skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỹ thuật đọc nhanh các sách báo và tài liệu khoa học - kỹ thuật

Nguyễn Huy Côn

H. : TĐBK, 2007 - (028 NG-C 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp đọc sách : Tài liệu bồi dưỡng giáo viên

Primacôpxki A.P.; Phan Tất Đắc Người dịch

H. : Giáo dục, 1978 - (028 PRI 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Cuốn sách và tôi : di cảo
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuốn sách và tôi : di cảo

Vương Hồng Sển

Tp. HCM. : Nxb.Trẻ, 2012 - (028 VU-S 2012) - ISBN9786041005938

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
The making of middle/brow culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The making of middle/brow culture

Rubin Joan Shelley

Chapel Hill : University of North Carolina Press, c1992. - (028 RUB 1992) - ISBN0807820105;ISBN0807843547

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Vietnamese  (3)
  2. English  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Primacôpxki A.P
  2. Rubin Joan Shelley
  3. Phan Tất Đắc
  4. Nguyễn Huy Côn
  5. Vương Hồng Sển

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...