skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động Marketing của thư viện James Hardiman Đại học quốc gia Irland, Galway và khả năng áp dụng tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Hà Hải Yến; Nguyễn Thị Lan Thanh người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (025.5 HA-Y 2015)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guide to reference material

Payne L.M. editor; Walford A. J

London : The library Association , 1959 - (025.5 GUI 1959)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện : giáo trình

Trần Mạnh Tuấn

H. : TTTTTL KH&CN Quốc gia, 1998 - (025.5 TR-T 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New horizons in information retrieval

Ellis David

London : The library Association , 1990 - (025.5 ELL 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Introduction to reference work. Volume 1, Basic information sources
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to reference work. Volume 1, Basic information sources

Katz William A.

N.Y. : The McGraw Hill Companies, Inc., 1997 - (025.5 KAT(1) 1997) - ISBN0070342776

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Personnel issues in reference services
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personnel issues in reference services

NY. : The Haworth Press, 1986 - (025.5 PER 1986) - ISBN086656523x

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện của Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS Thông tin: 60.32.20

Phạm Thị Yên; Mai Hà Người hướng dẫn

H. : ĐHVHHN, 2005 - (025.5 PH-Y 2005)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to reference work. Vol.2, reference services and reference processes

Katz William A.

New York : McGraw-Hill, c1992. - (025.5 KAT(2) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Introduction to reference work. Volume 1, Basic information sources
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to reference work. Volume 1, Basic information sources

Katz William A.

New York : McGraw-Hill, c1978. - (025.5 KAT(1) 1978) - ISBN0070333319;ISBN0070333327

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin tại doanh nghiệp truyền thông Vĩ An : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Nguyễn Thị Quỳnh Lê; Nguyễn Thị Việt Bắc người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2009 - (025.5 NG-L 2009)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu nhu cầu tin khoa học và công nghệ tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia : Luận văn ThS. Thư viện : 60 32 20

Nguyễn Thị Chung; Vũ Văn Nhật người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2009 - (025.5 NG-C 2009)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm-dịch vụ thông tin thư viện tại Thư viện Hà Nội : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Trần Nhật Linh; Chu Ngọc Lâm người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV , 2010 - (025.5 TR-L 2010)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên trường Đại học Hà Nội : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Nguyễn Thị Ngà; Nguyễn Hữu Hùng người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2010 - (025.5 NG-N 2010)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Thạch Lương Giang; Nguyễn Thu Thảo người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (025.5 TH-G 2012)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu nhu cầu tin của cán bộ quản lý tại Bộ Nội Vụ và các cơ quan trực thuộc Bộ : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Nguyễn Bích Hạnh; Trần Thị Minh Nguyệt người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2011 - (025.5 NG-H 2011)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển văn hóa đọc cho sinh viên tại Học viện cảnh sát nhân dân: Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Đỗ Thu Thơm; Nguyễn Thị Đông người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2011 - (025.5 ĐO-T 2011)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng chiến lược Marketing phát triển người dùng tin tại thư viện trường Đại học Hà Nội : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Phùng Thị Mai; Nguyễn Thị Lan Thanh người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (025.5 PH-M 2012)

Truy cập trực tuyến

18
Basic library skills
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic library skills

Wolf Carolyn E.

Jefferson, N.C. : McFarland, c1999. - (025.5 WOL 1999) - ISBN0786406690 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu nhu cầu tin và khả năng đáp ứng tại Thư viện trường Đại học Phương Đông : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Nguyễn Thị Chi; Trần Thị Minh Nguyệt người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (025.5 NG-C 2013)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng hoạt động Marketing trong hoạt động thông tin - thư viện tại trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh : Luận văn ThS. Thông tin - thư viện: 60 32 20

Dương Thị Chính Lâm; người hướng dẫn4

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (025.5 DU-L 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 65  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (38)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (3)
 2. 1990đến1997  (3)
 3. 1998đến2005  (3)
 4. 2006đến2011  (7)
 5. Sau 2011  (50)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (56)
 2. Sách  (9)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (57)
 2. English  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...