skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Dạng tài nguyên: Tạp chí xóa Chủ đề: Zeitschrift xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broadcast & Mobile das Businessmagazin für Kommunikation und Produktion

ISSN: 1867-6669

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The agricultural situation in the EU ... report

European Commission; Europäische Kommission

ISSN: 1025-6660

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of children's services

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (2)
  2. German  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. European Commission

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...