skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.055.269  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces

Computer Sciences

ISBN: 978-0-02-866225-1

Toàn văn sẵn có

2
User Interfaces
User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces

ISBN953-307-084-6

Truy cập trực tuyến

3
Multimodal User Interfaces
Multimodal User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodal User Interfaces

ISBN3-540-78344-X;ISBN3-642-09703-0;ISBN9786611231781;ISBN1-281-23178-9;ISBN3-540-78345-8

Truy cập trực tuyến

4
Multimodal User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodal User Interfaces

Dimitrios Tzovaras.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29467

Truy cập trực tuyến

5
Distributed User Interfaces
Distributed User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed User Interfaces

ISBN1-4471-2270-4;ISBN9786613477224;ISBN1-283-47722-X;ISBN1-4471-2271-2

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The artificiality of natural user interfaces

Malizia, Alessio ; Bellucci, Andrea

Communications of the ACM, 01 March 2012, Vol.55(3), pp.36-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782 ; E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2093548.2093563

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questioning naturalism in 3D user interfaces

Bowman, Doug ; Mcmahan, Ryan ; Ragan, Eric

Communications of the ACM, 01 September 2012, Vol.55(9), pp.78-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782 ; E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2330667.2330687

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces in the OR.(operating room)(Author abstract)

Wiggy, Zac

AORN Journal, April, 2012, Vol.95(4), p.526(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-2092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting the Loewenstein occupational therapy cognitive assessment using distributed user interfaces

Tesoriero, Ricardo ; Gallud Lazaro, Jose A. ; Altalhi, Abdulrahman H.

Disability and Rehabilitation, 13 February 2017, Vol.39(4), p.389-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-8288 ; E-ISSN: 1464-5165 ; DOI: 10.3109/09638288.2014.949354

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Distributed User Interfaces: Designing Interfaces for the Distributed Ecosystem
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed User Interfaces: Designing Interfaces for the Distributed Ecosystem

José A. Gallud ; Ricardo Tesoriero ; Victor M.R. Penichet;; Gallud, José A. ; Tesoriero, Ricardo ; Penichet, Victor M.R.

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-1-4471-2270-8 ; E-ISBN: 978-1-4471-2271-5 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-2271-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Playful User Interfaces: Interfaces that Invite Social and Physical Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playful User Interfaces: Interfaces that Invite Social and Physical Interaction

Nijholt, Anton;; Nijholt, Anton

Series ISSN: 2197-9685 ; ISBN: 978-981-4560-95-5 ; E-ISBN: 978-981-4560-96-2 ; DOI: 10.1007/978-981-4560-96-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Retrospective on User Interface Development Technology

Mijailovic, Zarko ; Milicev, Dragan

IEEE Software, Nov/Dec 2013, Vol.30(6), p.76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07407459

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
More Playful User Interfaces: Interfaces that Invite Social and Physical Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

More Playful User Interfaces: Interfaces that Invite Social and Physical Interaction

Anton Nijholt;; Nijholt, Anton

Series ISSN: 2197-9685 ; ISBN: 978-981-287-545-7 ; E-ISBN: 978-981-287-546-4 ; DOI: 10.1007/978-981-287-546-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open-Source Assisted Laboratory Automation through Graphical User Interfaces and 3D Printers: Application to Equipment Hyphenation for Higher-Order Data Generation

Siano, Gabriel G ; Montemurro, Milagros ; Alcaráz, Mirta R ; Goicoechea, Héctor C

Analytical chemistry, 17 October 2017, Vol.89(20), pp.10667-10672 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-6882 ; PMID: 28903001 Version:1 ; DOI: 10.1021/acs.analchem.7b02758

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Programming Graphical User Interfaces in R
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming Graphical User Interfaces in R

Lawrence, Michael ; Verzani, John

Chapman & Hall/Crc The R Series

E-ISBN: 9781439856833; ISBN: 9781439856826; ISBN: 9781498787260; ISBN: 9781315373898

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible user interfaces: technology you can touch

Garber, Lee

Computer, June, 2012, Vol.45(6), p.15(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced user interfaces for neurorehabilitation.(Editorial)

De Mauro, Alessandro ; Lange, Belinda ; Dunser, Andreas

BioMed Research International, Annual, 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2314-6133

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced user interfaces for neurorehabilitation.(Editorial)

De Mauro, Alessandro ; Lange, Belinda ; Dunser, Andreas

BioMed Research International, 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2314-6133

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implanted User Interfaces Provide Communication Options.(QuickTakes)

Terry, Ken

InformationWeek, May 1, 2012, p.5

ISSN: 8750-6874

Toàn văn sẵn có

20
Pen-and-Paper User Interfaces: Integrating Printed and Digital Documents
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pen-and-Paper User Interfaces: Integrating Printed and Digital Documents

Steimle, Jürgen

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-3-642-20275-9 ; E-ISBN: 978-3-642-20276-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-20276-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.055.269  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (442)
 2. 1959đến1972  (702)
 3. 1973đến1986  (20.066)
 4. 1987đến2001  (221.999)
 5. Sau 2001  (833.323)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (729.455)
 2. German  (209.488)
 3. Korean  (3.351)
 4. Japanese  (1.800)
 5. French  (1.225)
 6. Chinese  (1.043)
 7. Spanish  (1.041)
 8. Swedish  (736)
 9. Portuguese  (462)
 10. Norwegian  (251)
 11. Czech  (190)
 12. Italian  (151)
 13. Russian  (112)
 14. Lithuanian  (59)
 15. Spanish; Castilian  (49)
 16. Bokmål, Norwegian  (28)
 17. Persian  (28)
 18. Dutch  (26)
 19. Turkish  (25)
 20. Polish  (25)
 21. Danish  (24)
 22. Slovenian  (17)
 23. Slovak  (12)
 24. Hungarian  (12)
 25. Romanian  (10)
 26. Arabic  (10)
 27. Finnish  (7)
 28. Greek  (5)
 29. Hebrew  (2)
 30. Serbo-Croatian  (1)
 31. Ukrainian  (1)
 32. Malay  (1)
 33. Icelandic  (1)
 34. Thai  (1)
 35. Basque  (1)
 36. Germanic (Other)  (1)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (3.674)
 2. T - Technology .  (2.549)
 3. R - Medicine.  (510)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri Imran
 2. Chaudhri, Imran
 3. Schmidt, Albrecht
 4. Vanderdonckt, Jean
 5. Vertegaal, Roel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...