skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Vi trùng học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Microbiology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology

Nina, Parker; Mark, Schneegurt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18485

Truy cập trực tuyến

2
Microbiology demystified
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology demystified

Betsy Tom.; Keogh James Edward

New York ; London : McGraw-Hill, 2005. - ISBN0071471340;ISBN0071446508 (pbk.)

Truy cập trực tuyến

3
Microbiology : a human perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology : a human perspective

Nester Eugene W

Boston : McGraw-Hill, c2007. - (616.9 MIC 2007) - ISBN9780072830316;ISBN007283031X (hard copy : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
4
Microbiology : a human perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology : a human perspective

Boston : McGraw-Hill, 2004 - (616 MIC 2004) - ISBN0072919248

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Microbiology : diversity, disease, and the environment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology : diversity, disease, and the environment

Salyers Abigail A.; Whitt Dixie D

Bethesda : Fitzgerald Science Press, 2001 - (579 SAL 2001) - ISBN1891786016

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Microbiology : a systems approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology : a systems approach

Cowan M. Kelly.; Talaro Kathleen P

Boston : McGraw-Hill, 2009. - (616.9 COW 2009) - ISBN9780077266035;ISBN007726603X;ISBN9780077266868;ISBN0077266862

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Foundations in microbiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations in microbiology

Talaro Kathleen P.

Dubuque, IA : McGraw-Hill, c2005. - (579 TAL 2005) - ISBN0072552980 (hbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
8
Sherris medical microbiology : an introduction to infectious diseases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sherris medical microbiology : an introduction to infectious diseases

Ray C. George; Ryan Kenneth J; Sherris John C

New York : McGraw-Hill, c2004. - (616 SHE 2004) - ISBN0838585299 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Foundations in microbiology : basic principles
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations in microbiology : basic principles

Talaro Kathleen P.

Dubuque, IA : McGraw-Hill, c2008. - (579 TAL 2008) - ISBN9780072994957 (hard copy : alk. paper);ISBN0072994959 (hard copy : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Microbiology : principles and explorations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology : principles and explorations

Black Jacquelyn G.

Hoboken, NJ : John Wiley, 2005. - (616.9 BLA 2005) - ISBN0471420840

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Understanding microbes : a laboratory textbook for microbiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding microbes : a laboratory textbook for microbiology

Claus G. William

NY.: W. H. Freeman, 1989 - NY.: W. H. Freeman , 1989 - (579 CLA 1989) - (1) - ISBN9780716718093

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Reoviruses II : Cytopathogenicity and pathogenesis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reoviruses II : Cytopathogenicity and pathogenesis

Oldstone Michael B. A; Tyler Kenneth L.

Berlin : New York : Springer, c1998. - (579.2 REO 1998) - ISBN3540639470

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Extremophiles : microbial life in extreme environments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extremophiles : microbial life in extreme environments

Grant William D; Horikoshi Koki

New York : Wiley-Liss, c1998. - (579 EXT 1998) - ISBN0471026182 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Microbiology : a laboratory manual
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology : a laboratory manual

Cappuccino James G

San Francisco : Pearson Benjamin Cummings, 2008 - (579 CAP 2008) - ISBN0321488202

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
15
Benson's microbiological applications : laboratory manual in general microbiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Benson's microbiological applications : laboratory manual in general microbiology

Brown Alfred E.

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2007 - (579.078 BEN 2007) - ISBN9780072992724;ISBN0072992727

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study guide for microbiology an introduction

Funke B.R.; Tortora Gerard J.ˆtMicrobiology an introduction.‰pStudy guide; Case Christine L.

Redwood : Benjamin Kummings , 1992 - Redwood City, CA : The benjamin/ cummings comp., 1992 - (579 FUN 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Talaro Kathleen P
  2. Funke B.R
  3. Case Christine L.
  4. Keogh James Edward
  5. Grant William D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...