skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 8.611.701  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Organization

Soergel, Dagobert

Berkshire Encyclopedia of Human-Computer Interaction

ISBN: 978-0-9743091-5-6

Toàn văn không sẵn có

2
Information, Organization and Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information, Organization and Management

Arnold Picot, Ralf Reichwald; Rolf Wigand.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24096

Truy cập trực tuyến

3
Information, Organization and Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information, Organization and Management

Arnold Picot, Ralf Reichwald,; Rolf Wigand.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24077

Truy cập trực tuyến

4
Information, Organization and Management
Information, Organization and Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information, Organization and Management

ISBN3-540-71394-8;ISBN3-642-09053-2;ISBN9786611250836;ISBN1-281-25083-X;ISBN3-540-71395-6

Truy cập trực tuyến

5
Elements of Information Organization and Dissemination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elements of Information Organization and Dissemination

Chatterjee, Amitabha

ISBN10: 0081020252 ; ISBN13: 9780081020258 ; E-ISBN10: 0081020260 ; E-ISBN13: 9780081020265

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Event-based archival information organization

Niu, Jinfang

Archival Science, 2015, Vol.15(3), pp.315-328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-0166 ; E-ISSN: 1573-7519 ; DOI: 10.1007/s10502-014-9222-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Information Organization Issues in Multimedia Retrieval Using Low‐Level Features
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Organization Issues in Multimedia Retrieval Using Low‐Level Features

Multimedia Semantics, Chapter 14, p.241-259

ISBN: 9780470747001 ; E-ISBN: 9781119970231 ; DOI: 10.1002/9781119970231.ch14

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graduate Education for Information Organization, Cataloging, and Metadata

Joudrey, Daniel N. ; Mcginnis, Ryan

Cataloging & Classification Quarterly, 04 July 2014, Vol.52(5), p.506-550 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-9374 ; E-ISSN: 1544-4554 ; DOI: 10.1080/01639374.2014.911236

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainability strategies for regional health information organization startups

Winkler, Till J. ; Ozturk, Pinar ; Brown, Carol V.

Health Policy and Technology, December 2016, Vol.5(4), pp.341-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2211-8837 ; DOI: 10.1016/j.hlpt.2016.07.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The recent trends of information organization research in Japan and Korea

Cho, Jane

Library Collections, Acquisitions, and Technical Services, 01 December 2013, Vol.37(3-4), p.107-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1464-9055 ; E-ISSN: 1873-1821 ; DOI: 10.1080/14649055.2013.10766354

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capitalizing on Information Organization and Information Visualization for a New-Generation Catalogue

Julien, Charles-Antoine ; Guastavino, Catherine ; Bouthillier, France

Library Trends, 2012, Vol.61(1), pp.149-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2594 ; E-ISSN: 1559-0682

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Information Organization and Presentation on Human Performance in Simulated Main Control Room Procedure Tasks

Ding, Xuansheng ; Li, Zhizhong ; Dong, Xiaolu ; Gao, Qin ; Song, Fei ; Wang, Qiuyu

Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, November 2015, Vol.25(6), pp.713-723 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1090-8471 ; E-ISSN: 1520-6564 ; DOI: 10.1002/hfm.20586

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualizing of the structure of subject trends in Persian articles published during 2008–2012 in information organization domain

Mousavizadeh, Maryam ; Bagheri, Masume ; Bagheri, Mansure ; Karbala Aghaie Kamran, Masume

International Information and Library Review, December 2013, Vol.45(3-4), pp.157-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1057-2317 ; DOI: 10.1016/j.iilr.2013.10.005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Information Organization
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Organization

Berkshire Encyclopedia of Human-Computer Interaction

ISBN: 0974309125

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Organization and the Mysterious Information User

Miksa, Francis L.

Libraries & the Cultural Record, 2009, Vol.44(3), pp.343-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2164-8034 ; E-ISSN: 2166-3033

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information organization and visualization mechanism of electronic map

Cai, Zhongliang ; Wang, Qiao ; Weng, Min ; Jiang, Shanshan ; Du, Qingyun

Geo-spatial Information Science, 2008, Vol.11(4), pp.262-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1009-5020 ; E-ISSN: 1993-5153 ; DOI: 10.1007/s11806-008-0148-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Course construction and innovation of information organization science - Course construction and innovation of information organization science
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Course construction and innovation of information organization science - Course construction and innovation of information organization science

ZHOU ; Ning ; HE ; Ming ; ; ; gui ; RONG ; Hui ; ; ; gui ; WANG ; Mia ; ZHOU Ning, HE Ming-gui, RONG Hui-gui, WANG Mia

通讯和计算机:中英文版 - Journal of Communication and Computer, 2008, Vol.5(9), pp.23-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1548-7709

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organização da informação e bibliometria Information organization and bibliometry

Lígia Café ; Marisa Bräscher

Encontros Bibli, 01 January 2008, pp.54-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-2924 ; E-ISSN: 1518-2924

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Bibliometric Analysis on the Literature of Information Organization in Taiwan

Chiao-Min Lin

Journal of Library and Information Studies, 01 December 2009, Vol.7(1/2), pp.101-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1606-7509

Toàn văn sẵn có

20
Information Organization and Databases
Information Organization and Databases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Organization and Databases

ISBN1-4613-5524-9;ISBN1-4615-1379-0

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 8.611.701  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.655.724)
 2. Toàn văn trực tuyến (3.034.989)
 3. Trong mục lục thư viện (22)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1955  (71.559)
 2. 1955đến1969  (85.126)
 3. 1970đến1984  (413.230)
 4. 1985đến2000  (1.220.686)
 5. Sau 2000  (7.016.637)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7.655.387)
 2. French  (62.967)
 3. German  (47.105)
 4. Spanish  (22.453)
 5. Undetermined  (12.288)
 6. Chinese  (10.627)
 7. Japanese  (6.936)
 8. Portuguese  (5.814)
 9. Russian  (3.580)
 10. Italian  (3.195)
 11. Korean  (3.015)
 12. Dutch  (2.510)
 13. Thai  (1.711)
 14. Danish  (1.228)
 15. Norwegian  (1.208)
 16. Turkish  (1.193)
 17. Polish  (1.164)
 18. Czech  (1.115)
 19. Persian  (1.057)
 20. Arabic  (853)
 21. Slovak  (729)
 22. Lithuanian  (528)
 23. Hungarian  (368)
 24. Indonesian  (362)
 25. Ukrainian  (267)
 26. Romanian  (231)
 27. Slovenian  (230)
 28. Bokmål, Norwegian  (193)
 29. Hebrew  (176)
 30. Finnish  (107)
 31. Bosnian  (81)
 32. Malay  (63)
 33. Greek  (60)
 34. Vietnamese  (36)
 35. Maori  (17)
 36. Serbo-Croatian  (13)
 37. Georgian  (12)
 38. Hindi  (7)
 39. Welsh  (6)
 40. Icelandic  (6)
 41. Basque  (5)
 42. Albanian  (3)
 43. Bengali  (3)
 44. Yiddish  (3)
 45. Macedonian  (3)
 46. Germanic (Other)  (3)
 47. Panjabi  (2)
 48. Armenian  (2)
 49. Tibetan  (1)
 50. Tagalog  (1)
 51. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Weiner, Michael
 2. Williams, Robin
 3. Child, John
 4. Nguyen, Ngoc
 5. Carroll, Mary

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...