skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Italian xóa Chủ đề: Visual Arts xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robes, fiery crosses, and the american the materiality of the 1920s' klan's patriotism, and intolerance

Baker, Kelly J.

Material Religion, 01 November 2011, Vol.7(3), p.312-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-2200 ; E-ISSN: 1751-8342 ; DOI: 10.2752/175183411X13172844495894

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark Arts: Designed Communications and a New Rhetoric of Authenticity

Inga, Danielle

Design and Culture, 01 March 2012, Vol.4(1), p.5-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1754-7075 ; E-ISSN: 1754-7083 ; DOI: 10.2752/175470812X13176523285075

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Heritage of Ancestors

Grigoryan Savary, Gohar

Venezia Arti, 01 December 2018, Vol.27(27)

E-ISSN: 2385-2720 ; DOI: 10.30687/VA/2385-2720/2018/27/005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buckminster Fuller's Reflexive Modernism

Massey, Jonathan

Design and Culture, 01 November 2012, Vol.4(3), p.325-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1754-7075 ; E-ISSN: 1754-7083 ; DOI: 10.2752/175470812X13361292229159

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photographic Bodies and Biographical Narratives: The Finnish State Archaeologist Juhani Rinne in Pictures

Immonen, Visa

Photography and Culture, 01 March 2012, Vol.5(1), p.37-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-4517 ; E-ISSN: 1751-4525 ; DOI: 10.2752/175145212X13233396185035

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Traditional Art Crafts ( Dentō Kōgei )” in Japan: From Reproductions to Original Works

Takuya, Kida ; Takayama, Cynthia

The Journal of Modern Craft, 01 March 2010, Vol.3(1), p.19-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1749-6772 ; E-ISSN: 1749-6780 ; DOI: 10.2752/174967810X12657245205107

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

British Interventions in the Traditional Crafts of Ceylon (Sri Lanka), c . 1850–1930

Jones, Robin

The Journal of Modern Craft, 01 November 2008, Vol.1(3), p.383-404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1749-6772 ; E-ISSN: 1749-6780 ; DOI: 10.2752/174967808X379443

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seeing Syncretism as Visual Blasphemy: Critical Eyes on Caodai Religious Architecture

Hoskins, Janet

Material Religion: The Journal of Objects, March 2010, Vol.6(1), pp.30-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-2200

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crossing the Great Divide Tradition and Modernity in Tibetan Buddhist Art

Harrington, Laura

Material Religion: The Journal of Objects, March 2008, Vol.4(1), pp.88-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-2200

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Eagle and the Dove: Constructing Catholic Identity Through Word and Image in Nineteenth-Century United States

Pasulka, Diana Walsh

Material Religion: The Journal of Objects, November 2008, Vol.4(3), pp.306-324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-2200

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embroidery Pirates and Fashion Victims: Textiles, Craft and Copyright

Robertson, Kirsty

Textile: The Journal of Cloth and Culture, March 2010, Vol.8(1), pp.86-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-9756

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commentary

Myzelev, Alla

The Journal of Modern Craft, November 2008, Vol.1(3), pp.415-416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1749-6772

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Well, Water, Rock: Holy Wells, Mass Rocks and Reconciling Identity in the Republic of Ireland

O'Brien, Suzanne J. Crawford

Material Religion: The Journal of Objects, November 2008, Vol.4(3), pp.326-348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-2200

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enlightenment traditions, sacred objects and sacred cows in museums response to tiffany jenkins

O'Neill, Mark

Material Religion, 01 November 2006, Vol.2(3), p.359-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-2200 ; E-ISSN: 1751-8342 ; DOI: 10.1080/17432200.2006.11423057

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Introduction

Dilworth, Leah

The Journal of Modern Craft, July 2008, Vol.1(2), pp.179-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1749-6772

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Introduction

Simonic, Peter

The Journal of Modern Craft, July 2010, Vol.3(2), pp.133-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1749-6772

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iconoclasm in the era of strong religion

Davis, Richard H.

Material Religion, 01 July 2005, Vol.1(2), p.261-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-2200 ; E-ISSN: 1751-8342 ; DOI: 10.2752/174322005778054249

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archaeology and Politics: A Case Study of the Ayodhya Issue

Abraham, John

Material Religion: The Journal of Objects, July 2005, Vol.1(2), pp.253-260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-2200

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Look of Sympathy: Religion, Visual Culture, and the Social Life of Feeling

Morgan, David

Material Religion: The Journal of Objects, July 2009, Vol.5(2), pp.131-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-2200

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agency and Affectivity of Paintings: The Lives of Chitrajis in Hindu Ritual Contexts

Taylor, Woodman

Material Religion, 01 July 2005, Vol.1(2), p.198-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-2200 ; E-ISSN: 1751-8342 ; DOI: 10.2752/174322005778054294

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (4)
 2. 2006đến2007  (3)
 3. 2008đến2008  (18)
 4. 2009đến2010  (18)
 5. Sau 2010  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (41)
 2. Bình xét khoa học  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Morgan, David
 2. Ashby, Charlotte
 3. Weikop, Christian
 4. Mikulay, Jennifer Geigel
 5. Pasulka, Diana Walsh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...