skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 732.855  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Commerce

Peterson's® Graduate Programs in Business, Education, Information Studies, Law & Social Work 2018

ISBN: 978-0-7689-4218-7

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Commerce

Slavko Đerić

Economics (Bijeljina), 01 December 2016, Vol.4(2), pp.133-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2303-5013 ; E-ISSN: 2303-5013 ; DOI: 10.1515/eoik-2017-0003

Toàn văn sẵn có

3
Electronic Commerce
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Commerce

Schneider, Gary P.

ISBN10: 1305867815 ; ISBN13: 9781305867819 ; E-ISBN10: 1473746981 ; E-ISBN13: 9781473746985

Toàn văn không sẵn có

4
Electronic Commerce
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Commerce

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30368

Truy cập trực tuyến

5
Electronic Commerce
Electronic Commerce
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Commerce

ISBN3-540-77808-X;ISBN3-540-77809-8

Truy cập trực tuyến

6
Electronic Commerce
Electronic Commerce
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Commerce

ISBN3-540-42878-X;ISBN3-540-45598-1

Truy cập trực tuyến

7
Electronic Commerce
Electronic Commerce
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Commerce

ISBN3-540-60738-2;ISBN3-540-49355-7

Truy cập trực tuyến

8
Electronic Commerce
Electronic Commerce
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Commerce

ISBN3-528-05557-X;ISBN3-663-14146-2

Truy cập trực tuyến

9
Electronic Commerce
Electronic Commerce
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Commerce

ISBN3-319-10090-4;ISBN3-319-10091-2

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of perceived security on consumer purchase intensions in electronic commerce

Aanchal Aggarwal; Manmohan Rahul

Int. J. of Public Sector Performance Management, 2018, Vol 4 Issue 1, pp 1 - 20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-1041 ; E-ISSN: 1741-105X ; DOI: 10.1504/IJPSPM.2018.088691

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The moderating role of trust in business to business electronic commerce (B2B EC) adoption

Alsaad, Abdallah ; Mohamad, Rosli ; Ismail, Noor Azizi

Computers in Human Behavior, March 2017, Vol.68, pp.157-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.11.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommendation networks and the long tail of electronic commerce

Oestreicher - Singer, Gal; Sundararajan, Arun

Management information systems : mis quarterly, 2012, Vol.36(1), pp. 65-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-7783

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parties' legal capacity in electronic commerce transactions.(Report)

Bagheri, Parviz ; Hassan, Kamal Halili ; Mansour, Mehdi Shabannia

European Journal of Law and Economics, 2017, Vol.44(3), p.503(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-1261 ; DOI: 10.1007/s10657-012-9372-x

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data properties and the performance of sentiment classification for electronic commerce applications

Choi, Youngseok ; Lee, Habin

Information Systems Frontiers, 2017, Vol.19(5), pp.993-1012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-3326 ; E-ISSN: 1572-9419 ; DOI: 10.1007/s10796-017-9741-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Electronic Commerce
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Commerce

Handbook of Computer Networks, Computer Network Popular Applications and Future Directions, Chapter 54, p.843-859

ISBN: 9780471784609 ; E-ISBN: 9781118256107 ; DOI: 10.1002/9781118256107.ch54

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliometric study of Electronic Commerce Research in Information Systems & MIS Journals

Lin, Arthur ; Hsu, Chien-Lung ; Chiang, Chun-Hao

Scientometrics, 2016, Vol.109(3), pp.1455-1476 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0138-9130 ; E-ISSN: 1588-2861 ; DOI: 10.1007/s11192-016-2142-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rank-sales relationship in electronic commerce: Evidence from publicly available data on 11 product categories

Antipov, Evgeny A. ; Pokryshevskaya, Elena B.

Electronic Commerce Research and Applications, March-April 2016, Vol.16, pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-4223 ; DOI: 10.1016/j.elerap.2015.11.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic commerce recommendation mobile crowd system based on cooperative data collection and embedded control

Wang, Juan ; Deng, Wen-Min ; Yin, Xing-Yue

EURASIP Journal on Embedded Systems, 2016, Vol.2016(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-3963 ; DOI: 10.1186/s13639-016-0024-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cross-generational examination of electronic commerce adoption

Leppel, Karen ; Mccloskey, Donna W

Journal of Consumer Marketing, 28 June 2011, Vol.28(4), pp.261-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-3761 ; E-ISSN: 2052-1200 ; DOI: 10.1108/07363761111143150

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Success of electronic commerce Web sites: A comparative study in two countries

Chen, Jengchung V. ; Rungruengsamrit, Duangjai ; Rajkumar, T.M. ; Yen, David C.

Information & Management, September 2013, Vol.50(6), pp.344-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7206 ; DOI: 10.1016/j.im.2013.02.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 732.855  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (931)
 2. 1956đến1970  (2.512)
 3. 1971đến1985  (7.261)
 4. 1986đến2001  (226.921)
 5. Sau 2001  (512.869)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (485.235)
 2. German  (11.574)
 3. French  (1.145)
 4. Spanish  (930)
 5. Chinese  (701)
 6. Undetermined  (543)
 7. Korean  (227)
 8. Portuguese  (218)
 9. Japanese  (131)
 10. Czech  (84)
 11. Italian  (84)
 12. Swedish  (76)
 13. Dutch  (58)
 14. Lithuanian  (55)
 15. Russian  (46)
 16. Polish  (33)
 17. Indonesian  (30)
 18. Romanian  (23)
 19. Slovak  (22)
 20. Hungarian  (19)
 21. Greek  (16)
 22. Ukrainian  (15)
 23. Finnish  (13)
 24. Arabic  (12)
 25. Turkish  (11)
 26. Danish  (11)
 27. Norwegian  (5)
 28. Vietnamese  (4)
 29. Malay  (3)
 30. Hebrew  (3)
 31. Yiddish  (1)
 32. Bokmål, Norwegian  (1)
 33. Tibetan  (1)
 34. Persian  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (7.856)
 2. Q - Science.  (1.723)
 3. T - Technology .  (1.320)
 4. K - Law.  (988)
 5. L - Education.  (716)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kauffman, Robert J.
 2. United States, Congress
 3. Yen, David C.
 4. Benbasat, Izak
 5. Liu, Chang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...