skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 7.670.470  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Society

Manrique, Cecilia G.

The Encyclopedia of Political Science

ISBN: 978-1-60871-266-3

Toàn văn không sẵn có

2
Information Society
Information Society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Society

ISBN3-540-76036-9;ISBN1-4471-3249-1

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Information society

ISSN0197-2243

Truy cập trực tuyến

4
Governing in an information society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governing in an information society

Rosell Steven A; Institute for Research on Public Policy

Ottawa : Institute for Research on Public Policy, 1992 - (320 GOV 1992) - ISBN0886451477 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Society and Social Tasks of Journalists

Tr���n V��n Quang

Reporters' Magazine. 2003

2003

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic Creativity for Well-Being in the Post-Information Society

Corazza, Giovanni Emanuele

Europe's Journal of Psychology, 2017, Vol.13(4), p.599-605 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1841-0413 ; DOI: 10.5964/ejop.v13i4.1547 ; PMCID: 5763451 ; PMID: 29358976

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Older people in the information society

Marcinkiewicz-Wilk, Aleksandra

The Journal of Education, Culture, and Society, 2016, Issue 1, pp.18-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2081-1640

Toàn văn sẵn có

8
Disciplinary Convergence and Interdisciplinary Curricula for Students in an Information Society
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disciplinary Convergence and Interdisciplinary Curricula for Students in an Information Society

Brooks, Catherine Francis

Innovations in Education and Teaching International, 2017, Vol.54(3), p.206-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-3297 ; DOI: 10.1080/14703297.2016.1155470

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

102: PROMOTING INFORMATION LITERACY BY PROMOTING HEALTH LITERACY IN THE INFORMATION SOCIETY

Dastani, Meisam ; Sattari, Masoume

BMJ Open, 3 February 2017, Vol.7(Suppl 1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-6055 ; E-ISSN: 2044-6055 ; DOI: 10.1136/bmjopen-2016-015415.102

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How law and computer science can work together to improve the information society

Marsden, Chris

Communications of the ACM, 27 December 2017, Vol.61(1), pp.29-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782 ; E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/3163907

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Society

Miles, Ian

Encyclopedia of Consumer Culture

ISBN: 978-1-4129-9424-8

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The state and the development of an information society: Greek policy and experience

Boucas, Dimitris

British Journal of Sociology, September 2017, Vol.68(3), pp.556-580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315 ; E-ISSN: 1468-4446 ; DOI: 10.1111/1468-4446.12238

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The Lifeworld of Youth in the Information Society
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Lifeworld of Youth in the Information Society

Morimoto, Shauna A. ; Friedland, Lewis A.

Youth & Society, 2011, Vol.43(2), p.549-567 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-118X ; DOI: 10.1177/0044118X10383655

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Older people in the information society

Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk

DOI: 10.15503/jecs20161.18.31

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Became of the Information Society and Development? Assessing the Information Society's Relevance in the Context of an Economic Crisis

Jurado-González, Javier ; Gómez-Barroso, José Luis

Information Technology for Development, 02 July 2016, Vol.22(3), p.436-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1102 ; E-ISSN: 1554-0170 ; DOI: 10.1080/02681102.2016.1155143

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of citation distributions of journals and books on the topic “information society

Tsay, Ming-yueh ; Shen, Tung-mei ; Liang, Ming-hsin

Scientometrics, 2016, Vol.106(2), pp.475-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0138-9130 ; E-ISSN: 1588-2861 ; DOI: 10.1007/s11192-015-1791-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRONIC COMMERCE, PART OF THE INFORMATION SOCIETY

Teodorescu ANA-Maria

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu : Seria Economie, 01 June 2016, Vol.1(3), pp.78-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1844-7007

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public policies governing the Information Society

Angela López ; Fernando Tricas

Netcom, 01 December 2016, Issue 21, pp.53-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0987-6014 ; ISSN: 2431-210X ; E-ISSN: 2431-210X ; DOI: 10.4000/netcom.2424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REFLECTIONS ON THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION SOCIETY IN ROMANIA

Paul Bogdan Zamfir

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu : Seria Economie, 01 June 2016, Vol.1(3), pp.272-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1844-7007

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More than twenty years of European policy for the development of the information society

Claudio Feijóo ; José Luis Gómez-Barroso ; Edvins Karnitis

Netcom, 01 December 2016, Issue 21, pp.09-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0987-6014 ; ISSN: 2431-210X ; E-ISSN: 2431-210X ; DOI: 10.4000/netcom.2389

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 7.670.470  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3.454.542)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.706.952)
 3. Trong mục lục thư viện (29)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1955  (105.375)
 2. 1955đến1969  (89.707)
 3. 1970đến1984  (323.029)
 4. 1985đến2000  (1.130.099)
 5. Sau 2000  (6.295.009)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.679.562)
 2. Japanese  (53.701)
 3. Chinese  (32.759)
 4. German  (24.782)
 5. French  (23.870)
 6. Spanish  (19.372)
 7. Undetermined  (12.897)
 8. Portuguese  (4.039)
 9. Korean  (2.883)
 10. Italian  (2.838)
 11. Dutch  (1.803)
 12. Russian  (869)
 13. Polish  (865)
 14. Norwegian  (701)
 15. Danish  (691)
 16. Lithuanian  (560)
 17. Czech  (410)
 18. Turkish  (385)
 19. Hebrew  (260)
 20. Romanian  (246)
 21. Hungarian  (213)
 22. Arabic  (200)
 23. Persian  (151)
 24. Bokmål, Norwegian  (138)
 25. Ukrainian  (123)
 26. Slovak  (83)
 27. Finnish  (68)
 28. Chamorro  (66)
 29. Greek  (65)
 30. Latvian  (52)
 31. Malay  (34)
 32. Thai  (19)
 33. Icelandic  (15)
 34. Maori  (9)
 35. Basque  (6)
 36. Vietnamese  (4)
 37. Welsh  (4)
 38. Tibetan  (4)
 39. Hindi  (4)
 40. Serbo-Croatian  (2)
 41. Bengali  (2)
 42. Yiddish  (2)
 43. Macedonian  (2)
 44. Tagalog  (2)
 45. Panjabi  (1)
 46. Armenian  (1)
 47. Albanian  (1)
 48. Malayalam  (1)
 49. Germanic (Other)  (1)
 50. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...