skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 9.576.938  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Society

Manrique, Cecilia G.

The Encyclopedia of Political Science

ISBN: 978-1-60871-266-3

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Information society

ISSN0197-2243

Truy cập trực tuyến

3
Information Society
Information Society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Society

ISBN3-540-76036-9;ISBN1-4471-3249-1

Truy cập trực tuyến

4
Governing in an information society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governing in an information society

Rosell Steven A; Institute for Research on Public Policy

Ottawa : Institute for Research on Public Policy, 1992 - (320 GOV 1992) - ISBN0886451477 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Society and Social Tasks of Journalists

Trần Văn Quang

Reporters' Magazine. 2003

2003

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The state and the development of an information society: Greek policy and experience

Boucas, Dimitris

British Journal of Sociology, September 2017, Vol.68(3), pp.556-580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315 ; E-ISSN: 1468-4446 ; DOI: 10.1111/1468-4446.12238

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The Lifeworld of Youth in the Information Society
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Lifeworld of Youth in the Information Society

Morimoto, Shauna A. ; Friedland, Lewis A.

Youth & Society, 2011, Vol.43(2), p.549-567 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-118X ; DOI: 10.1177/0044118X10383655

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From modernization to neoliberalism? How IT opinion leaders imagine the information society

Wu, Jing ; Yun, Guoqiang; Zhang, Weiyu (Editor) ; Jiang, Min (Editor) ; Meng, Bingchun (Editor)

International Communication Gazette, January 2018, Vol.80(1), pp.7-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1748-0485 ; E-ISSN: 1748-0493 ; DOI: 10.1177/1748048517742773

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retrospective of information society creation in Republic of Poland

Koltsova Iryna Igorivna

Studia Humanitatis, 01 April 2018, Vol.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2308-8079

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manuel Castells’ theory of information society as media theory

Kirtiklis Kęstas

Lingua Posnaniensis, 01 June 2017, Vol.59(1), pp.65-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2083-6090 ; E-ISSN: 2083-6090 ; DOI: 10.1515/linpo-2017-0006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Secret in the Information Society.(Commentary)(Essay)

Broeders, Dennis

Philosophy & Technology, 2016, Vol.29(3), p.293(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2210-5433 ; DOI: 10.1007/s13347-016-0217-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RELATIONSHIP QUALITY AND EXHIBITOR'S PERFORMANCE IN LEISURE TRADE SHOWS

Rodríguez, Ainhoa ; Reina, María ; Rufín, Ramón

E+M Ekonomie a Management, 2015, Vol.18(3), pp.129-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12123609 ; ISSN: 0019-8501. ; ISSN: 0940-9467. ; ISSN: 0887-6045. ; ISSN: 0265-0487. ; ISSN: 0263-4503. ; ISSN: 00222429. ; ISSN: 17587123. ; ISSN: 0022-2437. ; ISSN: 09255273. ; ISSN: 0092-0703. ; ISSN: 2162-3066. ; ISSN: 0148-2963. ; ISSN: 0923-0645 ; ISSN: 0267-257X ; ISSN: 1534-844X ; ISSN: 1094-6705. ; ISSN: 1520-6793. ; ISSN: 1520-6653. ; ISSN: 2069-5519. ; ISSN: 0444-86301-X ; ISSN: 08876045 ; ISSN: 0022-2429. ; ISSN: 0885-8624. ; ISSN: 1553-5827. ; ISSN: 0957-4174. ; ISSN: 0121-5051 ; ISSN: 0093-5301 ; ISSN: 0160-7383. ; ISSN: 1212-3609 ; ISSN: 01482963. ; ISSN: 08858624. ; ISSN: 0261-5177. ; ISSN: 0267-257X. ; ISSN: 0960-4529. ; ISSN: 00335177. ; ISSN: 1138-1442 ; ISSN: 00198501 ; ISSN: 02634503

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic Creativity for Well-Being in the Post-Information Society

