skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 105  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photographic geography : Book 2

Murray A.

Glagow : Collins elear-type press, 1953 - (914 MUR(2) 1953)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Địa chí Hà Tây
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Địa chí Hà Tây

Đặng Văn Tu; Nguyễn Tá Nhí; Đinh Khắc Thuân

H. : Nxb.Hà nội , 2011 - (915.97 ĐIA 2011) - ISBN9786045500552

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng tập dư địa chí Việt Nam. Tập 1, dư địa chí toàn quốc (Quốc chí)

Bùi Văn Vượng

H. : Thanh niên , 2012 - (915.97 TON(1) 2012)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng tập dư địa chí Việt Nam. Tập 3, dư địa chí phương (Phương chí)

Bùi Văn Vượng

H. : Thanh niên , 2012 - (915.97 TON(3) 2012)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng tập dư địa chí Việt Nam. Tập 2, dư địa chí toàn quốc (Quốc chí)

Bùi Văn Vượng

H. : Thanh niên , 2012 - (915.97 TON(2) 2012)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Địa chí Quảng Ninh

Nguyễn Hồng Phong; Vũ Khiêu

Hà Nội. : Thế giới, 2003 - (915.97 ĐIA 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Khoa Địa lý - Địa chất, Trường Đại học khoa học, Đại học Huế
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khoa Địa lý - Địa chất, Trường Đại học khoa học, Đại học Huế

Nguyễn, Khắc Vinh; Bùi, Đức Thắng

Nguyễn, Khắc Vinh, Bùi, Đức Thắng. Bách khoa thư địa chất (2017), tr. 177-178; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18128

Truy cập trực tuyến

8
Sách địa chí ở miền Nam Việt Nam(1954 - 1975)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sách địa chí ở miền Nam Việt Nam(1954 - 1975)

Nguyễn, Thanh Lợi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20048

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công tác địa chí trong thư viện

ĐHQGHN; 2008 - (025 CON 2008)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Địa lý Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2001 - (915.9731 ĐIA 2001)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tây Nguyên luỹ thép thành đồng

H. : QĐND, 1973 - (915.97 TAY 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geography : First series. Book three:Our own people and their work

Archer A.B.; Thomas H.G

London : Ginn and Comp., Ltd, 1958 - (914.1 ARC(3) 1958)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hà Nội - Phố, làng biên niên sử

Nguyễn Bắc; Nguyễn Vinh Phúc

H. : Nxb.Hà nội, 1999 - (915.97 NG-B 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trang vàng Internet những địa chỉ cần biết : toàn tập

H. : Thống kê, 2000 - (004.678 TRA 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Địa lý Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

H.: ĐHQG, 2001 - (915.9731 ĐIA 2001)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

12 con giáp và một số cách nhìn nhận về con người, đời người : sách tham khảo

Nam Việt biên soạn

H. : Lao động, 2007 - (181 MUO 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<15.000=Mười lăm nghìn> địa chỉ Internet : mới nhất hiện nay

Hoàng Quang biên soạn

H. : VHTT, 2007 - (004.67 MUO 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
T&#432; li&#7879;u v&#259;n hi&#7871;n Th&#259;ng Long - H&#224; N&#7897;i : tuy&#7875;n t&#7853;p &#273;&#7883;a ch&#237;. T&#7853;p 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội : tuyển tập địa chí. Tập 1

Nguyễn Kim Sơn; Nguyễn Thúy Nga

H. : Nxb. Hà Nội, 2010 - (915.97 TUL(1) 2010) - ISBN9786045500309

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
&#272;&#7883;a ch&#237; C&#7889; Loa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Địa chí Cố Loa

Nguyễn Quang Ngọc; Vũ Văn Quân

H. : Nxb. Hà Nội , 2010 - (915.97 ĐIA 2010) - ISBN9786045500163

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
C&#244;ng t&#225;c x&#226;y d&#7921;ng v&#224; ph&#225;t tri&#7875;n kho t&#224;i li&#7879;u &#273;&#7883;a ch&#237; t&#7841;i Th&#432; vi&#7879;n T&#7881;nh Thanh h&#243;a: th&#7921;c tr&#7841;ng v&#224; gi&#7843;i ph&#225;p
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công tác xây dựng và phát triển kho tài liệu địa chí tại Thư viện Tỉnh Thanh hóa: thực trạng và giải pháp

Vũ, Thị Hải Yến; Nguyễn, Thị Trang Nhung

Vũ, T. H. Y. (2012). Công tác xây dựng và phát triển kho tài liệu địa chí tại Thư viện Tỉnh Thanh hóa: thực trạng và giải pháp. Khóa luận, Đại học Quốc gia, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33769

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 105  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (7)
 2. 1974đến1991  (7)
 3. 1992đến1998  (19)
 4. 1999đến2006  (20)
 5. Sau 2006  (50)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (92)
 2. Bài báo  (7)
 3. Luận án, luận văn  (6)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (64)
 2. English  (27)
 3. Undetermined  (10)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...