skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 95  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Phương pháp phân cụm dữ liệu không gian và ứng dụng trong việc xác định vị trí tối ưu đặt máy ATM
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp phân cụm dữ liệu không gian và ứng dụng trong việc xác định vị trí tối ưu đặt máy ATM

Nguyễn, Sơn; Đặng, Văn Đức

Nguyễn, S. (2011). Phương pháp phân cụm dữ liệu không gian và ứng dụng trong việc xác định vị trí tối ưu đặt máy ATM. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050000798; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42698

Truy cập trực tuyến

2
Khai phá Luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khai phá Luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện

Nguyễn, Thị Biên; Đặng, Văn Đức

22 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6401

Truy cập trực tuyến

3
Nghiên cứu ứng dụng mẫu thiết kế trong tương tác người máy
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng mẫu thiết kế trong tương tác người máy

Lương, Thị Ngọc Hà; Đặng, Văn Đức

3 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6009

Truy cập trực tuyến

4
Một số kỹ thuật tìm kiếm ảnh theo nội dung trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số kỹ thuật tìm kiếm ảnh theo nội dung trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện

Dương, Hoàng Huyên; Đặng, Văn Đức

Dương, H. H. (2005). Một số kỹ thuật tìm kiếm ảnh theo nội dung trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12382

Truy cập trực tuyến

5
Xây dựng quy trình phân tích thiết kế giao diện người sử dụng phương pháp hướng đối tượng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng quy trình phân tích thiết kế giao diện người sử dụng phương pháp hướng đối tượng

Nguyễn, Tuấn Việt; Đặng, Văn Đức, 1951-

Nguyễn, T. V. (2003). Xây dựng quy trình phân tích thiết kế giao diện người sử dụng phương pháp hướng đối tượng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11905

Truy cập trực tuyến

6
Phát triển hệ thống tìm kiếm văn bản trên cơ sở nội dung và ứng dụng tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển hệ thống tìm kiếm văn bản trên cơ sở nội dung và ứng dụng tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Lưu, Vũ Nam; Đặng, Văn Đức, 1951-

Lưu, V. N. (2013). Phát triển hệ thống tìm kiếm văn bản trên cơ sở nội dung và ứng dụng tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11575

Truy cập trực tuyến

7
Nghiên cứu phát triển trên hệ thống dịch vụ dựa trên vị trí địa lý và thử nghiệm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển trên hệ thống dịch vụ dựa trên vị trí địa lý và thử nghiệm

Phạm, Ngọc Hưng; Đặng, Văn Đức

Phạm, N. H. (2009). Nghiên cứu phát triển trên hệ thống dịch vụ dựa trên vị trí địa lý và thử nghiệm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16398

Truy cập trực tuyến

8
Vấn đề bảo vệ tính riêng tư trong các dịch vụ dựa trên vị trí
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề bảo vệ tính riêng tư trong các dịch vụ dựa trên vị trí

Ngô, Thanh Huyền; Đặng, Văn Đức

Ngô, T. H. (2009). Vấn đề bảo vệ tính riêng tư trong các dịch vụ dựa trên vị trí. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16394

Truy cập trực tuyến

9
Một số kỹ thuật chỉ mục và tìm kiếm đối tượng trong video số
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số kỹ thuật chỉ mục và tìm kiếm đối tượng trong video số

Nguyễn, Thanh Bình; Đặng, Văn Đức

Nguyễn, Thanh Bình. (2008). Một số kỹ thuật chỉ mục và tìm kiếm đối tượng trong video số. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15296

Truy cập trực tuyến

10
Vấn đề bảo vệ tính riêng tư trong các dịch vụ dựa trên vị trí : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề bảo vệ tính riêng tư trong các dịch vụ dựa trên vị trí : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05

Ngô, Thanh Huyền; Đặng, Văn Đức

Ngô, Thanh Huyền. (2009). Vấn đề bảo vệ tính riêng tư trong các dịch vụ dựa trên vị trí. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_02421; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42150

Truy cập trực tuyến

11
Một số kỹ thuật ước lượng dự án và đánh giá phần mềm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số kỹ thuật ước lượng dự án và đánh giá phần mềm

Trần, Khánh Dung; Đặng, Văn Đức

Trần, K. D. (2007). Một số kỹ thuật ước lượng dự án và đánh giá phần mềm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01400; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42204

