skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 320  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Giá trị Đông Á qua quá trình lịch sử
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giá trị Đông Á qua quá trình lịch sử

Phan Huy Lê

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58753

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX

Vũ Dương Ninh Chủ biên

H. : ĐHQGHN, 2007 - (950 PHO 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

East Asia: tradition and transformation

Fairbank John King; Craig Albert M. joint author; Reischauer Edwin O. joint

Boston : Houghton Miffhin, 1989 - (950 FAI 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đông Á con đường dẫn đến phục hồi : Sách tham khảo

H. : CTQG., 1999 - (330.95 ĐON 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng tới cộng đồng kinh tế Đông Á

Võ Đại Lược chủ biên; Đỗ Hoài Nam chủ biên

H. : Thế giới, 2004 - (330.95 HUO 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hiện tượng thần kỳ Đông Á : các quan điểm khác nhau

H. : KHXH, 1997 - (330.95 HIE 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Besetoha 2014 đồng lòng gánh vác trách nhiệm lớn
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Besetoha 2014 đồng lòng gánh vác trách nhiệm lớn

Đức Phường

Đức Phường. (2014). Besetoha 2014 đồng lòng gánh vác trách nhiệm lớn. Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3333

Truy cập trực tuyến

8
Một vài suy nghĩ về "Khu vực học"
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một vài suy nghĩ về "Khu vực học"

Furuta, Motoo; Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 3, 2008

Furuta, M. (2008). Một vài suy nghĩ về "Khu vực học". Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 3, 2008; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21454

Truy cập trực tuyến

9
Quá trình xây dựng thể chế khu vực Đông Á và ASEAN + 3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình xây dựng thể chế khu vực Đông Á và ASEAN + 3

Hoàng Khắc Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58675

Truy cập trực tuyến

10
Sự phát triển của Hiến pháp trong tiến trình dân chủ hóa ở Đông Á
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự phát triển của Hiến pháp trong tiến trình dân chủ hóa ở Đông Á

Lã, Khánh Tùng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6211

Truy cập trực tuyến

11
Mấy vấn đề nổi bật trong nghiên cứu Nho giáo Đông Á đầu thế kỷ XXI và nhiệm vụ đặt ra cho việc nghiên cứu nho giáo Việt Nam hiện nay
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mấy vấn đề nổi bật trong nghiên cứu Nho giáo Đông Á đầu thế kỷ XXI và nhiệm vụ đặt ra cho việc nghiên cứu nho giáo Việt Nam hiện nay

Nguyễn, Kim Sơn

Nguyễn, K. S. (2010). Mấy vấn đề nổi bật trong nghiên cứu Nho giáo Đông Á đầu thế kỷ XXI và nhiệm vụ đặt ra cho việc nghiên cứu nho giáo Việt Nam hiện nay; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13791

Truy cập trực tuyến

12
Vận mệnh và tương lai của Nho giáo truyền thống ở Đông Á hiện nay
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vận mệnh và tương lai của Nho giáo truyền thống ở Đông Á hiện nay

Lý, Minh Huy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19355

Truy cập trực tuyến

13
Vấn đề biển đông trong bối cảnh hệ thống an ninh khu vực tại đông á
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề biển đông trong bối cảnh hệ thống an ninh khu vực tại đông á

Vladimia, Kolotov

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20922

Truy cập trực tuyến

14
Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX

Vũ, Dương Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57562

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu Đông Bắc Á = Vietnam review of Northeast Asian studies

Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

H., Tháng 6, 2006- - ISSN0868-3646

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự phát triển của Hiến pháp trong tiến trình dân chủ hóa ở Đông Á: Luận án TS. Luật: 62 38 01 01

Lã Khánh Tùng; Nguyễn Đăng Dung người hướng dẫn

H. : Khoa Luật , 2015 - (342.02 LA-T 2015)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hòa hợp học & ý thức Đông Á - Giá trị chung của triết học hòa hợp Đông Á thế kỉ XXI

Trương Lập Văn

H. : ĐHQGHN, 2015 - (181 TR-V 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh tế phát triển ở Đông và Đông Nam Á I các mô hình thị trường cũ 1967 1997 Bài đọc Economics of development in East & Southeast Asia I the old market model 1967 1997 Readings

Fulbright Economic teaching program; 2003 2004 - (338.959 KIN 2003)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nho học Đông Á Biện chứng của kinh điển & luận giải

Hoàng Tuấn Kiệt

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2012 - (370.95 HOA 2012)

Truy cập trực tuyến

20
東亞儒學視域中的徐復觀及其思想
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

東亞儒學視域中的徐復觀及其思想

黃 俊傑

台灣 : 臺灣大學出版中心, 2009 - (181 HOA 2009) - ISBN9789860202731

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 320  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (9)
 2. 1991đến1998  (11)
 3. 1999đến2004  (22)
 4. 2005đến2011  (141)
 5. Sau 2011  (135)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (201)
 2. Vietnamese  (74)
 3. Undetermined  (18)
 4. Chinese  (2)
 5. German  (2)
 6. Korean  (2)
 7. French  (1)
 8. Japanese  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hoàng Tuấn Kiệt
 2. Parr A.
 3. Anonymous
 4. Nguyễn, Văn Kim
 5. Trần Bách Hiếu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...