skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 47  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Lobbying
Lobbying
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

ISBN3-8100-3961-6;ISBN3-531-90598-8

Truy cập trực tuyến

2
Hardball Lobbying for Nonprofits
Hardball Lobbying for Nonprofits
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hardball Lobbying for Nonprofits

ISBN1-4039-8202-3;ISBN1-349-53899-X;ISBN9786611362881;ISBN1-281-36288-3;ISBN0-230-60483-8

Truy cập trực tuyến

3
The business of lobbying in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The business of lobbying in China

Kennedy Scott

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2005. - (322 KEN 2005) - ISBN0674015479 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Lobbying in America: A Reference Handbook
Lobbying in America: A Reference Handbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying in America: A Reference Handbook

ISBN1-59884-112-2;ISBN9786612535482;ISBN1-84972-904-2;ISBN1-282-53548-X;ISBN1-59884-113-0

Truy cập trực tuyến

5
The lobbying and advocacy handbook for nonprofit organizations : shaping public policy at the state and local level
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The lobbying and advocacy handbook for nonprofit organizations : shaping public policy at the state and local level

Avner Marcia

Saint Paul, Minn. : Amherst H. Wilder Foundation, c2002. - (659.2 AVN 2002) - ISBN0940069261

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign informational lobbying can enhance tourism : evidence from the Caribbean

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Structure Of Lobbying And Protection In U.S. Agriculture

Truy cập trực tuyến

8
Report on Investigation: The Lobbying Activities of GPG-Green Power Generation Corp. and Patrick Glémaud and Rahim Jaffer
Report on Investigation: The Lobbying Activities of GPG-Green Power Generation Corp. and Patrick Glémaud and Rahim Jaffer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report on Investigation: The Lobbying Activities of GPG-Green Power Generation Corp. and Patrick Glémaud and Rahim Jaffer

ISBN1-100-19675-7

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Administering the Lobbying Act: Observations and Recommendations Based on the Experience of the Last Five Years

Truy cập trực tuyến

10
Rapport d'enquête : Les activités de lobbying de GPG-Green Power Generation Corp. et Patrick Glémaud et Rahim Jaffer
Rapport d'enquête : Les activités de lobbying de GPG-Green Power Generation Corp. et Patrick Glémaud et Rahim Jaffer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapport d'enquête : Les activités de lobbying de GPG-Green Power Generation Corp. et Patrick Glémaud et Rahim Jaffer

ISBN1-100-98304-X

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mise en oeuvre de la Loi sur le lobbying : Observations et recommandations fondées sur l'expérience des cinq dernières années

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federal Lobbying System

Truy cập trực tuyến

13
Politikberatung und Lobbying in Brüssel
Politikberatung und Lobbying in Brüssel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politikberatung und Lobbying in Brüssel

ISBN3-531-15388-9;ISBN3-531-90714-X

Truy cập trực tuyến

14
Lobbying in der Europäischen Union
Lobbying in der Europäischen Union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying in der Europäischen Union

ISBN3-658-03220-0;ISBN3-658-03221-9

Truy cập trực tuyến

15
Lobbying für erneuerbare Energien
Lobbying für erneuerbare Energien
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying für erneuerbare Energien

ISBN3-658-09258-0;ISBN3-658-09259-9

Truy cập trực tuyến

16
Lobbying der katholischen Kirche
Lobbying der katholischen Kirche
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying der katholischen Kirche

ISBN3-531-14660-2;ISBN3-322-80755-X

Truy cập trực tuyến

17
Business Lobbying and Trade Governance
Business Lobbying and Trade Governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Lobbying and Trade Governance

ISBN1-137-32543-7;ISBN1-349-55530-4;ISBN1-137-32544-5

Truy cập trực tuyến

18
Strategic Influence in Legislative Lobbying
Strategic Influence in Legislative Lobbying
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Influence in Legislative Lobbying

ISBN1-137-52239-9;ISBN1-349-57325-6;ISBN1-137-52240-2

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case Study: Trade Association Lobbying

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federal Lobbying System: The Lobbying Act and the Lobbyists' Code of Conduct

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 47  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (5)
 2. 2004đến2006  (8)
 3. 2007đến2009  (10)
 4. 2010đến2014  (14)
 5. Sau 2014  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (45)
 2. Tạp chí  (1)
 3. Bài báo  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (36)
 2. German  (6)
 3. French  (3)
 4. Italian  (1)
 5. Undetermined  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kennedy Scott
 2. Feldman Richard
 3. Patterson Thomas E
 4. Avner Marcia
 5. Watzman Nancy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...