skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quyết định trong kinh doanh

Thanh Lộc

Tp. HCM : Nxb. Trẻ, 2001 - (658.403 TH-L 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Information technology project management : providing measurable organizational value
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information technology project management : providing measurable organizational value

Marchewka Jack T.

Hoboken, NJ : Wiley, c2006. - (658.403 MAR 2003) - ISBN0471715395 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi ra quyết định mua dịch vụ di động của Viettel : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Nguyễn Văn Kiên; Nguyễn Thị Phi Nga người hướng dẫn

H. : ĐHKT , 2014 - (658.403 NG-K 2014)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)

Phùng Văn Biên; Trương Vũ Bằng Giang

H. : ĐHKT , 2015 - (658.403 PH-B 2015)

Truy cập trực tuyến

5
Business analytics : data analysis and decision making
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business analytics : data analysis and decision making

Albright S. Christian.; Winston Wayne L; Albright S. Christian

Stamford, CT, USA : Cengage Learning, [2015] - (658.403 ALB 2015) - ISBN9781133629603 (cover page 4);ISBN9781133588269 (verso of title page);ISBN1133588263 (verso of title page)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Smart Choices : A Practical Guide to Making Better Decisions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart Choices : A Practical Guide to Making Better Decisions

Hammond John S.; Keeney Ralph L.; Raiffa Howard

NY. : Harvard Business Review Press , 2015 - (658.403 HAM 2015) - ISBN9781633691049

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Logic-based decision support : mixed integer model formulation

Jeroslow Robert G.

Amsterdam : Elsevier science, 1989 - (658.403 JER 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impacts of information technology to value chain in English teaching centers : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Tran Thi Thuy Van; Ford Roger Người hướng dẫn

H. : HSB, 2004 - (658.403 TR-V 2004)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Axiomatic Utility Theory under Risk : Non-archimedean Representations and Application to Insurance Economics

Schmidt Ulrich

Berlin : Springer , 1998 - (658.403 SCH 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Decision-making for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decision-making for dummies

Jones Dawna.

Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, INC., [2014] - (658.403 JON 2014) - ISBN9781118833667;ISBN111883366X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tran Thi Thuy Van
  2. Phùng Văn Biên
  3. Winston Wayne L
  4. Raiffa Howard
  5. Marchewka Jack T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...