skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 197.253  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Human-Computer interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer interaction

Preece Jenny

Wokingham, England: Addison-wesley Publishing Company, 1994 - (004 HUM 1994) - ISBN0201627698

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Human-computer interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-computer interaction

Dix Alan

Harlow, England ; New York : Pearson/Prentice-Hall, 2004. - (004 HUM 2004) - ISBN0130461091

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Human–Computer Interaction
Human–Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HumanComputer Interaction

ISBN3-540-75772-4;ISBN3-540-75773-2

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-computer interaction

ISSN0737-0024

Truy cập trực tuyến

5
Human-Computer Interaction
Human-Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction

ISBN3-540-60614-9;ISBN3-540-48484-1

Truy cập trực tuyến

6
Human-Computer Interaction
Human-Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction

ISBN3-540-58648-2;ISBN3-540-49036-1

Truy cập trực tuyến

7
Human-Computer Interaction
Human-Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction

ISBN3-540-57433-6;ISBN3-540-48152-4

Truy cập trực tuyến

8
Human-Computer Interaction
Human-Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction

ISBN3-642-15230-9;ISBN3-642-15231-7

Truy cập trực tuyến

9
Human-Computer Interaction
Human-Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction

ISBN3-642-73404-9;ISBN3-540-18901-7;ISBN3-642-73402-2

Truy cập trực tuyến

10
Human Computer Interaction
Human Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Computer Interaction

ISBN3-319-03067-1;ISBN3-319-03068-X

Truy cập trực tuyến

11
Human Computer Interaction
Human Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Computer Interaction

ISBN3-540-57312-7;ISBN3-540-48052-8

Truy cập trực tuyến

12
Human Computer Interaction
Human Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Computer Interaction

ISBN953-7619-19-2

Truy cập trực tuyến

13
Human-Computer Interaction
Human-Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction

ISBN953-307-022-6

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction

Principles of Biology

ISBN: 978-1-68217-325-1

Toàn văn không sẵn có

15
Human–Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HumanComputer Interaction

Kim, Gerard Jounghyun

E-ISBN: 9781482233902; ISBN: 9781482233933; ISBN: 9781482233896; ISBN: 9781482233926

Toàn văn không sẵn có

16
Advanced human–computer interaction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced humancomputer interaction

Lytras, Miltiadis D. ; Garcia-Peñalvo, Francisco ; Ordóñez de Pablos, Patricia

Computers in Human Behavior, 3/2013, Vol.29(2), pp.305-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07475632 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2012.11.018

Toàn văn sẵn có

17
Human Computer Interaction: 6th Latin American Conference, CLIHC 2013, Carrillo, Costa Rica, December 2-6, 2013, Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Computer Interaction: 6th Latin American Conference, CLIHC 2013, Carrillo, Costa Rica, December 2-6, 2013, Proceedings

Collazos, C. ; Liborio, A. ; Rusu, C.;; Collazos, César ; Liborio, Andréia ; Rusu, Cristian

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-319-03067-8 ; E-ISBN: 978-3-319-03068-5 ; DOI: 10.1007/978-3-319-03068-5

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction

Principles of Biotechnology

ISBN: 978-1-68217-679-5

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction

Stoll ; Edwards, Brett, Chad C.

The SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods

ISBN: 978-1-4833-8142-8

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humancomputer interaction in evolutionary visual software analytics

González-Torres, Antonio ; García-Peñalvo, Francisco J. ; Therón, Roberto

Computers in Human Behavior [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2012.01.013

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 197.253  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (56)
 2. 1967đến1978  (460)
 3. 1979đến1990  (4.885)
 4. 1991đến2003  (24.656)
 5. Sau 2003  (165.290)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (170.770)
 2. German  (2.916)
 3. Chinese  (2.159)
 4. Swedish  (1.187)
 5. French  (1.039)
 6. Korean  (535)
 7. Spanish  (442)
 8. Japanese  (286)
 9. Portuguese  (224)
 10. Italian  (67)
 11. Russian  (54)
 12. Norwegian  (40)
 13. Lithuanian  (19)
 14. Czech  (14)
 15. Indonesian  (13)
 16. Turkish  (13)
 17. Dutch  (7)
 18. Persian  (6)
 19. Polish  (5)
 20. Danish  (5)
 21. Bokmål, Norwegian  (4)
 22. Hungarian  (3)
 23. Ukrainian  (3)
 24. Romanian  (2)
 25. Slovak  (1)
 26. Greek  (1)
 27. Malay  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...