skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Häkkilä, Jonna xóa Chủ đề: Wearable Computing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role and impact of aesthetics in designing mobile devices

Häkkilä, Jonna ; Juhlin, Oskar ; Boll, Susanne ; Colley, Ashley

Proceedings of the 18th International Conference on human-computer interaction with mobile devices and services adjunct, 06 September 2016, pp.1142-1145

ISBN: 9781450344135 ; ISBN: 1450344135 ; DOI: 10.1145/2957265.2965024

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Squeezy bracelet: designing a wearable communication device for tactile interaction

Pakanen, Minna ; Colley, Ashley ; Häkkilä, Jonna ; Kildal, Johan ; Lantz, Vuokko

Proceedings of the 8th Nordic Conference on human-computer interaction, 26 October 2014, pp.305-314

ISBN: 9781450325424 ; ISBN: 1450325424 ; DOI: 10.1145/2639189.2639238

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solar shirt: design of an environmental awareness wearable

Roinesalo, Paula ; Virtanen, Lasse ; Lappalainen, Tuomas ; Kylmänen, Anu ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on pervasive and ubiquitous computing, 12 September 2016, pp.495-499

ISBN: 9781450344623 ; ISBN: 1450344623 ; DOI: 10.1145/2968219.2971350

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design probes study on user perceptions of a smart glasses concept

Häkkilä, Jonna ; Vahabpour, Farnaz ; Colley, Ashley ; Väyrynen, Jani ; Koskela, Timo

Proceedings of the 14th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia, 30 November 2015, pp.223-233

ISBN: 9781450336055 ; ISBN: 1450336051 ; DOI: 10.1145/2836041.2836064

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User perspective for interactive handbag design

Pakanen, Minna ; Lappalainen, Tuomas ; Colley, Ashley ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 18th International Conference on human-computer interaction with mobile devices and services adjunct, 06 September 2016, pp.1155-1158

ISBN: 9781450344135 ; ISBN: 1450344135 ; DOI: 10.1145/2957265.2965020

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aesthetic physical items for visualizing personal sleep data

Häkkilä, Jonna ; Virtanen, Lasse

Proceedings of the 18th International Conference on human-computer interaction with mobile devices and services adjunct, 06 September 2016, pp.1173-1177

ISBN: 9781450344135 ; ISBN: 1450344135 ; DOI: 10.1145/2957265.2965019

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clothes integrated visual markers as self-expression tool

Roinesalo, Paula ; Rantakari, Juho ; Virtanen, Lasse ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 18th International Conference on human-computer interaction with mobile devices and services adjunct, 06 September 2016, pp.617-620

ISBN: 9781450344135 ; ISBN: 1450344135 ; DOI: 10.1145/2957265.2961832

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart Handbag as a Wearable Public Display - Exploring Concepts and User Perceptions

Colley, Ashley ; Pakanen, Minna ; Koskinen, Saara ; Mikkonen, Kirsi ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 7th Augmented Human International Conference 2016, 25 February 2016, pp.1-8

ISBN: 9781450336802 ; ISBN: 1450336809 ; DOI: 10.1145/2875194.2875212

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

UbiMount: 2nd workshop on ubiquitous computing in the mountains

Daiber, Florian ; Jones, Michael ; Wiehr, Frederik ; Cheverst, Keith ; Kosmalla, Felix ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 2017 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2017 ACM International Symposium on Wearable Computers, 11 September 2017, pp.1022-1026

ISBN: 9781450351904 ; ISBN: 1450351905 ; DOI: 10.1145/3123024.3124462

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring smart handbag concepts through co-design

Pakanen, Minna ; Lappalainen, Tuomas ; Roinesalo, Paula ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 15th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia, 12 December 2016, pp.37-48

ISBN: 9781450348607 ; ISBN: 1450348602 ; DOI: 10.1145/3012709.3012741

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charting Design Preferences on Wellness Wearables

Rantakari, Juho ; Inget, Virve ; Colley, Ashley ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 7th Augmented Human International Conference 2016, 25 February 2016, pp.1-4

ISBN: 9781450336802 ; ISBN: 1450336809 ; DOI: 10.1145/2875194.2875231

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breaking of the dawn jacket: light in the Arctic Winter

Roinesalo, Paula ; Lappalainen, Tuomas ; Colley, Ashley ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 2017 ACM International Symposium on wearable computers, 11 September 2017, pp.232-237

ISBN: 9781450351881 ; ISBN: 1450351883 ; DOI: 10.1145/3123021.3123074

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

 1. ACM International Conference Proceeding Series  (4)
 2. Ah, Augmented Human International Conference, 7  (1)
 3. Mobilehci, International Conference On Human-Computer Interaction With Mobile Devices And Services, 18  (2)
 4. Mum, International Conference On Mobile And Ubiquitous Multimedia, 14  (1)
 5. Proceedings - International Symposium on Wearable Computers, ISWC  (1)
 6. Proceedings of the 14th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia  (1)
 7. Proceedings of the 15th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia  (1)
 8. Proceedings Of The 18th International Conference On Human-Computer Interaction With Mobile Devices And Services Adjunct  (4)
 9. Proceedings of the 18th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services Adjunct, MobileHCI 2016  (4)
 10. Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on pervasive and ubiquitous computing  (1)
 11. Proceedings of the 2017 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2017 ACM International Symposium on Wearable Computers  (1)
 12. Proceedings of the 2017 ACM International Symposium on wearable computers  (1)
 13. Proceedings of the 7th Augmented Human International Conference 2016  (2)
 14. Proceedings of the 8th Nordic Conference on human-computer interaction  (1)
 15. Proceedings of the NordiCHI 2014: The 8th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Fun, Fast, Foundational  (1)
 16. UbiComp 2016 Adjunct - Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing  (1)
 17. Ubicomp, Acm International Joint Conference On Pervasive Ubiquitous Computing, 2016  (1)
 18. Ubicomp, Acm International Joint Conference On Pervasive Ubiquitous Computing, 2017, Iswc, International Symposium On Wearable Computers, 2017  (1)
 19. UbiComp/ISWC 2017 - Adjunct Proceedings of the 2017 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2017 ACM International Symposium on Wearable Computers  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Häkkilä, Jonna
 2. Häkkilä, J.
 3. Colley, A.
 4. Colley, Ashley
 5. Hã¤Kkilã¤, Jonna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...