skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Vi sinh vật học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Anaerobic microbiology : a practical approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anaerobic microbiology : a practical approach

Levett Paul N

Oxford ; New York : IRL Press at Oxford University Press, c1991 - (579 ANA 1991) - ISBN0199632049 (hbk.);ISBN0199632626 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Levett Paul N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...