skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language teaching

International Association of Teachers of English as a Foreign Language.

Cambridge : Cambridge University Press, 2005- - (016 LAN) - ISSNISSN: 0261-4448

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư mục bản gốc tàng trữ tại Đại học Bắc kinh

B. : Đại học Bắc kinh, 1998 - (016 THU 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
The contemporary novel : a checklist of critical literature on the British and American novel since 1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The contemporary novel : a checklist of critical literature on the British and American novel since 1945

Adelman I.; Dworkin Rita joint author

Metuchen, N.J., Scarecrow Press, 1972. - (016 ADE 1972) - ISBN0810805170

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông tin khoa học các công trình nghiên cứu khoa học trường ĐHTHHN (1956 - 1981). Tập 1

Nguyễn Huy Chương; Nguyễn Văn Hành; Phan Văn

H. : TTTTTV, 1981 - (016 THO(1) 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The international who's 1987-1988

London : Europa, 1987 - (016 INT 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông tin tóm tắt các công trình nghiên cứu khoa học trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 1981-1985

H. : ĐHTH, 1986 - (016 THO 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông tin thư mục các công trình nghiên cứu khoa học trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1956-1981. Tập 1

H. : Nxb.Hà nội, 1981 - (016 THO(1) 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông tin thư mục các công trình nghiên cứu khoa học trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 1986-1990. Tập 3

H. : ĐHTH, 1991 - (016 THO(3) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subsurface waste clisposal by mean of well- A Selective annotated bibliography

Washington : Superintendent of Documents, 1971 - (016 SUB 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư mục hương ước Việt Nam : văn bản Hán Nôm

Trung tâm KHXH và nhân văn quốc gia.

H. : Viện Thông tin KHXH, 1993 - (016 THU 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Working solo sourcebook : Essential resources for independent entrepreneurs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working solo sourcebook : Essential resources for independent entrepreneurs

Lonier Terri; Lonier Terri

New York : John Wiley, c1998 - (016 LON 1998) - ISBN0471247146 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Труды учебных филологического факультета Московского университета по славянскому языкознанию : библиографический указатль. том 2, 1958-1968

М. : Мос. уни., 1968 - (016 ТРУ 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danh mục công trình khoa học xã hội đã xuất bản trong 50 năm (1953-2003)

H. : KHXH, 2004 - (016 DAN 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Совместные научные труды ученых социалистических стран в области общественных наук

М. : Ул. Красикова, 1984 - (016 СОМ 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Library services for open and distance learning : the third annotated bibliography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library services for open and distance learning : the third annotated bibliography

Slade Alexander L.; Kascus Marie; Slade Alexander L

Englewood, Colo. : Libraries Unlimited, 2000. - (016 SLA 2000) - ISBN1563087456

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Information sources in science and technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information sources in science and technology

Hurt C.D.

Englewood : Libraries Unlimited, Inc., 1998 - (016 HUR 1998) - ISBN1563085313;ISBN0585001529;ISBN9780585001524;ISBN1563085283;ISBN1563085313;ISBN9781563085314ˆq(pbk. ;‰qalk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danh mục các đề tài cấp nhà nước, trọng điểm, đặc biệt

H. : ĐHQGHN, 2007 - (016 DAN 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danh mục các đề tài Đại học Quốc gia Hà Nội 2001 - 2006

H. : ĐHQGHN, 2007 - (016 DAN 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội : thư mục tư liệu trước 1945. Tập 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội : thư mục tư liệu trước 1945. Tập 1

Vũ Văn Quân

H. : Nxb.Hà nội , 2010 - (016 TUL(1) 2010) - ISBN9786045500620

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (4)
 2. 1972đến1986  (5)
 3. 1987đến1997  (7)
 4. 1998đến2005  (10)
 5. Sau 2005  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (29)
 2. Tạp chí  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (18)
 2. Vietnamese  (10)
 3. Chinese  (2)
 4. Russian  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...