skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo DDC: International relations xóa Chủ đề: World politics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
International politics on the world stage / John T. Rourke
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International politics on the world stage / John T. Rourke

Rourke John T.

[Guilford, Conn.] : McGraw-Hill/dushkin, c2001 - (327 ROU 1999) - ISBN0072428368

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
International politics on the world stage
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International politics on the world stage

Rourke John T.

New York, NY : McGraw-Hill Higher Education, c2005. - (327 ROU 2005) - ISBN0072890363 (softcover)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản
3
Essential readings in world politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essential readings in world politics

Mingst Karen A.; Snyder Jack L

New York : W.W. Norton & Co., 2008. - (327 ESS 2008) - ISBN9780393931143 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International politics on the world stage

Rourke John T.

N. Y. : The McGraw-Hill, 1996 - (327 ROU 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
5
International politics on the world stage, brief
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International politics on the world stage, brief

Rourke John T.; Boyer Mark A; Rourke John T.

Boston : McGraw-Hill, c2004. - (327 ROU 2004) - ISBN0072885696 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Trật tự thế giới
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trật tự thế giới

Kissinger Henry ‰d 1923-; Phạm Thái Sơn; Võ Minh Tuấn

Hà Nội : Thế giới , 2016 - (327 KIS 2016) - ISBN9786047726196

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (1)
 2. 1999đến2000  (1)
 3. 2001đến2003  (1)
 4. 2004đến2005  (2)
 5. Sau 2005  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5)
 2. Vietnamese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...