skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.812.415  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library Administration

The 21st-Century Elementary School Library Program : Managing for Results

ISBN: 978-1-4408-4245-0

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library administration & management

ISSN0888-4463

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The road ahead.(THE TRANSPARENT LIBRARY)(library administration)(Column)

Casey, Michael ; Stephens, Michael

Library Journal, Sept 15, 2009, Vol.134(15), p.19(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Encyclopaedia of Library Administration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopaedia of Library Administration

Singh, Mangani Prasad

E-ISBN 8126146761 ; E-ISBN 9788126146765

Toàn văn không sẵn có

5
Advances in Library Administration and Organization: Advances in Library Administration & Organization 33
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Library Administration and Organization: Advances in Library Administration & Organization 33

Delmus E. Williams ; Janine Golden ; Jennifer K. Sweeney

Series-ISSN: 0732-0671 ; ISBN10: 1784419109 ; ISBN13: 9781784419103 ; E-ISBN10: 1784419095 ; E-ISBN13: 9781784419097

Toàn văn không sẵn có

6
Advances in Library Administration and Organization: Volume 30
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Library Administration and Organization: Volume 30

Delmus E. Williams ; Janine Golden

Series-ISSN: 0732-0671 ; ISBN10: 178052014X ; ISBN13: 9781780520148 ; E-ISBN10: 1780520158 ; E-ISBN13: 9781780520155

Toàn văn không sẵn có

7
Archives and Library Administration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archives and Library Administration

Mc Crank, Lawrence J

ISBN-13: 9780866565905 ; E-ISBN-13: 9781135819408 ; ISBN-13: 9781283965750

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Library Staffing for the Future: Advances in Library Administration & Organization v.34
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library Staffing for the Future: Advances in Library Administration & Organization v.34

Delmus E. Williams ; Samantha Hines ; Marcy Simons

Series-ISSN: 0732-0671 ; ISBN10: 1785604996 ; ISBN13: 9781785604997 ; E-ISBN10: 1785604988 ; E-ISBN13: 9781785604980

Toàn văn không sẵn có

9
Teaching Public Library Administration through Epistemic Gaming
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching Public Library Administration through Epistemic Gaming

Becnel, Kim ; O'Shea, Patrick

Journal of Education for Library and Information Science, 2013, Vol.54(3), p.235-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0748-5786

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recipes for success.(Perspectives)(library administration)

Hilyard, Nann Blaine

Public Libraries, Jan-Feb, 2011, Vol.50(1), p.14(3)

ISSN: 0163-5506

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Library Administration

ISSN0193-0826

Truy cập trực tuyến

12
Library and information center management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library and information center management

Stueart Robert D.; Moran Barbara B

Westport, Conn. : Libraries Unlimited, 2007. - (025.1 STU 2007) - ISBN9781591584063;ISBN9781591584087

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting it done on time.(library administration and time management )(Viewpoint essay)

Fourie, Ina ; Fourie, Herman

Library Hi Tech, Spring, 2013, Vol.31(2), p.391(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-8831

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Advances in library administration and organization: Volume 29
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in library administration and organization: Volume 29

Delmus E. Williams ; Janine Golden

Series-ISSN: 0732-0671 ; ISBN10: 0857242873 ; ISBN13: 9780857242877 ; E-ISBN10: 0857242881 ; E-ISBN13: 9780857242884

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Let's use the technology we live.(integration of every-day technology into library science, and library administration)

Gordon, Rachel Singer

Library Journal, Feb 15, 2004, Vol.129(3), p.46(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Private university library administration: a case study of Lead City University Library.(Report)

Olurayi, Ronke A. ; Kolawole, Folasade L. ; Elaturoti, Abiola B.

Continental Journal of Information Technology, Jan, 2012, Vol.6(1), p.34(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2141-4033

Toàn văn không sẵn có

17
Advances in library administration and organization: Vol. 26
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in library administration and organization: Vol. 26

Edward D. Gar.. l.]

ISBN10: 0762314885 ; ISBN13: 9780762314881 ; E-ISBN10: 1849505284 ; E-ISBN13: 9781849505284

Toàn văn không sẵn có

18
Advances in library administration and organization: Vol. 25
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in library administration and organization: Vol. 25

Edward D. Gar.. l.]

ISBN10: 0762314117 ; ISBN13: 9780762314119 ; E-ISBN10: 008052429X ; E-ISBN13: 9780080524290

Toàn văn không sẵn có

19
Innovation in Libraries and Information Services: Advances in Library Administration & Organization v.35
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation in Libraries and Information Services: Advances in Library Administration & Organization v.35

Samantha Schmehl Hines ; David Baker ; Wendy Evans

Series-ISSN: 0732-0671 ; ISBN10: 1785607316 ; ISBN13: 9781785607318 ; E-ISBN10: 1785607308 ; E-ISBN13: 9781785607301

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying general risk management principles to library administration

Joint, Nicholas

Library Review, 21 August 2007, Vol.56(7), pp.543-551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2535 ; E-ISSN: 1758-793X ; DOI: 10.1108/00242530710775935

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.812.415  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.803.892)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.297.575)
 3. Trong mục lục thư viện (17)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1955  (67.294)
 2. 1955đến1969  (61.933)
 3. 1970đến1984  (255.206)
 4. 1985đến2000  (690.449)
 5. Sau 2000  (1.724.394)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.494.904)
 2. German  (42.511)
 3. Japanese  (42.038)
 4. French  (33.714)
 5. Russian  (33.159)
 6. Swedish  (25.611)
 7. Spanish  (15.775)
 8. Chinese  (14.367)
 9. Portuguese  (10.376)
 10. Italian  (10.336)
 11. Polish  (8.422)
 12. Czech  (3.961)
 13. Danish  (3.600)
 14. Dutch  (3.249)
 15. Norwegian  (2.904)
 16. Hungarian  (1.581)
 17. Romanian  (1.421)
 18. Ukrainian  (1.302)
 19. Slovak  (870)
 20. Korean  (867)
 21. Turkish  (684)
 22. Hebrew  (633)
 23. Finnish  (555)
 24. Bokmål, Norwegian  (253)
 25. Lithuanian  (161)
 26. Arabic  (90)
 27. Greek  (84)
 28. Icelandic  (61)
 29. Thai  (60)
 30. Maori  (56)
 31. Persian  (41)
 32. Hindi  (26)
 33. Burmese  (15)
 34. Serbo-Croatian  (13)
 35. Gujarati  (8)
 36. Bengali  (6)
 37. Malay  (5)
 38. Georgian  (5)
 39. Armenian  (4)
 40. Vietnamese  (3)
 41. Welsh  (2)
 42. Tibetan  (1)
 43. Albanian  (1)
 44. Basque  (1)
 45. Creoles and pidgins, French-based  (1)
 46. Syriac  (1)
 47. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Rogers, Michael
 3. Oder, Norman
 4. Berry, John
 5. Farrell, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...