skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: median sampling xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
DF-AMS Proposed Solutions for Multi-Sensor Data Fusion in Wireless Sensor Networks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

DF-AMS Proposed Solutions for Multi-Sensor Data Fusion in Wireless Sensor Networks

Huy, D.V.; Viet, N.D.

Scopus; 978-146738013-3; http://ieeexplore.ieee.org/document/7371749/; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32758

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New ranked set sampling schemes for range charts limits under bivariate skewed distributions

Karagöz, Derya ; Koyuncu, Nursel

Soft Computing, 2019, Vol.23(5), pp.1573-1587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1432-7643 ; E-ISSN: 1433-7479 ; DOI: 10.1007/s00500-017-2880-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting Integrals of Stochastic Processes

Stein, Michael L.

Ann. Appl. Probab. 5, no. 1 (1995), 158-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1050-5164 ; DOI: doi:10.1214/aoap/1177004834

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (2)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Michael L. Stein
  2. Huy, D.V.
  3. Koyuncu, N
  4. Stein, Michael
  5. Stein, Michael L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...