skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.419.754  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The journal of electronic publishing

ISSN1080-2711

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Publishing

Encyclopedia of Emerging Industries

ISBN: 978-1-4103-7977-1

Toàn văn sẵn có

3
Electronic Publishing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Publishing

Kamron Ackerman

E-ISBN10: 8132327454 ; E-ISBN13: 9788132327455

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scholarly Electronic Publishing Bibliography

Truy cập trực tuyến

5
Electronic Publishing, Artistic Imaging, and Digital Typography
Electronic Publishing, Artistic Imaging, and Digital Typography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Publishing, Artistic Imaging, and Digital Typography

ISBN3-540-64298-6;ISBN3-540-69718-7

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

electronic publishing

Sarah Dobbs

Computer Act!ve, Sept 15, 2011

ISSN: 1461-6211

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Publishing

Gale Encyclopedia of E-Commerce

ISBN: 978-1-4144-9046-5

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Publishing

Encyclopedia of Emerging Industries

ISBN: 978-1-4144-8688-8

Toàn văn không sẵn có

9
Electronic Publishing
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Publishing

The Hutchinson Unabridged Encyclopedia with Atlas and Weather Guide

ISBN: 9781785398704

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatal guidance.(creating the New Online Virtually Excellent Literature System)(Last Byte / Future Tense)(Column)

Bainbridge, William Sims

Communications of the ACM, 2017, Vol.60(2), p.120(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Era of Electronic Publishing Is Here (Again)

Demaria, Anthony N.

Journal of the American College of Cardiology, 2010, Vol.55(24), pp.2786-2787 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2010.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Publishing

Boatright, Jeffrey H. ; Nickerson, John M. ; Church, Robert L. ; Simoni, Robert D. ; Goldie, Pete ; Jones, Wendy

Science, 13 October 1995, Vol.270(5234), pp.217-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Electronic Publishing and Academic Dialogue between Academicians via Online Journals in the New Millennium: A Case of "TOJDE"
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Publishing and Academic Dialogue between Academicians via Online Journals in the New Millennium: A Case of "TOJDE"

Demiray, Ugur

Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 2003, Vol.2(2), p.20-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: E1303-6521

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legitimation in practice: A new digital publishing business model

Laïfi, Amira ; Josserand, Emmanuel

Journal of Business Research, July 2016, Vol.69(7), pp.2343-2352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2015.10.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Publishing

Goldie, Pete ; Keyhani, Andrea ; Redington, Norman ; Keck, Karen Rae ; Holling, C. S. ; Paulus, Kurt ; Traub, Joseph F.

Science, 05 April 1996, Vol.272(5258), pp.15-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Publishing

Goldie, Pete ; Keyhani, Andrea ; Redington, Norman ; Keck, Karen Rae ; Holling, C. S. ; Paulus, Kurt ; Traub, Joseph F.

Science, 05 April 1996, Vol.272(5258), pp.15-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Publishing

Boatright, Jeffrey H. ; Nickerson, John M. ; Church, Robert L. ; Simoni, Robert D. ; Goldie, Pete ; Jones, Wendy

Science, 13 October 1995, Vol.270(5234), pp.217-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic publishing

Dennis F. Shaw

Nature, 1993, Vol.366(6455), p.504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/366504a0

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic publishing

Shaw, D F

Nature, 09 December 1993, Vol.366(6455), pp.504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; PMID: 8255284 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Electronic Publishing
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Publishing

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.419.754  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (2.029)
 2. 1956đến1970  (12.582)
 3. 1971đến1985  (114.441)
 4. 1986đến2001  (297.634)
 5. Sau 2001  (1.053.612)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.253.582)
 2. German  (3.599)
 3. French  (1.791)
 4. Spanish  (1.649)
 5. Japanese  (1.240)
 6. Chinese  (779)
 7. Undetermined  (703)
 8. Portuguese  (364)
 9. Italian  (218)
 10. Polish  (140)
 11. Russian  (125)
 12. Lithuanian  (118)
 13. Turkish  (85)
 14. Korean  (84)
 15. Czech  (78)
 16. Dutch  (58)
 17. Romanian  (54)
 18. Swedish  (40)
 19. Norwegian  (35)
 20. Multiple languages  (32)
 21. Hungarian  (26)
 22. Slovak  (17)
 23. Arabic  (16)
 24. Danish  (15)
 25. Ukrainian  (10)
 26. Finnish  (10)
 27. Hebrew  (9)
 28. Bokmål, Norwegian  (6)
 29. Malay  (6)
 30. Thai  (4)
 31. Persian  (4)
 32. Greek  (2)
 33. Vietnamese  (1)
 34. Welsh  (1)
 35. Icelandic  (1)
 36. Maori  (1)
 37. Basque  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Milliot, Jim
 3. Reid, Calvin
 4. Rogers, Michael
 5. Jones, Philip

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...