skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 117  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Đinh Mạnh Tường

H. : KHKT, 2001 - (005.7 ĐI-T 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the fifth international offshore mechanic and Arctic engineering (OMAE) symposium. Vol.1

N.Y. : American society mechanical engineer , 1986 - (005.7 PRO(1) 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A guide to INGRES :‰ba user's guide to the INGRES product (a relational database management system with built-in application development facilities) from Relational Technology Inc.

Date C.J.

Massachusetts,... : Addison- Wesley, 1987 - (005.7 DAT 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to database systems

Date C. J.

Massachusetts : Addison- Wesley, 1981 - (005.7 DAT 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced clipper : ABASE compiler applications

Beam G.

Summit : Windcrest books, 1988 - (005.7 BEA 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

dbASE Power: Building and Using programming Tools

Oplympia P. L.; Wallin Randy; Russell Freeland R

Hamilton : Ashton-tate publishing group, 1989 - (005.7 OLY 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oracle data query administrator's guide : Version 3.1

Oracle : Oracle, 1993 - (005.7 ORA 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction approaches to data design

N.Y. : McGraw-Hill, 1993 - (005.7 INT 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Database Technology - EDBT'98 : 6th International Conference on Extending Database Technology Valencia, Spain, March 23-27, 1998. Proceedings

Schek Hans-Jorg..

Berlin : Springer , 1998 - (005.7 ADV 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Advances in databases and information systems : second East European symposium, ADBIS '98, Poznań, Poland, September 7-10, 1998 : proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in databases and information systems : second East European symposium, ADBIS '98, Poznań, Poland, September 7-10, 1998 : proceedings

Litwin W; Morzy Tadeusz; Vossen Gottfried

Berlin ; New York : Springer, ©1998. - (005.7 ADV 1998) - ISBN3540649247;ISBN9783540649243

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

dBASE IV

Hutchinson Sarah E.; Coulthard Glen J; Sawyer Stacey

Burr Ridge,...: Irwin, 1993 - (005.7 HUT 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
The essential distributed objects survival guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The essential distributed objects survival guide

Orfali Robert; Edwards Jeri; Harkey Dan

New York : John Wiley & Sons, INC., c1996 - (005.7 ORF 1996) - ISBN0471129933 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
The essential CORBA : Systems integration using distributed objects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The essential CORBA : Systems integration using distributed objects

Mowbray Thomas J.; Zahavi Ron

New York : Wiley, c1995 - (005.7 MOW 1995) - ISBN0471106119 (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
E-mail security : How to keep your electronic messages private
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-mail security : How to keep your electronic messages private

Schneier Bruce

New York : Wiley, 1995 - (005.7 SCH 1995) - ISBN047105318X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Managing distributed databases : Building bridges between database islands
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing distributed databases : Building bridges between database islands

Burleson Donald K.

N.Y.,... : John Wiley & Sons, 1994 - (005.7 BUR 1994) - ISBN0471086231

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
World Wide Web database programming for Windows NT
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Wide Web database programming for Windows NT

Jepson Brian

New York : John Wiley & Sons, 1996 - (005.7 JEP 1996) - ISBN0471149306 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Getting started with the Internet
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting started with the Internet

Lumpkin Joan Brady; Durnbaugh Susan B

New York : Wiley, c1995 - (005.7 LUM 1995) - ISBN0471124184

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Excellent HTML with an introduction to Java applets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Excellent HTML with an introduction to Java applets

Gottleber Timothy T.

Boston : Irwin/McGraw-Hill, 1998 - (005.7 GOT 1998) - ISBN0070247722

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mô hình thực thể liên kết mở rộng và cài đặt bằng UML

Đồng Văn Hoan; Nguyễn Tuệ Người hướng dẫn

H. : Khoa Công nghệ, 2003 - (005.7 ĐO-H 2003)

Truy cập trực tuyến

20
Essential guide to object monitors
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essential guide to object monitors

Boucher Karen; Katz Fima

New York : John Wiley, c1999 - (005.7 BOU 1999) - ISBN0471319716 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 117  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (38)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (6)
 2. 1989đến1995  (18)
 3. 1996đến2003  (26)
 4. 2004đến2009  (33)
 5. Sau 2009  (36)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (67)
 2. Luận án, luận văn  (50)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (69)
 2. Vietnamese  (45)
 3. French  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hà Quang Thụy
 2. Vũ Đức Thi
 3. Nguyễn Hà Nam
 4. Nguyễn Hải Châu
 5. Đỗ Trung Tuấn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...