skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa xxx: xxx xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arsenic and zinc in impoundment materials and related stream sediments from a polluted area in Eastern Slovakia: distribution, mobility, and water quality

Jankulár, Michal ; Hiller, Edgar ; Jurkovic, Lubomír ; Veselská, Veronika ; Majzlan, Juraj

Journal of Hydrology and Hydromechanics, Sep 2009, Vol.57(3), p.200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042790X ; E-ISSN: 13384333 ; DOI: 10.2478/v10098-009-0019-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
BREZNO
BREZNO
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

BREZNO

Lacko, Richard

Lexikón stredovekých miest na Slovensku, pp.140-146

ISBN: 9788089396115 ; ISBN: 8089396119

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product Safety in the European Union

Gondárová, Jana ; Kovácová, Natália ; Stefanák, Peter

Studia Commercialia Bratislavensia, 2010, Vol.3(10), p.196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13377493 ; E-ISSN: 13393081 ; DOI: 10.2478/v10151-010-0002-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial-Temporal Monitoring of Groundwater Using Multivariate Statistical Techniques in Bareilly District of Uttar Pradesh, India

Singh, Sudhir ; Singh, Chander ; Kumar, Kewat ; Gupta, Ramvtar ; Mukherjee, Saumitra

Journal of Hydrology and Hydromechanics, Mar 2009, Vol.57(1), p.45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042790X ; E-ISSN: 13384333 ; DOI: 10.2478/v10098-009-0005-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
PUKANEC
PUKANEC
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

PUKANEC

Štefánik, Martin

Lexikón stredovekých miest na Slovensku, pp.361-370

ISBN: 9788089396115 ; ISBN: 8089396119

Toàn văn sẵn có

6
SMOLNÍK
SMOLNÍK
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

SMOLNÍK

Dvořáková, Daniela ; Štefánik, Martin

Lexikón stredovekých miest na Slovensku, pp.436-445

ISBN: 9788089396115 ; ISBN: 8089396119

Toàn văn sẵn có

7
SPIŠSKÁ SOBOTA
SPIŠSKÁ SOBOTA
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPIŠSKÁ SOBOTA

Fábrová, Karin

Lexikón stredovekých miest na Slovensku, pp.466-473

ISBN: 9788089396115 ; ISBN: 8089396119

Toàn văn sẵn có

8
BANSKÁ BELÁ
BANSKÁ BELÁ
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

BANSKÁ BELÁ

Štefánik, Martin

Lexikón stredovekých miest na Slovensku, pp.20-28

ISBN: 9788089396115 ; ISBN: 8089396119

Toàn văn sẵn có

9
Dictionary of Rheumatology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of Rheumatology

Rovenský, Jozef ;Payer, Juraj ;Clague, Roy ;Bayer, Milan ;Fereník, Miroslav ;Herold, Manfred ;Killinger, Zdenko ;Tauchmannová, Helena;; Rovenský, Jozef ; Payer, Juraj

ISBN: 978-3-211-68584-6 ; E-ISBN: 978-3-211-79280-3 ; DOI: 10.1007/978-3-211-79280-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Book Chapters  (5)
 2. Bài báo  (3)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4)
 2. Czech  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Štefánik, Martin
 2. Mukherjee, Saumitra
 3. Jankular, M
 4. Hiller, Edgar
 5. Veselská, Veronika

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...