skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 8.442.205  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collection Development

No School Library Left Behind: Leadership, School Improvement, and the Media Specialist

ISBN: 978-1-58683-351-0

Toàn văn không sẵn có

2
Rethinking Collection Development and Management
Rethinking Collection Development and Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Collection Development and Management

ISBN1-61069-305-1;ISBN1-306-79797-7;ISBN1-61069-306-X

Truy cập trực tuyến

3
Crash Course in Collection Development
Crash Course in Collection Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crash Course in Collection Development

ISBN1-61069-813-4;ISBN1-322-11506-0;ISBN1-61069-814-2

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstructing Collection Development

Keller, Michael A.

Against the Grain, 2013, Vol.16(6) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN:2380-176X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
School Library Collection Development : Just the Basics
School Library Collection Development : Just the Basics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

School Library Collection Development : Just the Basics

ISBN1-59884-943-3;ISBN1-59884-944-1

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-Book Collection Development: Formalizing a Policy for Smaller Libraries

Lukes, Ria ; Markgren, Susanne ; Thorpe, Angie

The Serials Librarian, 18 May 2016, Vol.70(1-4), p.106-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-526X ; E-ISSN: 1541-1095 ; DOI: 10.1080/0361526X.2016.1153329

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automating Collection Development of Non-Latin Script Materials With Macros

Lisbon, Adam H.

Collection Management, 02 January 2018, Vol.43(1), p.49-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-2679 ; E-ISSN: 1545-2549 ; DOI: 10.1080/01462679.2017.1353939

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interlending Services: Trends, Languages, and use for Collection Development at North-West University

Bangani, Siviwe ; Moyo, Mathew ; Chizwina, Sabelo

Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery & Electronic Reserve, 25 May 2018, p.1-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1072-303X ; E-ISSN: 1540-3572 ; DOI: 10.1080/1072303X.2018.1472164

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analysis of Physician Assistant LibGuides: A Tool for Collection Development

Johnson, Catherine V. ; Johnson, Scott Y.

Medical Reference Services Quarterly, 02 October 2017, Vol.36(4), p.323-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-3869 ; E-ISSN: 1540-9597 ; DOI: 10.1080/02763869.2017.1369241

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is What’s “Trending” What’s Worth Purchasing? Insights from a National Study of Collection Development Librarians

Sutton, Sarah W. ; Miles, Rachel ; Konkiel, Stacy

The Serials Librarian, 01 May 2017, Vol.72(1-4), p.134-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-526X ; E-ISSN: 1541-1095 ; DOI: 10.1080/0361526X.2017.1297593

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fashion literature collection development at Stockholm University Library

Roberts, Maud

Art Libraries Journal, Jul 2017, Vol.42(3), pp.169-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03074722 ; DOI: 10.1017/alj.2017.24

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Librarians' Views on Collection Development and Censorship

Oltmann, Shannon M.

Collection Management, 02 January 2016, Vol.41(1), p.23-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-2679 ; E-ISSN: 1545-2549 ; DOI: 10.1080/01462679.2015.1117998

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-Centered Collection Development: A Citation Analysis of Graduate Biology Theses

Barnett-Ellis, Paula ; Tang, Yingqi

Collection Management, 02 January 2016, Vol.41(1), p.3-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-2679 ; E-ISSN: 1545-2549 ; DOI: 10.1080/01462679.2016.1145088

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three Years of Unmediated Document Delivery: An Analysis and Consideration of Collection Development Priorities

Chan, Emily K. ; Mune, Christina ; Wang, Yiping ; Kendall, Susan L.

Medical Reference Services Quarterly, 02 January 2016, Vol.35(1), p.42-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-3869 ; E-ISSN: 1540-9597 ; DOI: 10.1080/02763869.2016.1117288

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives: Changes in Reference Assistance and Collection Development in the Digital Age *

Caton, Stewart

Legal Reference Services Quarterly, 03 March 2016, p.1-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-319X ; E-ISSN: 1540-949X ; DOI: 10.1080/0270319X.2016.1121078

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How We Used to Build the Future: 30 Years of Collection Development Trends

Appleton, Betsy ; Clarke, Justin ; Kaplan, Laurie ; Roach, Dani ; Kemp Goldfinger, Rebecca

The Serials Librarian, 18 May 2016, Vol.70(1-4), p.198-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-526X ; E-ISSN: 1541-1095 ; DOI: 10.1080/0361526X.2016.1141634

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Collection Development Policies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collection Development Policies

Katz, Linda S

ISBN-13: 9780789014702 ; E-ISBN-13: 9781136796968 ; ISBN-13: 9781283886178

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Becoming a Warehouse of Things: The Audio World is Changing, and Collection Development Methods Must Change, Too

Hooper, Lisa

Music Reference Services Quarterly, 20 July 2018, p.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2018.1493889

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Great War at 100.(Collection Development: World War I)(List)

Burgess, Edwin B. ; Heilbrun, Margaret

Library Journal, Nov 1, 2013, Vol.138(18), p.52(4)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prior misconduct.(Collection Development: Historical True Crime)

Cords, Sarah Statz

Library Journal, Sept 1, 2012, Vol.137(14), p.36(3)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 8.442.205  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3.150.417)
 2. Toàn văn trực tuyến (3.483.133)
 3. Trong mục lục thư viện (16)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (91.435)
 2. 1956đến1970  (58.469)
 3. 1971đến1985  (250.210)
 4. 1986đến2001  (1.427.693)
 5. Sau 2001  (6.872.034)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8.210.615)
 2. French  (18.395)
 3. German  (18.295)
 4. Spanish  (15.677)
 5. Undetermined  (12.389)
 6. Chinese  (7.367)
 7. Portuguese  (5.956)
 8. Japanese  (4.907)
 9. Korean  (2.611)
 10. Russian  (2.241)
 11. Italian  (1.848)
 12. Turkish  (1.273)
 13. Lithuanian  (1.037)
 14. Persian  (985)
 15. Polish  (936)
 16. Dutch  (878)
 17. Czech  (517)
 18. Norwegian  (437)
 19. Slovenian  (352)
 20. Ukrainian  (315)
 21. Arabic  (274)
 22. Danish  (201)
 23. Romanian  (195)
 24. Thai  (184)
 25. Slovak  (167)
 26. Hungarian  (133)
 27. Hebrew  (127)
 28. Bokmål, Norwegian  (108)
 29. Greek  (55)
 30. Finnish  (43)
 31. Malay  (30)
 32. Vietnamese  (21)
 33. Hindi  (18)
 34. Bengali  (13)
 35. Maori  (7)
 36. Icelandic  (5)
 37. Yiddish  (4)
 38. Basque  (3)
 39. Malayalam  (2)
 40. Gujarati  (2)
 41. Georgian  (2)
 42. Tibetan  (1)
 43. Albanian  (1)
 44. Germanic (Other)  (1)
 45. Syriac  (1)
 46. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wyatt, Neal
 2. Enis, Matt
 3. Schwartz, Meredith
 4. Kim, Sung Woo
 5. Quinn, Brian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...