skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Stomatologia xóa Chủ đề: Dental Materials xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metalla--kramata.
Metals--compositions

Mpouphounos, G ; Stephanos, E ; Louskos, D

Stomatologia, 1972, Vol.29(2), pp.109-17

ISSN: 0039-1700 ; PMID: 4504512 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efecte chimice şi electrochimice ale metalelor in cavitatea bucală.
Chemical and electrochemical effects of metals in the oral cavity

Schwind, O

Stomatologia, 1968, Vol.15(3), pp.209-14

ISSN: 0039-1719 ; PMID: 5246743 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Greek  (1)
  2. Romanian  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Louskos, D
  2. Stephanos, E
  3. Schwind, O
  4. Mpouphounos, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...