skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.267.550  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Retrieval

ISSN1386-4564

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Retrieval

Internet Technologies and Information Services

ISBN: 978-1-61069-886-3

Toàn văn không sẵn có

3
Information Retrieval
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Retrieval

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32164

Truy cập trực tuyến

4
Information Retrieval
Information Retrieval
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Retrieval

ISBN0-387-95522-4;ISBN9786610009916;ISBN1-280-00991-8;ISBN0-387-22678-8

Truy cập trực tuyến

5
Information Retrieval
Information Retrieval
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Retrieval

ISBN0-387-78702-X;ISBN1-4419-2697-6;ISBN9786611954307;ISBN1-281-95430-6;ISBN0-387-78703-8

Truy cập trực tuyến

6
Information Retrieval
Information Retrieval
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Retrieval

ISBN3-540-54618-9;ISBN3-642-76981-0

Truy cập trực tuyến

7
Information Retrieval
Information Retrieval
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Retrieval

ISBN1-4020-3004-5;ISBN1-4020-3005-3

Truy cập trực tuyến

8
Information Retrieval
Information Retrieval
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Retrieval

ISBN1-4613-7532-0;ISBN1-4615-5539-6

Truy cập trực tuyến

9
Information Retrieval
Information Retrieval
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Retrieval

ISBN3-319-25484-7;ISBN3-319-25485-5

Truy cập trực tuyến

10
Information Retrieval
Information Retrieval
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Retrieval

ISBN3-319-41717-7;ISBN3-319-41718-5

Truy cập trực tuyến

11
Information Retrieval Technology: Lecture Notes in Computer Science / Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI 7675
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Retrieval Technology: Lecture Notes in Computer Science / Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI 7675

Asia Information Retrieval Societies Conference ; Hou, Yuexian

ISBN10: 3642353401 ; ISBN13: 9783642353406 ; E-ISBN10: 364235341X ; E-ISBN13: 9783642353413

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Retrieval

Savoy, J. ; Gaussier, Eric

Handbook of Natural Language Processing, 2nd edition

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dilution/Concentration conditions for cross-language information retrieval models

Li, Bo ; Gaussier, Eric ; Yang, Dan

Information Processing and Management, March 2018, Vol.54(2), pp.291-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2017.11.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy-enhanced attribute-based private information retrieval

Lai, Jianchang ; Mu, Yi ; Guo, Fuchun ; Jiang, Peng ; Susilo, Willy

Information Sciences, July 2018, Vol.454-455, pp.275-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255 ; DOI: 10.1016/j.ins.2018.04.084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge based collection selection for distributed information retrieval

Han, Baoli ; Chen, Ling ; Tian, Xiaoxue

Information Processing and Management, January 2018, Vol.54(1), pp.116-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2017.10.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opportunities for women, minorities in information retrieval

Kobayashi, Mei

Communications of the ACM, 24 October 2017, Vol.60(11), pp.10-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782 ; E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/3137627

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A survey of tag-based information retrieval

Lee, Sanghoon ; Masoud, Mohamed ; Balaji, Janani ; Belkasim, Saeid ; Sunderraman, Rajshekhar ; Moon, Seung-Jin

International Journal of Multimedia Information Retrieval, 2017, Vol.6(2), pp.99-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2192-6611 ; E-ISSN: 2192-662X ; DOI: 10.1007/s13735-016-0115-6

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Replicates in Information Retrieval Evaluation

Voorhees, Ellen ; Samarov, Daniel ; Soboroff, Ian

ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 15 September 2017, Vol.36(2), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1046-8188 ; E-ISSN: 1558-2868 ; DOI: 10.1145/3086701

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilingual Information Retrieval & Use: Perceptions and Practices Amongst Bi/Multilingual Academic Users

Nzomo, Peggy ; Ajiferuke, Isola ; Vaughan, Liwen ; Mckenzie, Pamela

The Journal of Academic Librarianship, September 2016, Vol.42(5), pp.495-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-1333 ; DOI: 10.1016/j.acalib.2016.06.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Retrieval System and Machine Translation: A Review

Madankar, Mangala ; Chandak, M.B. ; Chavhan, Nekita

Procedia Computer Science, 2016, Vol.78, pp.845-850 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2016.02.071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.267.550  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (913)
 2. 1956đến1970  (12.775)
 3. 1971đến1985  (81.321)
 4. 1986đến2001  (343.315)
 5. Sau 2001  (1.887.980)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.949.787)
 2. German  (42.901)
 3. Chinese  (2.973)
 4. French  (2.651)
 5. Japanese  (2.355)
 6. Spanish  (1.897)
 7. Undetermined  (1.394)
 8. Korean  (1.241)
 9. Portuguese  (376)
 10. Russian  (312)
 11. Italian  (283)
 12. Swedish  (248)
 13. Polish  (179)
 14. Norwegian  (168)
 15. Dutch  (117)
 16. Danish  (96)
 17. Persian  (67)
 18. Indonesian  (61)
 19. Czech  (46)
 20. Lithuanian  (36)
 21. Slovenian  (31)
 22. Bokmål, Norwegian  (25)
 23. Turkish  (24)
 24. Hebrew  (24)
 25. Arabic  (23)
 26. Ukrainian  (21)
 27. Hungarian  (21)
 28. Greek  (20)
 29. Romanian  (17)
 30. Finnish  (14)
 31. Spanish; Castilian  (11)
 32. Slovak  (10)
 33. Malay  (5)
 34. Icelandic  (3)
 35. Thai  (3)
 36. Vietnamese  (2)
 37. Basque  (2)
 38. Welsh  (1)
 39. Serbo-Croatian  (1)
 40. Germanic (Other)  (1)
 41. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Jun
 2. Allan, James
 3. Sanderson, Mark
 4. Li, Hang
 5. Liu, Hongfang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...