ; 2014 - (959.7 PH C 2014)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lịch triều hiến chương loại chí Tập 3 Quan chữ chí Lễ Nghi chí

Phan Huy Chú

Nxb Trẻ; 2014 - (959.7 PH C 2014)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lịch triều hiến chương loại chí Tập 5 Binh chế chí Văn tịch chí Bang giao chí

Phan Huy Chú

Nxb Trẻ; 2014 - (959.7 PH C 2014)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lịch triều hiến chương loại chí Tập 4 Khoa mục chí Quốc dụng chí Hình luật chí

Phan Huy Chú

Nxb Trẻ; 2014 - (959.7 PH C 2014)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đại Nam nhất thống chí. Tập 1

Phạm Trọng Điềm người dịch

TP. Hồ Chí Minh : Thuận Hoá, 1997 - (959.7 ĐAI(1) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đại Nam nhất thống chí. Tập 5

Phạm Trọng Điềm người dịch

[H.] , 1997 - (959.7 ĐAI(5) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đại Nam nhất thống chí. Tập 3

Phạm Trọng Điềm người dịch

TP. Hồ Chí Minh : Thuận Hoá, 1997 - (959.7 ĐAI(3) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đại Nam nhất thống chí. Tập 2

Phạm Trọng Điềm người dịch

TP. Hồ Chí Minh : Thuận Hoá, 1997 - (959.7 ĐAI(2) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đại Nam nhất thống chí. Tập 4

Phạm Trọng Điềm người dịch

TP. Hồ Chí Minh : Thuận Hoá, 1997 - (959.7 ĐAI(4) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thành luỹ phố phường và con người Hà nội trong lịch sử

Nguyễn Khắc Đạm

H. : Văn hoá Thông tin, 1999 - (915.97 NG-Đ 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dư địa chí

Nguyễn Trãi; Phan Duy Tiếp Người dịch

H. : Sử học, 1961

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Việt sử địa dư

Phan Đình Phùng; Nguyễn Hữu Mùi người dịch

Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2008 - (911 PH-P 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đại Nam nhất thống chí. Tập 2

H. : Khoa học xã hội, 1969 - (959.7 ĐAI(2) 1969)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thủ đô các nước trên thế giới

Nguyễn Trường Tân biên soạn

H. : VHTT, [2007] - (911 THU 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
地図から読む歴史
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

地図から読む歴史

足利 健亮

東京 : '講談社, 2012 - (915.2 ASH 2012) - ISBN9784062921084

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 45  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (4)
 2. 1993đến1996  (13)
 3. 1997đến2006  (11)
 4. 2007đến2014  (12)
 5. Sau 2014  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (42)
 2. Maps  (2)
 3. Luận án, luận văn  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Đình Đầu
 2. Phạm Trọng Điềm
 3. Phan Huy Chú
 4. Gyuris Ferenc
 5. [明]鄧鐘

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...