skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 263.755  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cataloging & classification quarterly

ISSN0163-9374

Truy cập trực tuyến

2
Cataloging
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cataloging

Dictionary of Information Science and Technology

ISBN: 9781466626249

Toàn văn không sẵn có

3
Cataloging
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cataloging

Angell, K. ; Roberto, K. R.

TSQ: Transgender Studies Quarterly, 05/01/2014, Vol.1(1-2), pp.53-56

ISSN: 2328-9252 ; E-ISSN: 2328-9260 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1215/23289252-2399587

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cataloging

Primary Research Group

Corporate Library Benchmarks, 2000, Vol.1(1), pp.79-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1745-509X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Map Cataloging, from Basics to Beyond: An Interview with Paige G. Andrew

Andrew, Paige G. ; Mugridge, Rebecca L.

Cataloging & Classification Quarterly, 19 May 2017, Vol.55(4), p.187-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-9374 ; E-ISSN: 1544-4554 ; DOI: 10.1080/01639374.2017.1292416

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cataloging from the Center: Improving e-Book Cataloging on a Consortial Level

Flynn, Emily Alinder ; Kilkenny, Erin

Cataloging & Classification Quarterly, 17 November 2017, Vol.55(7-8), p.630-643 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-9374 ; E-ISSN: 1544-4554 ; DOI: 10.1080/01639374.2017.1358787

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining, Assessing, and Rethinking Quality Cataloging

Snow, Karen

Cataloging & Classification Quarterly, 17 November 2017, Vol.55(7-8), p.438-455 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-9374 ; E-ISSN: 1544-4554 ; DOI: 10.1080/01639374.2017.1350774

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperative cataloging: History and the current state

Stegaeva, M.

Scientific and Technical Information Processing, 2016, Vol.43(1), pp.28-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6882 ; E-ISSN: 1934-8118 ; DOI: 10.3103/S0147688216010056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of cataloging services in an academic library

Sassen, Catherine ; Welch, Rebecca ; Loafman, Kathryn

Technical Services Quarterly, 02 January 2016, Vol.33(1), p.23-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0731-7131 ; E-ISSN: 1555-3337 ; DOI: 10.1080/07317131.2015.1093820

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Good Enough Is Not Good Enough: Resolving Cataloging Issues for High Density Storage

Laskowski, Mary S.

Cataloging & Classification Quarterly, 19 February 2016, p.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-9374 ; E-ISSN: 1544-4554 ; DOI: 10.1080/01639374.2016.1138420

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cataloging

Whiteside, Phyllis

Journal of Hospital Librarianship, 01 March 2003, Vol.3(2), p.103-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-3269 ; E-ISSN: 1532-3277 ; DOI: 10.1300/J186v03n02_10

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cataloging: The Good, the Bad and the Ugly

Reynolds, Regina Romano ; Deeken, Joanne

The Serials Librarian, 16 June 2003, Vol.44(1-2), p.143-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-526X ; E-ISSN: 1541-1095 ; DOI: 10.1300/J123v44n01_16

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cataloging

Papakhian, A. Ralph

Notes, 1 March 2000, Vol.56(3), pp.581-590 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274380 ; E-ISSN: 1534150X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cataloging

An Automation Primer for School Library Media Centers and Small Libraries

ISBN: 978-1-58683-311-4

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CATALOGING

Meyer, E S

Bulletin of the Medical Library Association, April 1935, Vol.23(4), pp.169-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7338 ; PMID: 16016252 Version:1

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cataloging service bulletin

ISSN0160-8029

Truy cập trực tuyến

17
Moving Image Cataloging: How to Create and How to Use a Moving Image Catalog
Moving Image Cataloging: How to Create and How to Use a Moving Image Catalog
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moving Image Cataloging: How to Create and How to Use a Moving Image Catalog

ISBN1-59158-438-8;ISBN9786611107048;ISBN1-281-10704-2;ISBN0-313-09721-6

Truy cập trực tuyến

18
Cataloging
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cataloging

Academic Press Dictionary of Science and Technology

ISBN: 0122004000

Toàn văn không sẵn có

19
Cataloging
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cataloging

Crawford, Esther

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cataloging for Consortial Collections: A Survey

Deng, Shi ; Sotelo, Aislinn ; Culbertson, Rebecca

Cataloging & Classification Quarterly, 17 February 2018, Vol.56(2-3), p.171-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-9374 ; E-ISSN: 1544-4554 ; DOI: 10.1080/01639374.2017.1388327

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 263.755  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (7.363)
 2. 1956đến1970  (4.652)
 3. 1971đến1985  (17.169)
 4. 1986đến2001  (54.838)
 5. Sau 2001  (177.568)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (235.420)
 2. German  (3.914)
 3. Spanish  (902)
 4. French  (822)
 5. Dutch  (442)
 6. Chinese  (419)
 7. Korean  (349)
 8. Italian  (346)
 9. Portuguese  (284)
 10. Japanese  (267)
 11. Russian  (136)
 12. Danish  (105)
 13. Polish  (89)
 14. Arabic  (60)
 15. Hebrew  (50)
 16. Persian  (34)
 17. Tibetan  (20)
 18. Turkish  (19)
 19. Czech  (19)
 20. Norwegian  (17)
 21. Slovenian  (15)
 22. Hungarian  (14)
 23. Romanian  (12)
 24. Hindi  (12)
 25. Greek  (10)
 26. Finnish  (7)
 27. Lithuanian  (6)
 28. Vietnamese  (5)
 29. Ukrainian  (4)
 30. Bengali  (4)
 31. Yiddish  (4)
 32. Thai  (3)
 33. Bokmål, Norwegian  (2)
 34. Welsh  (2)
 35. Slovak  (2)
 36. Malay  (2)
 37. Icelandic  (2)
 38. Serbo-Croatian  (1)
 39. Panjabi  (1)
 40. Armenian  (1)
 41. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rogers, Michael
 2. Gorman, Michael
 3. Oder, Norman
 4. Park, Jung-Ran
 5. Taniguchi, Shoichi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...