skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xử lý thông tin trong hoạt động thông tin - thư viện

Trần Thị Quý; Nguyễn Thị Đào

H. : ĐHQGHN, 2007 - (025.3 TR-Q 2007)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp thiết lập biểu ghi MARC 21 cho tài liệu : tài liệu tham khảo dùng cho sinh viên ngành thư viện - thông tin học và các cán bộ biên mục

Nguyễn Quang Hồng Phúc

H. : TT & TT , 2010 - (025.3 NG-P 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công tác xử lý tài liệu tại Thư viện Trường Đại học Sài Gòn - Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 02 03

Đinh Thị Hồng Thúy; Trần Thị Quý người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2013 - (025.3 ĐI-T 2013)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công tác biên mục  tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Hoàng Yến; Nguyễn Huy Chương người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2014 - (025.3 HO-Y 2014)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xử lý tài liệu tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Học viện ngân hàng : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Nguyễn Thị Tứ; Mai Hà

H. : ĐHKHXH&NV , 2014 - (025.3 NG-T 2014)

Truy cập trực tuyến

6
Kỹ năng biên mục mô tả MARC 21 - AACR2 - ISBD
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỹ năng biên mục mô tả MARC 21 - AACR2 - ISBD

Phạm Thị Minh Tâm; Nguyễn Thị Thanh Mai; Nguyễn Thị Kim Loan

H. : VHTT, 2014 - (025.3 KYN 2014) - ISBN9786045018002

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân loại và biên mục = cataloging and classification

Chan Lois Mai; Nguyễn Thị Kim Loan

H. : Thế giới, 2014 - (025.3 CHA 2014)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công tác xử lý tài liệu tại Thư viện Trường Đại học Thủy Lợi : Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 60 32 02

Hoàng Thị Thanh Thủy; Nguyễn Thu Thảo

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2017 - (025.3 HO-T 2017)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công tác xử lý tài liệu tại thư viện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 60 32 02

Vũ Thúy Hậu; Vũ Dương Thúy Ngà

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2016 - (025.3 VU-H 2017)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ALA rules for filing catalog cards

Seely Pauline A. Editor

War. : Wydawnisctwa naukowo-techniczne, 1966 - (025.3 ALA 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Beyond book indexing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond book indexing

Brenner Diane; Rowland Marilyn

Phoenix, AZ : American Society of Indexers, 2000 - (025.3 BEY 2000) - ISBN1573870811

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thesaurus of engineering and scientific terms

Virginia : [SN] , [1967] - (025.3 THE [1967])

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bộ quy tắc biên mục Anh-Mỹ rút gọn, 1988

Gorman Michael; Lâm Vĩnh Thế Người dịch; Phạm Thị Lệ Hương Người dịch

California : LEAF-VN, 2002 - (025.3 GOR 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xử lý tài liệu tại Thư viện của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 02 03

Luyện Thị Trang; Trần Thị Minh Nguyệt người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (025.3 LU-T 2015)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (7)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...