skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 10.401.244  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems

Lucey T.

London : DP Publications, 1991. - (658.4 LUC 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management Information Systems

Principles of Business: Management

ISBN: 978-1-68217-331-2

Toàn văn không sẵn có

3
Management information systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems

Rainer, R. Kelly

ISBN: 9781118890486 ; ISBN: 9781118890431

Toàn văn không sẵn có

4
Management Information Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management Information Systems

Piercy, Nigel F

ISBN: 9781351131865 ; ISBN: 9780815354017

Toàn văn không sẵn có

5
Management information systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems

O'Brien James A.; Marakas George M

Boston : McGraw-Hill Irwin, c2006. - (658.4 OBR 2006) - ISBN007293588X (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Management information systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems

O'Brien James A.; Marakas George M

Boston : McGraw-Hill/Irwin , 2009 - (658.4 OBR 2009) - ISBN9780071280433

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using big data from Customer Relationship Management information systems to determine the client profile in the hotel sector

Talón-Ballestero, Pilar ; González-Serrano, Lydia ; Soguero-Ruiz, Cristina ; Muñoz-Romero, Sergio ; Rojo-Álvarez, José Luis

Tourism Management, October 2018, Vol.68, pp.187-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2018.03.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative study of disaster management information systems

Rafi, Muhammad Masood ; Aziz, Tariq ; Lodi, Sarosh Hashmat

Online Information Review, 08 October 2018, Vol.42(6), pp.971-988 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/OIR-06-2016-0168

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-level automation of farm management information systems

Paraforos, Dimitris S. ; Vassiliadis, Vangelis ; Kortenbruck, Dietrich ; Stamkopoulos, Kostas ; Ziogas, Vasileios ; Sapounas, Athanasios A. ; Griepentrog, Hans W.

Computers and Electronics in Agriculture, November 2017, Vol.142, pp.504-514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-1699 ; DOI: 10.1016/j.compag.2017.11.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors influencing the adoption of Farm Management Information Systems (FMIS) by Brazilian citrus farmers

Carrer, Marcelo José ; de Souza Filho, Hildo Meirelles ; Batalha, Mário Otávio

Computers and Electronics in Agriculture, 1 June 2017, Vol.138, pp.11-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-1699 ; DOI: 10.1016/j.compag.2017.04.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The scaling relationship between degree centrality of countries and their citation-based performance on Management Information Systems

Ronda-Pupo, Guillermo ; Katz, J.

Scientometrics, 2017, Vol.112(3), pp.1285-1299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0138-9130 ; E-ISSN: 1588-2861 ; DOI: 10.1007/s11192-017-2459-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Level of data quality from Health Management Information Systems in a resources limited setting and its associated factors, eastern Ethiopia.(Original Research)(Report)

Teklegiorgis, Kidist ; Tadesse, Kidane ; Mirutse, Gebremeskel ; Terefe, Wondwossen

South African Journal of Information Management, 2016, Vol.18(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2078-1865 ; DOI: 10.4102/Sajim.V17i1.612

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
A Complementary Measure of MIS Program Outcomes: Useful Insights from a Student Perspective
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Complementary Measure of MIS Program Outcomes: Useful Insights from a Student Perspective

Karsten, Rex ; Roth, Roberta M.

Journal of Information Systems Education, 2015, Vol.26(2), p.155-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1055-3096

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy of computer-based endoscope cleaning and disinfection using a hospital management information system

Wang, Caixia ; Chen, Yuanyuan ; Yang, Feng ; Ren, Jie ; Yu, Xin ; Wang, Jiani ; Sun, Siyu

AJIC: American Journal of Infection Control, 1 August 2016, Vol.44(8), pp.e141-e143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-6553 ; DOI: 10.1016/j.ajic.2016.03.065

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management Information Systems

Strategies of Management

ISBN: 978-1-4298-4102-3

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management Information Systems

Peterson's® Graduate Programs in Business, Education, Information Studies, Law & Social Work 2018

ISBN: 978-0-7689-4218-7

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems

Management information systems : mis quarterly [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-7783

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems

Management information systems : mis quarterly [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-7783

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems

Management information systems : mis quarterly [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-7783

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems

Management information systems : mis quarterly [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-7783

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 10.401.244  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.180.936)
 2. Toàn văn trực tuyến (4.229.267)
 3. Trong mục lục thư viện (115)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (18.200)
 2. 1956đến1970  (25.340)
 3. 1971đến1985  (198.268)
 4. 1986đến2001  (1.604.760)
 5. Sau 2001  (8.523.473)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9.320.443)
 2. German  (153.867)
 3. Chinese  (37.652)
 4. French  (34.462)
 5. Korean  (19.451)
 6. Japanese  (15.455)
 7. Spanish  (13.544)
 8. Portuguese  (11.043)
 9. Undetermined  (9.644)
 10. Russian  (1.875)
 11. Italian  (1.410)
 12. Lithuanian  (1.153)
 13. Czech  (950)
 14. Polish  (716)
 15. Turkish  (712)
 16. Dutch  (545)
 17. Indonesian  (542)
 18. Norwegian  (537)
 19. Persian  (534)
 20. Ukrainian  (347)
 21. Arabic  (221)
 22. Romanian  (217)
 23. Danish  (208)
 24. Slovak  (190)
 25. Thai  (150)
 26. Hungarian  (123)
 27. Slavic (Other)  (117)
 28. Bokmål, Norwegian  (108)
 29. Finnish  (83)
 30. Greek  (74)
 31. Hebrew  (66)
 32. Hindi  (14)
 33. Vietnamese  (10)
 34. Malay  (7)
 35. Welsh  (5)
 36. Icelandic  (4)
 37. Bengali  (3)
 38. Basque  (2)
 39. Serbo-Croatian  (1)
 40. Armenian  (1)
 41. Albanian  (1)
 42. Maori  (1)
 43. Yiddish  (1)
 44. Tagalog  (1)
 45. Georgian  (1)
 46. Germanic (Other)  (1)
 47. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Grover, Varun
 2. Benbasat, Izak
 3. Lyytinen, Kalle
 4. Mathiassen, Lars
 5. Agarwal, Ritu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...