skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.538.791  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database Management

Data & Information Technology

ISBN: 978-1-4298-4040-8

Toàn văn không sẵn có

2
Database management systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database management systems

Ramakrishnan Raghu

Boston : McGraw-Hill, 1998 - (005.74 RAM 1998) - ISBN0070507759

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Database management system
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database management system

Bhatia, A. B

E-ISBN 1842659200 ; E-ISBN 9781842659205

Toàn văn không sẵn có

4
Modern database management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern database management

McFadden Fred R.; Hoffer Jeffrey A

California : The Benjamin/Cummings , 1994 - (005.74 MCF 1994) - ISBN0805360476

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EMU-SDMS: Advanced speech database management and analysis in R

Winkelmann, Raphael ; Harrington, Jonathan ; Jänsch, Klaus

Computer Speech & Language, September 2017, Vol.45, pp.392-410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-2308 ; DOI: 10.1016/j.csl.2017.01.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

REE Database Management System: Evaluation of REE Deposits and Occurrences

Friedrichs, Patrick ; Meyer, F.

Journal of Sustainable Metallurgy, 2017, Vol.3(1), pp.13-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2199-3823 ; E-ISSN: 2199-3831 ; DOI: 10.1007/s40831-016-0077-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Korean Rural Development Administration's web based food and nutrient database management and validation system (NutriManager) – A report

Lee, Hunjoo ; Han, Eunyoung ; Kwon, Nam Ji ; Kim, Yongsoo ; Kim, Sena ; Kim, Haengran ; Min, Sung-Gi

Journal of Food Composition and Analysis, September 2017, Vol.62, pp.231-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0889-1575 ; DOI: 10.1016/j.jfca.2017.06.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloud Database Management System security challenges and solutions: an analysis

Malhotra, Shweta ; Doja, Mohammad ; Alam, Bashir ; Alam, Mansaf

CSI Transactions on ICT, 2016, Vol.4(2), pp.199-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2277-9078 ; E-ISSN: 2277-9086 ; DOI: 10.1007/s40012-016-0125-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database Management

Roth, Deborah

Encyclopedia of American Business, Rev. ed.

ISBN: 978-1-4381-3592-2

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database Management

Gale Encyclopedia of E-Commerce

ISBN: 978-1-4144-9046-5

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database Management

Database Principles: Fundamentals of Design, Implementation, and Management

ISBN: 978-1-4080-8566-0

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database Management

Database Principles

ISBN: 978-1-4080-8663-6

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database Management

Ekiyor, Boma

Encyclopedia of Sports Management and Marketing

ISBN: 978-1-4129-9415-6

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database Management

Workbook to Accompany Today's Health Information Management : An Integrated Approach

ISBN: 978-1-4080-8504-2

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database Management

Wienclaw, Ruth A.

Data & Information Technology

ISBN: 978-1-4298-3560-2

Toàn văn không sẵn có

16
Database Management
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database Management

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

17
Database Management
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database Management

The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine, 2012, Vol.49(2), pp.73-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1881-3526 ; E-ISSN: 1881-8560 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2490/jjrmc.49.73

Toàn văn sẵn có

18
Database management : principles and products
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database management : principles and products

Bontempo Charles J; Saracco Cynthia Maro

Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall PTR, 1995. - (005.74 BON 1995) - ISBN0133801896

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Database management systems : designing and building business applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database management systems : designing and building business applications

Post Gerald V.

Boston, Mass. : McGraw-Hill Irwin, 2005. - (005.74 POS 2005) - ISBN0072919191 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Databases for small business : essentials of database management, data analysis, and staff training for entrepreneurs and professionals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Databases for small business : essentials of database management, data analysis, and staff training for entrepreneurs and professionals

Manning Anna

[Berkeley, California] : Apress, 2015. - (005.7565 MAN 2015) - ISBN9781484202784

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 5.538.791  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.690.423)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.223.834)
 3. Trong mục lục thư viện (80)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (8.633)
 2. 1956đến1970  (9.143)
 3. 1971đến1985  (158.403)
 4. 1986đến2001  (1.241.483)
 5. Sau 2001  (4.259.967)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.092.037)
 2. German  (52.578)
 3. Chinese  (36.557)
 4. Undetermined  (9.609)
 5. French  (9.272)
 6. Spanish  (8.556)
 7. Portuguese  (5.104)
 8. Japanese  (3.460)
 9. Korean  (1.446)
 10. Lithuanian  (1.299)
 11. Russian  (1.266)
 12. Italian  (1.003)
 13. Turkish  (992)
 14. Czech  (736)
 15. Polish  (679)
 16. Swedish  (327)
 17. Dutch  (323)
 18. Romanian  (243)
 19. Ukrainian  (233)
 20. Norwegian  (196)
 21. Indonesian  (144)
 22. Slovak  (113)
 23. Persian  (104)
 24. Hungarian  (90)
 25. Danish  (59)
 26. Arabic  (47)
 27. Bokmål, Norwegian  (41)
 28. Thai  (32)
 29. Greek  (13)
 30. Finnish  (12)
 31. Hebrew  (11)
 32. Malay  (5)
 33. Vietnamese  (4)
 34. Icelandic  (1)
 35. Bengali  (1)
 36. Basque  (1)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. International Business Machines Corporation
 2. Hitachi, Ltd
 3. Siau, Keng
 4. Thuraisingham, Bhavani
 5. Stonebraker, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...