skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
臺灣出版參考工具書書目, 2008年
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

臺灣出版參考工具書書目, 2008年

北京 : 國家圖書館, 2009 - (011 ĐAI 2009) - ISBN9789576784941

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông báo sách mới nhập : các thư viện thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Số 4 (74) - 2004

H. : Viện thông tin khoa học xã hội, 2004 - (011 THO(4) 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông báo sách mới nhập : các thư viện thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Số 3 (73) - 2004

H. : Viện thông tin khoa học xã hội, 2004 - (011 THO(3) 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông báo sách mới nhập : các thư viện thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Số 2(72) - 2004

H. : Viện thông tin khoa học xã hội, 2004 - (011 THO(2) 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông báo sách mới nhập : Các thư viện thuộc viện khoa học xã hội Việt Nam. Số 3 (121)-2008

H. : Viện TTKHXH, 2008 - (011 THO(3) 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông báo sách mới nhập. Số 6 (124) - 2008 : các thư viện thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

H. : Viện TTKHXH, 2008 - (011 THO(6) 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCI jounal citation reports. Vol 16

Garfield E

Phila. : [Knxb] , 1984 - (011 SCI(16) 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông báo sách mới nhập : Các thư viện thuộc Viện khoa học xã hội Việt Nam. Số 1 (119)-2008

H. : Viện TTKHXH, 2008 - (011 THO(1) 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông báo sách mới nhập. Số 4 (122) - 2008 : các thư viện thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

H. : Viện TTKHXH, 2008 - (011 THO(4) 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông báo sách mới nhập : các thư viện thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Số 2(84) - 2005

H. : Viện thông tin khoa học xã hội, 2005 - (011 THO(2) 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCI jounal citation reports. Vol 15

Phila. : ISI , 1984 - (011 SCI(15) 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông báo sách mới nhập : Các thư viện thuộc Viện khoa học xã hội Việt Nam. Số 2 (120)-2008

H. : Viện TTKHXH, 2008 - (011 THO(2) 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông báo sách mới nhập. Số 5 (123) - 2008 : các thư viện thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

H. : Viện TTKHXH, 2008 - (011 THO(5) 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông báo sách mới nhập. Số 7 (125) - 2008 : các thư viện thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

H. : Viện TTKHXH, 2008 - (011 THO(7) 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
The readers's adviser : a Layman's guide to literature. Vol.3, the best in the reference literature of the world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The readers's adviser : a Layman's guide to literature. Vol.3, the best in the reference literature of the world

Clarke Jack A.

NY. : R. R Bower company, 1977 - (011 REA(3) 1977) - ISBN0835208532;ISBN9780835208536

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông báo sách mới nhập : các thư viện thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Số 3(85) - 2005

H. : Viện thông tin khoa học xã hội, 2005 - (011 THO(3) 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCI science citation index 1983. Vol 14

Garfield E

Phila. : ISI , 1984 - (011 SCI(14) 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCI science citation index 1983. Vol 11

Garfield E

Phila. : ISI , 1984 - (011 SCI(11) 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông báo sách mới nhập : các thư viện thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Số 1(83) - 2005

H. : Viện thông tin khoa học xã hội, 2005 - (011 THO(1) 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (1)
 2. 1984đến2003  (4)
 3. 2004đến2004  (3)
 4. 2005đến2008  (10)
 5. Sau 2008  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (13)
 2. English  (5)
 3. Chinese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Garfield E
 2. Clarke Jack A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...