skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 437.573  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản English xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BENUTZERSCHNITTSTELLEN
INTERFACES UTILISATEUR
USER INTERFACES

Sivadas, Sunil

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BENUTZERSCHNITTSTELLEN
INTERFACES UTILISATEUR
USER INTERFACES

Sivadas, Sunil

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Sivadas Sunil

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Sivadas Sunil

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Sivadas Sunil

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Sivadas Sunil

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BENUTZERSCHNITTSTELLEN
INTERFACES UTILISATEURS
USER INTERFACES

Kendall, Geoff ; Rivers, Mark

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Mentor Graphics Corporation (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Thielemann Jens T ; Kavli Tom Oeystein

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Thielemann Jens T ; Kavli Tom Oeystein

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACES UTILISATEUR
USER INTERFACES

Sivadas, Sunil

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACES UTILISATEUR
USER INTERFACES

Thielemann, Jens T ; Kavli, Tom Oeystein

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACES UTILISATEUR
USER INTERFACES

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACES UTILISATEUR
USER INTERFACES

Dahl, Tobias ; Bang, Hans Joergen

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACES UTILISATEUR
USER INTERFACES

Dahl, Tobias ; Bang, Hans Joergen

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BENUTZERSCHNITTSTELLEN
INTERFACES UTILISATEUR
USER INTERFACES

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 437.573  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (437.508)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (32)
 2. 1980đến1988  (776)
 3. 1989đến1997  (7.834)
 4. 1998đến2007  (110.266)
 5. Sau 2007  (318.664)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (76.369)
 2. Chinese  (67.229)
 3. German  (29.613)
 4. Korean  (19.742)
 5. Japanese  (2.937)
 6. Spanish  (1.857)
 7. Russian  (1.328)
 8. Danish  (184)
 9. Hebrew  (101)
 10. Polish  (88)
 11. Portuguese  (59)
 12. Romanian  (51)
 13. Czech  (50)
 14. Dutch  (44)
 15. Ukrainian  (44)
 16. Hungarian  (26)
 17. Italian  (22)
 18. Finnish  (19)
 19. Greek  (10)
 20. Arabic  (3)
 21. Norwegian  (2)
 22. Turkish  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri Imran
 2. Chaudhri, Imran
 3. Dye, Alan C
 4. Yang, Lawrence Y
 5. Dye Alan C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...