skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Vi khuẩn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Student study Art notebook Microbiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student study Art notebook Microbiology

Prescott Lansing M.; Harley John P; Klein Donald A

Dubuque, IA. : Wm.C.Brown Publishers, 1996 - (579 PRE 1996) - ISBN0697283283

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Microbiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology

Prescott Lansing M.; Harley John P; Klein Donald A

Dubuque, IA. : Wm.C.Brown Publishers, 1996. - (579 PRE 1996) - ISBN0697293904

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
3
Modern multidisciplinary applied microbiology : Exploiting microbes and their interactions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern multidisciplinary applied microbiology : Exploiting microbes and their interactions

Mendez-Vilas Antonio editor

Weinheim : Wiley VCH, 2006 - (579.3 MOD 2006) - ISBN3527316116

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Microbes : concepts and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbes : concepts and applications

Bisen Prakash S.; Debnath Mousumi; Prasad Godavarthi B. K. S

Hoboken, N.J. : Wiley-Blackwell, c2012. - (616.9041 BIS 2012) - ISBN9780470905944

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Anaerobic microbiology : a practical approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anaerobic microbiology : a practical approach

Levett Paul N

Oxford ; New York : IRL Press at Oxford University Press, c1991 - (579 ANA 1991) - ISBN0199632049 (hbk.);ISBN0199632626 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study guide for microbiology an introduction

Funke B.R.; Tortora Gerard J.ˆtMicrobiology an introduction.‰pStudy guide; Case Christine L.

Redwood : Benjamin Kummings , 1992 - Redwood City, CA : The benjamin/ cummings comp., 1992 - (579 FUN 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Prescott Lansing M
  2. Harley John P
  3. Klein Donald A.
  4. Levett Paul N
  5. Prasad Godavarthi B. K. S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...