skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1992đến2004 xóa Chủ đề: World politics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
International politics on the world stage / John T. Rourke
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International politics on the world stage / John T. Rourke

Rourke John T.

[Guilford, Conn.] : McGraw-Hill/dushkin, c2001 - (327 ROU 1999) - ISBN0072428368

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
International politics on the world stage
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International politics on the world stage

Rourke John T.

Guilford, CT : Dushkin/McGraw-Hill, c1999 - (327 ROU 1999) - ISBN0697385949

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản
3
The global agenda : issues and perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The global agenda : issues and perspectives

Kegley Charles W; Wittkopf Eugene R

Boston : McGraw-Hill, 2001 - (327.1 GLO 2001) - ISBN0072322691 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International politics on the world stage

Rourke John T.

N. Y. : The McGraw-Hill, 1996 - (327 ROU 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
5
International politics on the world stage, brief
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International politics on the world stage, brief

Rourke John T.; Boyer Mark A; Rourke John T.

Boston : McGraw-Hill, c2004. - (327 ROU 2004) - ISBN0072885696 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
The World since 1945 : a history of international relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World since 1945 : a history of international relations

McWilliams Wayne C; Piotrowski Harry

Boulder, Co. : Lynne Rienner Publishers, 2001 - (327 McW 2001) - ISBN1555878997 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...