skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài liệu chính phủ xóa Chủ đề: Visual Arts xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Red-hot from New Zealand

Creative New Zealand (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngā toi

Toia, Rāwiri ; Walker, Te Aurere ; Hindle, Rāwiri; Boundream Limited (Corporate Author) ; Victoria University of Wellington. Te Kura Māori (Corporate Author) ; New Zealand. Ministry of Education (Corporate Author)

ISBN: 9780475204042 ; ISBN: 0475204042

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arkansas Fine Arts Curriculum Framework. Strands: Visual Arts-Revised 2001; Music-Revised 2001; Dance; Theatre

Arkansas State Dept. of Education, Little Rock (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual and Performing Arts Content Standards for California Public Schools: Prekindergarten through Grade Twelve--Dance, Music, Theatre, Visual Arts

O'Malley, Ed, Ed; California State Dept. of Education, Sacramento (Corporate Author)

ISBN: 0801115485 ; ISBN: 9780801115486

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Mexico Arts Content Standards and Benchmarks, 1997

New Mexico State Dept. of Education, Santa Fe (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

South Dakota Fine Arts Content Standards: Dance, Music, Theater & Visual Arts. SDICS Project

South Dakota State Dept. of Education and Cultural Affairs, Pierre (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

North Carolina Arts Education Standard Course of Study and Grade Level Competencies. Revised 2000

North Carolina State Dept. of Public Instruction, Raleigh (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Indian Standards for Arts Education

Bureau of Indian Affairs (Dept. of Interior), Washington, DC. Office of Indian Education Programs (Corporate Author) ; Orbis Associates, Washington, DC (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sunshine State Standards: The Arts

Florida State Dept. of Education, Tallahassee. Div. of Public Schools (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

State of Delaware Visual and Performing Arts Content Standards: Music, Visual Arts, Theatre, Dance, November 1997

Delaware State Dept. of Public Instruction, Dover (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Arts Standards (Adopted 4/28/97): Arizona Department of Education

Arizona State Dept. of Education, Phoenix (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oversight Hearing on Arts Education. Hearing Before the Subcommittee on Elementary, Secondary, and Vocational Education of the Committee on Education and Labor. House of Representatives, Ninety-Eighth Congress, Second Session (February 28, 1984)

Congress of the U.S., Washington, DC. House Committee on Education and Labor (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1996  (1)
  2. 1996đến1996  (1)
  3. 1997đến1997  (3)
  4. 1998đến2000  (3)
  5. Sau 2000  (4)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...