skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 11.920.740  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Information Organization
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Organization

Berkshire Encyclopedia of Human-Computer Interaction

ISBN: 0974309125

Toàn văn sẵn có

2
Information, Organization and Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information, Organization and Management

Picot, Arnold; Rolf Wigand.; Reichwald, Ralf

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24096

Truy cập trực tuyến

3
Elements of Information Organization and Dissemination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elements of Information Organization and Dissemination

Chatterjee, Amitabha

ISBN: 9780081020258

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Event-based archival information organization

Niu, Jinfang

Archival Science, 2015, Vol.15(3), pp.315-328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-0166 ; E-ISSN: 1573-7519 ; DOI: 10.1007/s10502-014-9222-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Organization and Management

Picot ArnoldRolf Wigand Reichwald Ralf

H Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Organization and Management

Arnold Picot Ralf Reichwald Rolf Wigand

H Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graduate Education for Information Organization, Cataloging, and Metadata

Joudrey, Daniel N. ; Mcginnis, Ryan

Cataloging & Classification Quarterly, 04 July 2014, Vol.52(5), p.506-550 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-9374 ; E-ISSN: 1544-4554 ; DOI: 10.1080/01639374.2014.911236

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainability strategies for regional health information organization startups

Winkler, Till J. ; Ozturk, Pinar ; Brown, Carol V.

Health Policy and Technology, December 2016, Vol.5(4), pp.341-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2211-8837 ; DOI: 10.1016/j.hlpt.2016.07.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The recent trends of information organization research in Japan and Korea

Cho, Jane

Library Collections, Acquisitions, and Technical Services, 01 December 2013, Vol.37(3-4), p.107-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1464-9055 ; E-ISSN: 1873-1821 ; DOI: 10.1080/14649055.2013.10766354

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Research and Developments in Information Organization in Iran: A Historical Review

Fattahi, Rahmatollah ; Pazooki, Fatemeh

Cataloging & Classification Quarterly, 19 May 2018, Vol.56(4), p.374-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-9374 ; E-ISSN: 1544-4554 ; DOI: 10.1080/01639374.2018.1426070

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capitalizing on Information Organization and Information Visualization for a New-Generation Catalogue

Julien, Charles-Antoine ; Guastavino, Catherine ; Bouthillier, France

Library Trends, 2012, Vol.61(1), pp.149-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2594 ; E-ISSN: 1559-0682

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Information Organization and Presentation on Human Performance in Simulated Main Control Room Procedure Tasks

Ding, Xuansheng ; Li, Zhizhong ; Dong, Xiaolu ; Gao, Qin ; Song, Fei ; Wang, Qiuyu

Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, November 2015, Vol.25(6), pp.713-723 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1090-8471 ; E-ISSN: 1520-6564 ; DOI: 10.1002/hfm.20586

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualizing of the structure of subject trends in Persian articles published during 2008–2012 in information organization domain

Mousavizadeh, Maryam ; Bagheri, Masume ; Bagheri, Mansure ; Karbala Aghaie Kamran, Masume

International Information and Library Review, December 2013, Vol.45(3-4), pp.157-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1057-2317 ; DOI: 10.1016/j.iilr.2013.10.005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Information Organization Issues in Multimedia Retrieval Using Low‐Level Features
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Organization Issues in Multimedia Retrieval Using Low‐Level Features

Multimedia Semantics, Chapter 14, p.241-259

ISBN: 9780470747001 ; E-ISBN: 9781119970231 ; DOI: 10.1002/9781119970231.ch14

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information organization and the philosophy of history

Shaw, Ryan

ISSN: 1532-2882 ; E-ISSN: 1532-2890 ; DOI: 10.1002/asi.22843

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Organization

Soergel, Dagobert

Berkshire Encyclopedia of Human-Computer Interaction

ISBN: 978-0-9743091-5-6

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customizable user interfaces: Does giving individuals the ability to customize information organization improve decision making?

Boster, Charles; Tuttle, Brad M. (advisor) ; Cecchini, Mark (committee member) ; Lipe, Marlys (committee member) ; Mcinnes, Melayne (committee member)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 9781339849850

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information organization

Learned Publishing, April 1991, Vol.4(2), pp.118-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-1513 ; E-ISSN: 1741-4857 ; DOI: 10.1002/leap/40042

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information organization

Learned Publishing, January 1990, Vol.3(1), pp.54-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-1513 ; E-ISSN: 1741-4857 ; DOI: 10.1002/leap/30016

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information organization

Learned Publishing, January 1991, Vol.4(1), pp.50-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-1513 ; E-ISSN: 1741-4857 ; DOI: 10.1002/leap/40014

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 11.920.740  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3.128.746)
 2. Toàn văn trực tuyến (4.659.266)
 3. Trong mục lục thư viện (23)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1955  (154.322)
 2. 1955đến1969  (97.415)
 3. 1970đến1984  (446.563)
 4. 1985đến2000  (1.519.670)
 5. Sau 2000  (9.663.899)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10.936.992)
 2. French  (80.082)
 3. German  (50.632)
 4. Spanish  (26.331)
 5. Portuguese  (16.811)
 6. Undetermined  (15.483)
 7. Chinese  (12.051)
 8. Japanese  (7.826)
 9. Korean  (7.713)
 10. Russian  (4.174)
 11. Italian  (3.629)
 12. Thai  (1.789)
 13. Dutch  (1.784)
 14. Turkish  (1.692)
 15. Polish  (1.510)
 16. Czech  (1.441)
 17. Norwegian  (1.314)
 18. Danish  (1.267)
 19. Persian  (1.191)
 20. Arabic  (941)
 21. Lithuanian  (936)
 22. Slovak  (782)
 23. Indonesian  (457)
 24. Hungarian  (409)
 25. Ukrainian  (396)
 26. Romanian  (377)
 27. Bokmål, Norwegian  (200)
 28. Hebrew  (182)
 29. Bosnian  (123)
 30. Finnish  (112)
 31. Greek  (72)
 32. Malay  (53)
 33. Hindi  (52)
 34. Vietnamese  (37)
 35. Serbo-Croatian  (15)
 36. Maori  (15)
 37. Georgian  (12)
 38. Welsh  (9)
 39. Icelandic  (6)
 40. Tibetan  (5)
 41. Basque  (5)
 42. Germanic (Other)  (5)
 43. Macedonian  (4)
 44. Armenian  (3)
 45. Albanian  (3)
 46. Bengali  (3)
 47. Yiddish  (3)
 48. Panjabi  (2)
 49. Tagalog  (1)
 50. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Eysenbach, Gunther
 3. Conn, Joseph
 4. Rogers, Michael
 5. Weiner, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...