skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 12.061.947  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collection management

ISSN0146-2679

Truy cập trực tuyến

2
Improving the Collection, Management, and Use of Marine Fisheries Data
Improving the Collection, Management, and Use of Marine Fisheries Data
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving the Collection, Management, and Use of Marine Fisheries Data

ISBN0-309-07085-6;ISBN0-309-50154-7

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No More Liaisons: Collection Management Strategies in Hard Times

Jensen, Karen

Collection Management, 02 January 2017, Vol.42(1), p.3-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-2679 ; E-ISSN: 1545-2549 ; DOI: 10.1080/01462679.2016.1263812

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issues and Implications in Technology and Collection Management

Mitchell, Erik T

Technical Services Quarterly, 03 April 2018, Vol.35(2), p.175-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0731-7131 ; E-ISSN: 1555-3337 ; DOI: 10.1080/07317131.2018.1422878

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ILL and collection management in Norwegian Public Libraries

Undhjem, Cathrine ; Tveikra, Arnhild

Interlending & Document Supply, 15 February 2016, Vol.44(1), pp.20-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-1615 ; E-ISSN: 1758-5848 ; DOI: 10.1108/ILDS-11-2015-0038

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating waste collection management: the case of macro-areas and municipalities in Italy

Musella, Gaetano ; Agovino, Massimiliano ; Casaccia, Mariaconcetta ; Crociata, Alessandro

Environment, Development and Sustainability, Apr 2018, pp.1-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387585X ; DOI: 10.1007/s10668-018-0164-5

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copac developments and the Copac Collection Management service

Cousins, Shirley ; Massam, Diana

Interlending & Document Supply, 15 February 2016, Vol.44(1), pp.17-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-1615 ; E-ISSN: 1758-5848 ; DOI: 10.1108/ILDS-11-2015-0036

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting multi-depot and stochastic waste collection management in clustered urban areas via simulation–optimization

Gruler, A ; Fikar, C ; Juan, A ; Hirsch, P ; Contreras-Bolton, C

Journal of Simulation, Feb 2017, Vol.11(1), pp.11-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17477778 ; DOI: 10.1057/s41273-016-0002-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative study of collection management practices of academic libraries

Filson, Christopher Kwame;

Library Management, 08 January 2018, Vol.39(1/2), pp.66-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-5124 ; E-ISSN: 1758-7921 ; DOI: 10.1108/LM-12-2016-0096

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Frontiers in Collaborative Collection Management

Mallery, Mary ; Theus, Pamela

Technical Services Quarterly, 05 March 2012, Vol.29(2), p.101-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0731-7131 ; E-ISSN: 1555-3337 ; DOI: 10.1080/07317131.2012.650123

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Information Technology and Collection Management for Library User Environments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Technology and Collection Management for Library User Environments

Walker, Joseph

ISBN-13: 9781466647428 ; ISBN-13: 9781466647398 ; E-ISBN-13: 9781466647404 ; ISBN-13: 9781306694780

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Quản lý thu nợ tại bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý thu nợ tại bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa

Lê, Thị Hải

88 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7274

Truy cập trực tuyến

13
Quản lý thu Thuế tại Chi cục Thuế thành phố Vinh, Nghệ An
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý thu Thuế tại Chi cục Thuế thành phố Vinh, Nghệ An

Phan, Minh Thông

109 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16291

Truy cập trực tuyến

14
Making a Collection Count: A Holistic Approach to Library Collection Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making a Collection Count: A Holistic Approach to Library Collection Management

Hibner, Holly ; Kelly, Mary

Chandos Information Professional Series

ISBN: 1843346060 ; ISBN: 9781843346067

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collection Management: Assessing and Weeding the Foreign Language Collection

Williams, Pauline C. ; Halvonik, Brent N.

College & Undergraduate Libraries, 21 December 2004, Vol.11(2), p.103-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1069-1316 ; E-ISSN: 1545-2530 ; DOI: 10.1300/J106v11n02_09

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyzing faculty citations for effective collection management decisions

Tucker, Cory

Library Collections, Acquisitions and Technical Services, 2013, Vol.37(1-2), pp.19-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1464-9055 ; DOI: 10.1016/j.lcats.2013.06.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Collection Management Plans: Shaping Collective Collections for the 21st Century

Demas, Samuel ; Miller, Mary E.

Collection Management, 01 July 2012, Vol.37(3-4), p.168-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-2679 ; E-ISSN: 1545-2549 ; DOI: 10.1080/01462679.2012.685415

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperative collection management in music: past and present

Madden, Karl

New Library World, 20 July 2010, Vol.111(7/8), pp.333-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-4803 ; E-ISSN: 1758-6909 ; DOI: 10.1108/03074801011059957

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weeding the Reference Collection: A Case Study of Collection Management

Francis, Mary

The Reference Librarian, 01 April 2012, Vol.53(2), p.219-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-3877 ; E-ISSN: 1541-1117 ; DOI: 10.1080/02763877.2011.619458

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence-Based Collection Management: A Discipline-Specific Usage Analysis of PsycBOOKS

Ramirez, Diana ; Tabacaru, Simona

Collection Management, 03 July 2015, Vol.40(3), p.163-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-2679 ; E-ISSN: 1545-2549 ; DOI: 10.1080/01462679.2015.1043420

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 12.061.947  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.665.664)
 2. Toàn văn trực tuyến (4.334.294)
 3. Trong mục lục thư viện (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1955  (57.571)
 2. 1955đến1969  (31.437)
 3. 1970đến1984  (256.266)
 4. 1985đến2000  (1.964.996)
 5. Sau 2000  (9.950.990)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11.825.772)
 2. German  (27.726)
 3. French  (27.191)
 4. Undetermined  (21.395)
 5. Spanish  (14.315)
 6. Portuguese  (6.994)
 7. Chinese  (5.414)
 8. Japanese  (3.226)
 9. Korean  (1.689)
 10. Italian  (1.565)
 11. Russian  (1.538)
 12. Lithuanian  (1.512)
 13. Turkish  (1.282)
 14. Swedish  (790)
 15. Polish  (781)
 16. Czech  (763)
 17. Dutch  (401)
 18. Persian  (372)
 19. Ukrainian  (368)
 20. Norwegian  (255)
 21. Romanian  (253)
 22. Slovak  (167)
 23. Arabic  (135)
 24. Hungarian  (113)
 25. Thai  (102)
 26. Danish  (82)
 27. Bokmål, Norwegian  (55)
 28. Greek  (36)
 29. Finnish  (27)
 30. Hebrew  (24)
 31. Malay  (9)
 32. Hindi  (6)
 33. Bengali  (4)
 34. Vietnamese  (2)
 35. Icelandic  (2)
 36. Maori  (2)
 37. Basque  (2)
 38. Malayalam  (1)
 39. Germanic (Other)  (1)
 40. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Riedel, Jens
 2. Genoni, Paul
 3. Ameen, Kanwal
 4. Chadwell, Faye A
 5. Nixon, Judith M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...