skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danh mục các cơ quan thông tin - tư liệu khoa học và công nghệ Việt Nam

H. : TTTTTL KH&CN Quốc gia, 1998 - (020 DAN 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN-COCI Seminar : quality service for all : management training programme for ASEAN senior librarians, 19-22 November 1997

ASEAN-COCI Seminar

Singapore : Secretary General of ASEAN, 1998. - (020 ASE 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Văn bản pháp quy về công tác thông tin và tư liệu

H. : :[Knxb], 1997 - (020 VAN 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danh từ thư viện-thông tin Anh-Việt : Khoảng 8000 từ, cụm từ và 1000 từ Anh viết tắt

Nguyễn Hữu Viêm

H. : Văn hoá dân tộc, 2000 - (020 NG-V 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Không gian số hoá

H. : Viện thông tin khoa học xã hội, 2001 - (020 KHO 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành Thông tin Thư viện lần thứ nhất

H. : ĐHQGHN., 2001 - (020 KYY 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông tin học

Đoàn Phan Tân

H. : ĐHQGHN, 2001 - (020 ĐO-T 2001)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỷ yếu Hội thảo khoa học và thực tiễn hoạt động Thông tin - Thư viện : kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội (1997-2002)

Đại học Quốc gia Hà Nội.

H. : Trung tâm Thông tin - Thư viện, 2002 - (020 KYY 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư viện học đại cương

Bùi Loan Thuỳ

Tp. HCM. : ĐHQG, 2001 - (020 BU-T 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng quan khoa học thông tin và thư viện

Dương Thuý Hương; Lê Ngọc Oánh; Nguyễn Minh Hiệp chủ biên

Tp. HCM. : ĐHQGTPHCM., 2001 - (020 TON 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điều tra xử lý thông tin trong quản lý

Lê Xuân Hoa

H. : Thống kê, 1999 - (020 ĐIE 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manuel des etudes literraires

Paris, 1968 - (020 MAN 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Библиотечное дело и библиотековедение Вьетнама : История современное состояние и перспективы

Буй Лоан Тху

Санкт-петербург, 2002 - (020 ВУ-Т 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng bộ từ chuẩn tìm tin cho các cơ sở dữ liệu tư liệu chuyên ngành khoa học thông tin - thư viện : Đề tài NCKH. QX.00.08

Vũ Văn Nhật

H. : ĐHKHXH&NV, 2002 - (020 VU-N 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về công tác thư viện : các văn bản pháp quy trong hệ thống thư viện công cộng

Nguyễn Huy; Nguyễn Hữu Giới

H. : Vụ Thư viện, 1998 - (020 VEC 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Русско-англо-французский терминологический словарь по инормационной теории и практике

М. : Наука, 1968 - (020 РУС 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông tin : từ lý luận tới thực tiễn

Nguyễn Hữu Hùng

H. : VHTT, 2005 - (020 NG-H 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư

Tru-ba-ri-an O.X.; Nguyễn Thế Đức người dịch

H. : Văn hóa, 1974 - (020 TRU 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khoa học và thực tiễn hoạt động Thông tin - Thư viện : kỷ yếu hội thảo kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội (1997 - 2007)

H. : Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN, 2007 - (020 KHO 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư viện Việt Nam : Hội nhập và phát triển : Kỷ yếu hội thảo quốc tế thư viện Việt Nam

Dương Thúy Hương biên tập; Lương Minh Hòa biên tập; Nguyễn Minh Hiệp biên tập

Tp. HCM, 2006 - (020 THU 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn Minh Hiệp
  2. ЕлиэаренковаТ.П
  3. Tsurxin N.N
  4. Tru-ba-ri-an O.X
  5. Nguyễn Tuấn Huy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...