skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Xuất nhập khẩu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Giáo trình kinh tế ngoại thương
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kinh tế ngoại thương

Bùi, Xuân Lưu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33476

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kinh tế ngoại thương

Bùi Xuân Lưu

H. : Giáo dục, 2002 - (382 BU-L 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xuất nhập khẩu hàng hoá = International merchandise trade Vietnam 1999

H. : Thống kê, 2001 - (382 XUA 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lựa chọn sản phẩm và thị trường trong ngoại thương thời kỳ công nghiệp hoá của các nền kinh tế Đông á : sách tham khảo

Nguyễn Trần Quế chủ biên

H. : Chính trị Quốc gia , 2000 - (382 LUA 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Trần, Văn Chu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57116

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Hà Quốc Hội; Trần Văn Chu chủ biên

H. : ĐHQG HN, 1999 - (382 NGH 1999)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vận tải và giao nhận trong ngoại thương

Hoàng Văn Châu; Nguyễn Hồng Đàm Chủ biên; Nguyễn Như Tiến; Vũ Sỹ Tuấn

H. : GTVT, 2003 - (382 VAN 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

Lê, Nam Long; Nguyễn, Hồng Sơn

Lê, N. L. (2008). Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_02009; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44339

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Luận văn ThS Kinh tế 60 31 07

Lê Nam Long

ĐHKT; 2008

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ thương mại Việt Nam - ASEAN và chính sách xuất - nhập khẩu của Việt Nam

Nguyễn Đình Hương Chủ biên; Vũ Đình Bách

H. : Chính trị Quốc gia, 1999 - (382 QUA 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức và nghiệp vụ kinh doanh thương mại quốc tế : kinh doanh xuất nhập khẩu

Trần Chí Thành Chủ biên

H. : Thống kê, 1994 - (382 TOC 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

Lê Nam Long; Nguyễn Hồng Sơn người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2008 - (332.7 LE-L 2008)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lê Nam Long
  2. Lê, Nam Long
  3. Bùi Xuân Lưu
  4. Hoàng Văn Châu
  5. Trần Văn Chu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...