Corazza, Giovanni Emanuele

Europe's Journal of Psychology, 2017, Vol.13(4), p.599-605 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1841-0413 ; DOI: 10.5964/ejop.v13i4.1547 ; PMCID: 5763451 ; PMID: 29358976

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Older people in the information society

Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk

DOI: 10.15503/jecs20161.18.31

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Older people in the information society

Marcinkiewicz-Wilk, Aleksandra

The Journal of Education, Culture, and Society, 2016, Issue 1, pp.18-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2081-1640

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRONIC COMMERCE, PART OF THE INFORMATION SOCIETY

Teodorescu ANA-Maria

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu : Seria Economie, 01 June 2016, Vol.1(3), pp.78-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1844-7007

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An integrated conceptualization of content in an information society

Hanafizadeh, Payam ; Yarmohammadi, Maryam

Information Development, September 2016, Vol.32(4), pp.880-889 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0266-6669 ; E-ISSN: 1741-6469 ; DOI: 10.1177/0266666915572926

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Became of the Information Society and Development? Assessing the Information Society's Relevance in the Context of an Economic Crisis

Jurado-González, Javier ; Gómez-Barroso, José Luis

Information Technology for Development, 02 July 2016, Vol.22(3), p.436-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1102 ; E-ISSN: 1554-0170 ; DOI: 10.1080/02681102.2016.1155143

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of citation distributions of journals and books on the topic “information society

Tsay, Ming-yueh ; Shen, Tung-mei ; Liang, Ming-hsin

Scientometrics, 2016, Vol.106(2), pp.475-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0138-9130 ; E-ISSN: 1588-2861 ; DOI: 10.1007/s11192-015-1791-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public policies governing the Information Society

López, Angela ; Tricas, Fernando

Netcom, 16 March 2007, pp.53-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0987-6014 ; E-ISSN: 2431-210X ; DOI: 10.4000/netcom.2424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 9.576.938  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3.992.238)
 2. Toàn văn trực tuyến (3.783.458)
 3. Trong mục lục thư viện (30)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1955  (305.344)
 2. 1955đến1969  (104.287)
 3. 1970đến1984  (359.763)
 4. 1985đến2000  (1.300.373)
 5. Sau 2000  (7.475.524)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8.539.000)
 2. Japanese  (60.215)
 3. Korean  (41.538)
 4. Chinese  (33.709)
 5. French  (28.484)
 6. German  (26.554)
 7. Spanish  (23.602)
 8. Undetermined  (15.871)
 9. Portuguese  (13.076)
 10. Italian  (3.315)
 11. Swedish  (2.503)
 12. Polish  (1.305)
 13. Russian  (1.277)
 14. Lithuanian  (960)
 15. Turkish  (918)
 16. Norwegian  (895)
 17. Dutch  (886)
 18. Danish  (752)
 19. Czech  (695)
 20. Romanian  (406)
 21. Hungarian  (321)
 22. Arabic  (290)
 23. Hebrew  (272)
 24. Ukrainian  (261)
 25. Persian  (213)
 26. Bokmål, Norwegian  (146)
 27. Slovak  (130)
 28. Greek  (91)
 29. Finnish  (84)
 30. Latvian  (66)
 31. Chamorro  (62)
 32. Hindi  (54)
 33. Thai  (52)
 34. Icelandic  (15)
 35. Malay  (13)
 36. Tibetan  (10)
 37. Welsh  (7)
 38. Basque  (6)
 39. Vietnamese  (5)
 40. Serbo-Croatian  (5)
 41. Maori  (4)
 42. Yiddish  (3)
 43. Macedonian  (3)
 44. Armenian  (2)
 45. Bengali  (2)
 46. Tagalog  (2)
 47. Panjabi  (1)
 48. Burmese  (1)
 49. Albanian  (1)
 50. Malayalam  (1)
 51. Germanic (Other)  (1)
 52. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...