skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 11.314.286  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Library Science
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library Science

Britannica Concise Encyclopedia

ISBN: 9781785391132

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library science

ISSN0540-4614

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal of research in library science

ISSN2455-104X

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of library and information science. Volume 4

Drake Miriam A. editor

New York : Marcel Dekker, c2003 - (020.3 ENC(4) 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of library and information science. Volume 1

Drake Miriam A. editor

New York : Marcel Dekker, c2003 - (020.3 ENC(1) 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
BIOTECHNOLOGY: Library Science
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BIOTECHNOLOGY: Library Science

Chin, G. J.

Science, 01/14/2005, Vol.307(5707), pp.183b-183b [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.307.5707.183b

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library science without the library.(BACKTALK)

Greenstein, Jane

Library Journal, Jan 1, 2012, Vol.137(1), p.52(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographical visualization of research collaborations of library science in China

Hu, Jiming ; Huang, Ruhua ; Wang, Yubo

The Electronic Library, 04 June 2018, Vol.36(3), pp.414-429 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/EL-12-2016-0266

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systematic or Mechanical Arrangement? Revisiting a Debate in German Library Science, 1790-1914.(Report)(Author abstract)

Minter, Catherine

Libri: International Journal of Libraries and Information Services, August 28, 2017, Vol.67(3), p.193(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2667 ; DOI: 10.1515/libri-2016-0113

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The sixth unwritten law of library science

Fabio Venuda

Bibliothecae.it, 01 December 2017, Vol.6(2), pp.147-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2280-7934 ; ISSN: 2283-9364 ; E-ISSN: 2283-9364 ; DOI: 10.6092/issn.2283-9364/7738

Toàn văn sẵn có

11
Debunking the Librarian "Gene": Designing Online Information Literacy Instruction for Incoming Library Science Students
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Debunking the Librarian "Gene": Designing Online Information Literacy Instruction for Incoming Library Science Students

Lamb, Annette

Journal of Education for Library and Information Science, 2017, Vol.58(1), p.15-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0748-5786

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bringing value to the library science degree in a changing environment

Duangudom, Suvanida ; Bird, Nora

The Bottom Line, 14 November 2016, Vol.29(3), pp.218-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-045X ; E-ISSN: 2054-1724 ; DOI: 10.1108/BL-05-2016-0021

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are Library Science Programs Preparing New Librarians? Creating a Sustainable and Vibrant Librarian Community

Goodsett, Mandi ; Koziura, Amanda

Journal of Library Administration, 17 August 2016, Vol.56(6), p.697-721 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0193-0826 ; E-ISSN: 1540-3564 ; DOI: 10.1080/01930826.2015.1134246

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation between impact factor and public availability of published research data in Information Science and Library Science journals

Aleixandre-Benavent, Rafael ; Moreno-Solano, Luz ; Ferrer Sapena, Antonia ; Pérez, Enrique

Scientometrics, 2016, Vol.107(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0138-9130 ; E-ISSN: 1588-2861 ; DOI: 10.1007/s11192-016-1868-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Library Science
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library Science

Nature, 5/1958, Vol.181(4622), pp.1509-1509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/1811509a0

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An integrated method for interdisciplinary topic identification and prediction: a case study on information science and library science

Dong, Kun ; Xu, Haiyun ; Luo, Rui ; Wei, Ling ; Fang, Shu

Scientometrics, 2018, Vol.115(2), pp.849-868 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0138-9130 ; E-ISSN: 1588-2861 ; DOI: 10.1007/s11192-018-2694-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Imperial Catalogue to Western library science

Shunqing, Cao ; Wei, Guo

Orbis Litterarum, August 2018, Vol.73(4), pp.328-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0105-7510 ; E-ISSN: 1600-0730 ; DOI: 10.1111/oli.12185

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the lack of student engagement in Chinese library science undergraduate education

Zhou, Lihong ; Hu, Yuerong ; Xu, Jie

Information Development, March 2018, Vol.34(2), pp.148-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0266-6669 ; E-ISSN: 1741-6469 ; DOI: 10.1177/0266666916683538

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library Science

Nature, 1958, Vol.181(4622), p.1509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/1811509a0

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consolidation of the dialogue between archival science, library science, museum studies and information science: The Brazilian contribution

Ávila Araújo, Carlos Alberto ; De Souza Carvalho Tanus, Gabrielle Francinne ; Aquino Ramos, José Alimateia ; Vasconcelos Renault, Leonardo ; Damião Nogueira, Rubem

Bibliotecas. Anales de Investigación, 2018, Vol.14(2), pp.207-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-176X

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 11.314.286  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.333.325)
 2. Toàn văn trực tuyến (5.100.109)
 3. Trong mục lục thư viện (34)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (269.004)
 2. 1956đến1970  (140.810)
 3. 1971đến1985  (377.567)
 4. 1986đến2001  (2.829.288)
 5. Sau 2001  (7.657.908)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10.886.596)
 2. Swedish  (102.866)
 3. Japanese  (47.731)
 4. Chinese  (30.915)
 5. German  (29.691)
 6. French  (27.810)
 7. Undetermined  (24.552)
 8. Spanish  (21.871)
 9. Portuguese  (15.108)
 10. Korean  (12.129)
 11. Polish  (7.856)
 12. Romanian  (3.745)
 13. Russian  (3.496)
 14. Italian  (2.898)
 15. Czech  (1.878)
 16. Norwegian  (1.509)
 17. Danish  (1.250)
 18. Hungarian  (997)
 19. Dutch  (859)
 20. Slovak  (685)
 21. Turkish  (617)
 22. Persian  (559)
 23. Finnish  (539)
 24. Bokmål, Norwegian  (527)
 25. Lithuanian  (527)
 26. Ukrainian  (402)
 27. Arabic  (394)
 28. Hebrew  (328)
 29. Thai  (259)
 30. Icelandic  (197)
 31. Greek  (101)
 32. Albanian  (96)
 33. Maori  (74)
 34. Hindi  (60)
 35. Serbo-Croatian  (44)
 36. Vietnamese  (15)
 37. Gujarati  (14)
 38. Tibetan  (13)
 39. Macedonian  (13)
 40. Bengali  (11)
 41. Malay  (9)
 42. Welsh  (7)
 43. Malayalam  (7)
 44. Burmese  (5)
 45. Yiddish  (5)
 46. Panjabi  (4)
 47. Basque  (3)
 48. Amharic  (1)
 49. Armenian  (1)
 50. Spanish  (1)
 51. Tagalog  (1)
 52. Samoan  (1)
 53. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Berry, John
 2. Berry, John N. , Iii
 3. Cronin, Blaise
 4. Stephens, Michael
 5. Ding, Ying

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...