skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Including "record keeping"   Just search Records – Management

Kết quả 1 - 20 của 2.681.089  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Records Management

Ashe, Carolyn

Encyclopedia of Business and Finance

ISBN: 978-0-02-866268-8

Toàn văn không sẵn có

2
Records management for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Records management for dummies

Richardson Blake.

Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, INC., [2012] - (651.5 RIC 2012) - ISBN9781118388082 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Records management
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Records management

Bishop, Nicolla

Nursing and Residential Care, 02/2013, Vol.15(2), pp.110-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-9301 ; E-ISSN: 2052-2932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.12968/nrec.2013.15.2.110

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

ARMA records management quarterly

ISSN0191-1503

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Records management journal (London)

ISSN0956-5698

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Records Management

SharePoint 2013 User's Guide : Learning Microsoft's Business Collaboration Platform

ISBN: 978-1-4302-4834-7

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital records management; The lacking foundation for continuing accessibility

Sherry L. Xie

Online Information Review, 2012, Vol.36(2), p.299-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684521211229084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Records Management
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Records Management

Guidelines for Process Safety Documentation, Chapter 4, p.23-41

ISBN: 9780816906253 ; E-ISBN: 9780470938072 ; DOI: 10.1002/9780470938072.ch4

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Records management

Pereira Antunes, Thomas; Becker, Frank

Archiv und Wirtschaft : aktuelle Beiträge zum Wirtschaftsarchivwesen, 2018, Vol.51(1), pp.22-37

ISSN: 0342-6270

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Records management and social media

Morrice, Alex

IQ: The RIM Quarterly, Vol. 29, No. 2, May 2013: 13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0816-200X

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing landscape of information and records management

Shave, Linda

IQ: The RIM Quarterly, Vol. 29, No. 3, Aug 2013: 29-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0816-200X

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Records management and procurement performance

Namukasa, Juliet

Records Management Journal, 20 November 2017, Vol.27(3), pp.256-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-5698 ; E-ISSN: 1758-7689 ; DOI: 10.1108/RMJ-04-2016-0011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Records management myopia: a case study

Stewart Hase ; Julian Galt

Records Management Journal, 2011, Vol.21(1), p.36-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-5698 ; DOI: 10.1108/09565691111125099

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motivations for records management in mobile work

Sari Mäkinen ; Pekka Henttonen

Records Management Journal, 2011, Vol.21(3), p.188-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-5698 ; DOI: 10.1108/09565691111186867

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staying sane in records management

Linton, Michelle ; Dwyer, Kevin

IQ: The RIM Quarterly, Vol. 32, No. 1, Feb 2016: 26-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0816-200X

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Records management and the governance of things

Moldrich, David

IQ: The RIM Quarterly, Vol. 33, No. 2, May 2017: 10-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0816-200X

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Records management: Back to the future

Linton, Michelle ; Dwyer, Kevin

IQ: The RIM Quarterly, Vol. 30, No. 1, Feb 2014: 36-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0816-200X

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating automated approaches against records management principles

Lappin, James

IQ: The RIM Quarterly, Vol. 31, No. 3, Aug 2015: 16-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0816-200X

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The psychology of records management

Grimestad, Craig

IQ: The RIM Quarterly, Vol. 29, No. 1, Feb 2013: 10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0816-200X

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is machine learning the future of records management?

Fripp, Nicholas

IQ: The RIM Quarterly, Vol. 33, No. 1, Feb 2017: 22-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0816-200X

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.681.089  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (54.085)
 2. 1957đến1971  (20.654)
 3. 1972đến1986  (82.613)
 4. 1987đến2002  (451.921)
 5. Sau 2002  (2.060.904)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.504.614)
 2. German  (14.517)
 3. French  (6.007)
 4. Spanish  (4.556)
 5. Portuguese  (3.978)
 6. Undetermined  (3.396)
 7. Chinese  (3.212)
 8. Japanese  (2.851)
 9. Korean  (2.213)
 10. Italian  (541)
 11. Russian  (229)
 12. Turkish  (214)
 13. Dutch  (166)
 14. Lithuanian  (160)
 15. Polish  (157)
 16. Norwegian  (144)
 17. Czech  (125)
 18. Persian  (103)
 19. Danish  (73)
 20. Arabic  (61)
 21. Indonesian  (50)
 22. Thai  (40)
 23. Romanian  (37)
 24. Slovak  (36)
 25. Hungarian  (29)
 26. Hebrew  (25)
 27. Bokmål, Norwegian  (19)
 28. Ukrainian  (18)
 29. Greek  (17)
 30. Finnish  (12)
 31. Icelandic  (8)
 32. Hindi  (7)
 33. Malay  (2)
 34. Bengali  (2)
 35. Maori  (2)
 36. Byelorussian  (2)
 37. Vietnamese  (1)
 38. Welsh  (1)
 39. Albanian  (1)
 40. Yiddish  (1)
 41. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (12.295)
 2. R - Medicine.  (4.229)
 3. T - Technology .  (2.988)
 4. J - Political science.  (2.202)
 5. K - Law.  (1.689)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Lisa Hoover Mcgreevy
 3. Lamont, Judith
 4. Mcleod, Julie
 5. Oliver, Gillian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...