skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hiện đại hóa công tác tổ chức hoạt động các phòng tư liệu thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Nguyễn Phúc Chí; Trần Thị Quý người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2010 - (025.1 NG-C 2010)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng hệ quản trị thư viện tích hợp ILIB tại các thư viện trên địa bàn Hà Nội : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Nguyễn Thùy Linh; n Th Qu người hướng dẫn40

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2011 - (025.1 NG-L 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức và quản lí công tác thư viện

Âu Thị Cẩm Linh; Nguyễn Văn Bằng; Nguyễn Viết Ngoạn

H. : Giáo dục , 2009 - (025.1 AU-L 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng hệ quản trị thư viện tích hợp LIBOL 6.0 tại Trung tâm Thông tin Thư viện trường đại học Hà Nội : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Trần Thu Thủy; Đoàn Phan Tân người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (025.1 TR-T 2012)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức quản lý nguồn lực thông tin tại Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Lê Ngọc Minh Châu; Lê Văn Viết người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (025.1 LE-C 2013)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức và hoạt động thông tin thư viện tại trường Trung học cơ sở Phương Liệt quận Thanh Xuân - Hà Nội : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Nguyễn Thị Thắng; Trần Thị Minh Nguyệt người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (025.1 NG-T 2013)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức và hoạt động của Thư viện Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 02 03

Nguyễn Thị Hồng Thiện; Nguyễn Viết Nghĩa người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2014 - (025.1 NG-T 2014)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động của thư viện tại trung tâm Thông tin khoa học quân sự Bộ Quốc phòng : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: 60 32 20

Nguyễn Thị Vân Anh; Đặng Xuân Chế người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2014 - (025.1 NG-A 2014)

Truy cập trực tuyến

9
Library and information center management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library and information center management

Stueart Robert D.; Moran Barbara B

Westport, Conn. : Libraries Unlimited, 2007. - (025.1 STU 2007) - ISBN9781591584063;ISBN9781591584087

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở KOHA tại phòng tư liệu viện Địa lý : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Lê Bá Lâm; Nguyễn Huy Chương người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , 2012 - (025.1 LE-L 2012)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công tác tổ chức và hoạt động thông tin - thư viện tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại : Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 60 32 02

Bùi Thị Thảo Trinh; Chu Ngọc Lâm

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2017 - (025.1 BU-T 2017)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công tác tổ chức và hoạt động tại thư viện Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải : Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 60 32 02

Đoàn Thị Hồng Anh; Mai Hà

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2016 - (025.1 ĐO-A 2016)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức và quản lý công tác Thông tin - Thư viện

Bùi Loan Thuỳ; Đào Hoàng Thuý

H. : Thành phố Hồ Chí Minh, 1998 - (025.1 BU-T 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Creating your library’s business plan : |b a how-to-do-it manual with samples on CD-ROM
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating your library’s business plan : |b a how-to-do-it manual with samples on CD-ROM

Harriman Joy HP

New York : Neal-Schuman Publishers, c2008. - (025.1 HAR 2008) - ISBN1555706347 (pbk. : alk. paper);ISBN9781555706340 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2009  (2)
 3. 2010đến2011  (2)
 4. 2012đến2014  (6)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (10)
 2. Sách  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (11)
 2. English  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...