skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 401  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khí tượng synôp : phần nhiệt đới

Trần Công Minh

H. : ĐHQGHN, 2009 - (551.5 TR-M 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đông Nam Á tháng Tám năm 1945 : đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước

Vũ Dương Ninh; Nguyễn Văn Hồng; Pluvier Jan

H. : Thế giới, 2005 - (959 VU-N 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

印度支那转折的一年

河内 : 外文, 1974 - (959.7042 NAM 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lịch sử phát triển Đông Nam Á : từ hình thành đến hiện đại

Heidhues Mary Somers; Huỳnh Kim Oanh biên dịch; Phạm Viêm Phương biên dịch

H. : VHTT, 2007 - (959 HEI 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
South-East Asian culture Vs. East Aisan culture (A case study of Vietnam and Japan)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

South-East Asian culture Vs. East Aisan culture (A case study of Vietnam and Japan)

Vũ, Minh Giang

Vũ, Minh Giang. (2003). South-East Asian culture Vs. East Aisan culture (A case study of Vietnam and Japan. South-East Asian culture Vs. East Aisan culture (A case study of Vietnam and Japan), p. 27-35; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5135

Truy cập trực tuyến

6
Hồi giáo ở Đông Nam Á
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hồi giáo ở Đông Nam Á

Nguyễn, Thị Hoa Mai

Nguyễn, T.M.H. (2004). Hồi giáo ở Đông Nam Á. Hội nghị Khoa học Nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25012

Truy cập trực tuyến

7
Những bản Hiếp pháp độc lập đầu tiên ở Đông Nam Á năm 1945
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những bản Hiếp pháp độc lập đầu tiên ở Đông Nam Á năm 1945

Nguyễn, Quốc Hùng

Nguyễn, Q. H. (1990). Những bản Hiếp pháp độc lập đầu tiên ở Đông Nam Á năm 1945. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học xã hội và nhân văn, 33(6+7), tr. 14-17; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59602

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các nước Đông Nam Á

H. : Sự thật, 1974 - (320.959 CAC 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Неоколониализм США : Американский неоколониализм в юго-восточной Азии

Н. : Лит. на иност.языках, 1974 - (320.959 НЕО 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Американский неоколониализм в юго-восточной Азии. вып. 3

Ханой : Ино. язык, 1974 - (9595 AME(3) 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Việt Nam & Đông Nam Á ngày nay

Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia.

H., [1994]-

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Southest Asia : A region revealed
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southest Asia : A region revealed

Bowden David; Hicks Nigel; Shippen Mick

Oxford: John Beaufoy Publishing, 2013 - (915.9 BOW 2013) - ISBN9781906780975

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đông Nam Á : Lịch sử từ nguyên thủy đến ngày nay

Lương Ninh; Đỗ Thanh Bình; Trần Thị Vinh

H. : CTQG, 2015 - (959 ĐON 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đông Nam Á truyền thống và hội nhập

Thế giới; 2007 - (915.9 ĐON 2007)

Truy cập trực tuyến

15
Quan hệ Đại Việt – Đông Nam Á thế kỷ X – XV
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Đại Việt – Đông Nam Á thế kỷ X – XV

Phạm, Thị Thảo Ngân

154 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16924

Truy cập trực tuyến

16
East Asian regionalism and ASEAN plus 3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

East Asian regionalism and ASEAN plus 3

Hoang, Khac Nam

Hoang, Khac Nam. VNU Journal of Science, Soc, Sci& Human (2003) No 2E, p. 41-52; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5137

Truy cập trực tuyến

17
Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nhân
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nhân

Nguyễn, Viết Lộc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13100

Truy cập trực tuyến

18
Một số lễ hội Phật giáo Đông Nam Á
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số lễ hội Phật giáo Đông Nam Á

Trương Sỹ, Hùng

Trương, S. H. (2009). Một số lễ hội Phật giáo Đông Nam Á. Nghiên cứu Tôn giáo, Số 6, p. 62-68; 1859-0403; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19320

Truy cập trực tuyến

19
Tiếp cận với Đông Nam Á học và Việt Nam học
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiếp cận với Đông Nam Á học và Việt Nam học

Phạm, Đức Dương

Phạm, Đức Dương. Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba (2008), tr. 549-558; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21361

Truy cập trực tuyến

20
Islam giáo và ảnh hưởng của nó đến đời sống chính trị hiện đại ở một số nước Đông Nam Á : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 85
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islam giáo và ảnh hưởng của nó đến đời sống chính trị hiện đại ở một số nước Đông Nam Á : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 85

Hoàng, Thị Hường; Hoàng, Văn Cảnh

Hoàng, Thị Hường. (2011). Islam giáo và ảnh hưởng của nó đến đời sống chính trị hiện đại ở một số nước Đông Nam Á. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 02050000312; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36378

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 401  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (13)
 2. 1980đến1991  (13)
 3. 1992đến1999  (49)
 4. 2000đến2009  (98)
 5. Sau 2009  (230)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (256)
 2. Luận án, luận văn  (104)
 3. Bài báo  (38)
 4. Tạp chí  (3)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (227)
 2. English  (109)
 3. Undetermined  (32)
 4. Russian  (4)
 5. Japanese  (3)
 6. Chinese  (2)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...