skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.131.610  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Knowledge management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge management

Frappaolo Carl.

Oxford : Capstone Publishing, 2006. - (658 FRA 2006) - ISBN1841127051 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current and future use of management tools.(Business Administration and Management)(Statistical table)

Nedelko, Zlatko ; Pototcan, Vojko ; Dabic, Marina

E+M Ekonomie a Management, 2015, Vol.18(1), p.28(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1212-3609 ; DOI: 10.15240/tul/001/2015-1-003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent trends in the study of mergers and acquisitions.(Finance)

Achim, Sorin Adrian

E+M Ekonomie a Management, 2015, Vol.18(1), p.123(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1212-3609

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategy and strategic management concepts: are they recognised by management students?(Business Administration and Management/Ekonomika a management)

Mainardes, Emerson Wagner ; Ferreira, Joao J. ; Raposo, Mario L.

E+M Ekonomie a Management, 2014, Vol.17(1), p.43(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1212-3609

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge management in a waste based biorefinery in the QbD paradigm

Rathore, Anurag S. ; Chopda, Viki R. ; Gomes, James

Bioresource Technology, September 2016, Vol.215, pp.63-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.03.168

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determinants of firms' knowledge management system implementation: An empirical study

Wang, Yu-Min ; Wang, Yao-Ching

Computers in Human Behavior, November 2016, Vol.64, pp.829-842 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.07.055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Success model for knowledge management systems used by doctoral researchers

Un Jan, Alberto ; Contreras, Vilma

Computers in Human Behavior, June 2016, Vol.59, pp.258-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.02.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antecedents and consequences of cloud computing adoption in education to achieve knowledge management

Arpaci, Ibrahim

Computers in Human Behavior, May 2017, Vol.70, pp.382-390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.01.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of the competency-based approach in organisations in the Czech republic.(Business Administration and Management)

Fejfarova, Martina ; Urbancova, Hana

E+M Ekonomie a Management, 2015, Vol.18(1), p.111(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1212-3609 ; DOI: 10.15240/tul/001/2015-1-009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why do employees resist knowledge management systems? An empirical study from the status quo bias and inertia perspectives

Li, Jia ; Liu, Minghui ; Liu, Xuan

Computers in Human Behavior, December 2016, Vol.65, pp.189-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.08.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where to acquire knowledge: Adapting knowledge management to financial institutions

Castrogiovanni, Gary ; Ribeiro-Soriano, Domingo ; Mas-Tur, Alicia ; Roig-Tierno, Norat

Journal of Business Research, May 2016, Vol.69(5), pp.1812-1816 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2015.10.061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progress in innovation and knowledge management research: From incremental to transformative innovation

Torugsa, Nuttaneeya (Ann) ; O’donohue, Wayne

Journal of Business Research, May 2016, Vol.69(5), pp.1610-1614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2015.10.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Knowledge Management
Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management

ISBN981-256-024-6;ISBN9786611347826;ISBN1-281-34782-5;ISBN981-256-712-7

Truy cập trực tuyến

14
Knowledge Management
Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management

ISBN3-7908-0081-3;ISBN3-7908-2452-6;ISBN9786610235124;ISBN1-280-23512-8;ISBN3-7908-1618-3

Truy cập trực tuyến

15
Knowledge Management
Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management

ISBN981-277-058-5;ISBN9786611911560;ISBN1-281-91156-9;ISBN981-277-059-3

Truy cập trực tuyến

16
Knowledge Management
Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management

ISBN3-642-05598-2;ISBN3-540-00490-4;ISBN3-540-24778-5

Truy cập trực tuyến

17
Knowledge Management
Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management

ISBN1-4613-5031-X;ISBN1-4020-7169-8;ISBN1-4615-0345-0

Truy cập trực tuyến

18
Knowledge Management
Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management

ISBN3-662-04468-4;ISBN3-540-67484-5;ISBN3-662-04466-8

Truy cập trực tuyến

19
Knowledge Management
Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management

ISBN3-319-03697-1;ISBN3-319-03698-X

Truy cập trực tuyến

20
Knowledge Management
Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management

ISBN953-7619-94-X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 6.131.610  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.545.284)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.742.945)
 3. Trong mục lục thư viện (60)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (124.999)
 2. 1957đến1971  (37.687)
 3. 1972đến1986  (151.682)
 4. 1987đến2002  (993.011)
 5. Sau 2002  (4.791.632)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.713.420)
 2. German  (21.533)
 3. Spanish  (19.334)
 4. French  (19.323)
 5. Portuguese  (15.728)
 6. Chinese  (10.168)
 7. Undetermined  (10.013)
 8. Korean  (5.741)
 9. Japanese  (5.207)
 10. Italian  (1.903)
 11. Polish  (1.362)
 12. Czech  (1.203)
 13. Lithuanian  (1.124)
 14. Turkish  (965)
 15. Norwegian  (959)
 16. Russian  (941)
 17. Catalan  (723)
 18. Dutch  (641)
 19. Persian  (512)
 20. Bokmål, Norwegian  (449)
 21. Indonesian  (337)
 22. Romanian  (244)
 23. Thai  (237)
 24. Danish  (211)
 25. Slovak  (201)
 26. Hungarian  (195)
 27. Arabic  (187)
 28. Ukrainian  (158)
 29. Hebrew  (81)
 30. Greek  (68)
 31. Finnish  (44)
 32. Hindi  (27)
 33. Malay  (17)
 34. Vietnamese  (10)
 35. Icelandic  (8)
 36. Maori  (7)
 37. Welsh  (4)
 38. Germanic (Other)  (4)
 39. Bengali  (3)
 40. Basque  (3)
 41. Serbo-Croatian  (1)
 42. Armenian  (1)
 43. Malayalam  (1)
 44. Yiddish  (1)
 45. Tagalog  (1)
 46. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bontis, Nick
 2. Liebowitz, Jay
 3. Chaston, Ian
 4. Handzic, Meliha
 5. Del Giudice, Manlio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...