skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư mục quốc gia Việt Nam: Tháng 5 - 2002

H., 2002 - (015 THU 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư mục quốc gia Việt Nam 2002

H. : TVQGVN, 2002 - (015 THU 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư mục quốc gia Việt Nam tháng 4 - 2005

H. : TVQGVN, 2005 - (015 THU 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư mục quốc gia Việt Nam năm 2006. Quyển 1, Phần 1 - Sách, bao gồm các môn loại từ A đến V (từ V1 đến V5)

H. : [Knxb], 2007 - (015 THU(1) 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư mục quốc gia Việt Nam tháng 6 - 2007

Thư viện Quốc gia Việt Nam

H. : [Knxb], 2007 - (015 THU 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông báo sách mới nhập : các thư viện thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Số 12 (118)-2007

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

H. : Viện TTKHXH, 2007 - (015 THO(12) 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông báo sách mới nhập : các thư viện thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Số 11 (117)-2007

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

H. : Viện TTKHXH, 2007 - (015 THO(11) 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư mục quốc gia Việt Nam tháng 5 năm 2007

Thư viện Quốc gia Việt Nam

H. : [Knxb], 2007 - (015 THU 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông báo sách mới nhập : các thư viện thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Số 9 (105)-2007

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

H. : Viện TTKHXH, 2007 - (015 THO(9) 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư mục quốc gia Việt Nam tháng 4 năm 2007

Thư viện Quốc gia Việt Nam

H. : [Knxb], 2007 - (015 THU 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư mục quốc gia Việt Nam 2000

H. : [K.Nxb], 2001 - (015 THU 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư mục Quốc gia Việt nam 1996

H. : [Knxb], 1997 - (015 THU 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư mục quốc gia Việt Nam 1999

Thư viện Quốc gia Việt Nam

H. : [K.Nxb], 2001 - (015 THU 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư mục quốc gia Việt Nam: Tháng 7 - 2002

H., 2002 - (015 THU 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư mục quốc gia Việt Nam: Tháng 6 - 2002

H., 2002 - (015 THU 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư mục quốc gia Việt nam 1997

H. : Thư viện Quốc gia Việt nam, 1999 - (015 THU 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư mục quốc gia Việt Nam 1994

H. : TVQG, 1995 - (015 THU 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Popular names of U.S. government reports : a catalog
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Popular names of U.S. government reports : a catalog

Library of Congress.; Bernier Bernard A; Gould Katherine F; Humphrey Porter

Washington : Library of Congress : for sale by the Supt. of Docs., U.S. Govt. Print. Off., 1976 - (015 POP 1976) - ISBN0844401749

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

В боях за великий октябрь : рекомендательный указатель

Золотарева Е.Д.; Кунцна А.А

М. : Книга, 1967 - (015 ЗОЛ 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư mục quốc gia Việt nam 1995

H. : TVQGVN, 1996 - (015 THU 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...