Truy cập trực tuyến

12
Nghiên cứu ứng dụng cơ sở dữ liệu quan hệ mở rộng vào xây dựng cơ sở dữ liệu đa phương tiện
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng cơ sở dữ liệu quan hệ mở rộng vào xây dựng cơ sở dữ liệu đa phương tiện

Hoàng, Minh Hiền; Đặng, Văn Đức

Hoàng, M. H. (2005). Nghiên cứu ứng dụng cơ sở dữ liệu quan hệ mở rộng vào xây dựng cơ sở dữ liệu đa phương tiện. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42235

Truy cập trực tuyến

13
Nghiên cứu kiến trúc CSDL trong dịch vụ dựa trên vị trÍ(LBS) trên cơ sở điện toán đám mây
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu kiến trúc CSDL trong dịch vụ dựa trên vị trÍ(LBS) trên cơ sở điện toán đám mây

Bùi, Thị Thắm; Đặng, Văn Đức

Bùi, T. T. (2013). Nghiên cứu kiến trúc CSDL trong dịch vụ dựa trên vị trÍ(LBS) trên cơ sở điện toán đám mây. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050002626; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41502

Truy cập trực tuyến

14
Khai phá Luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khai phá Luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

Nguyễn, Thị Biên; Đặng, Văn Đức

Nguyễn, T. B. (2012). Khai phá Luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050001570; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42819

Truy cập trực tuyến

15
Phát triển dịch vụ dựa trên vị trí (LBS) trên nền tảng điện toán đám mây
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển dịch vụ dựa trên vị trí (LBS) trên nền tảng điện toán đám mây

Vũ, Dương Tùng; Đặng, Văn Đức

Vũ, D. T. (2012). Phát triển dịch vụ dựa trên vị trí (LBS) trên nền tảng điện toán đám mây. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050001891; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42657

Truy cập trực tuyến

16
Một số vấn đề về lưu trữ và chỉ mục trong cơ sở dữ liệu không gian : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 60 48 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số vấn đề về lưu trữ và chỉ mục trong cơ sở dữ liệu không gian : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 60 48 05

Đinh, Thị Hồng Huyên; Đặng, Văn Đức

Đinh, T. H. H. (2007). Một số vấn đề về lưu trữ và chỉ mục trong cơ sở dữ liệu không gian. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01309; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42798

Truy cập trực tuyến

17
Nghiên cứu phát triển ứng dụng bản đồ số trên các thiết bị trợ giúp cá nhân : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển ứng dụng bản đồ số trên các thiết bị trợ giúp cá nhân : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

Nguyễn, Tiến Phương; Đặng, Văn Đức

Nguyễn, T. P. (2007). Nghiên cứu phát triển ứng dụng bản đồ số trên các thiết bị trợ giúp cá nhân. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01353; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42930

Truy cập trực tuyến

18
Nghiên cứu ứng dụng mẫu thiết kế trong tương tác người - máy
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng mẫu thiết kế trong tương tác người - máy

Lương, Thị Ngọc Hà; Đặng, Văn Đức

Lương, T. N. H. (2011). Nghiên cứu ứng dụng mẫu thiết kế trong tương tác người - máy. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050000870; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42834

Truy cập trực tuyến

19
Xây dựng hệ thống khai thác trực tuyến cơ sở dữ liệu địa lý
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng hệ thống khai thác trực tuyến cơ sở dữ liệu địa lý

Nguyễn, Sơn Hải; Đặng, Văn Đức

Nguyễn, S. H. (2001). Xây dựng hệ thống khai thác trực tuyến cơ sở dữ liệu địa lý. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00050; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42642

Truy cập trực tuyến

20
Nghiên cứu một số vấn đề về tích hợp dữ liệu : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 1.01.10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu một số vấn đề về tích hợp dữ liệu : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 1.01.10

Nguyễn, Trí Hiển; Đặng, Văn Đức

Nguyễn, T. H. (2007). Nghiên cứu một số vấn đề về tích hợp dữ liệu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; V_L0_01065; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42422

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 95  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2006  (7)
  2. 2006đến2008  (11)
  3. 2009đến2011  (10)
  4. 2012đến2015  (18)
  5. Sau 2015  (49)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...