skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 270  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa Chủ đề: Vehicles In General xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种充电桩交流电能表检定装置
Charging pile AC electric energy meter calibration apparatus

LI Liang

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种抗冲击耐用型汽车轮毂
Anti-impact durable automobile hub

LI Liang

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

智能充电桩及充电式立体车库
Intelligent charging stake and rechargeable stereo garage

LI Liang

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种耐用型多辐条汽车轮毂
Durable type multi-spoke automobile hub

LI Liang

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种多功能智能车载终端
Multifunctional intelligent vehicle-mounted terminal

LI Liang

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种汽车用易散热耐用型轮毂
Car is with durable type wheel hub that easily dispels heat

LI Liang

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

远程控制的充电式立体车库系统
Remote control's rechargeable stereo garage system

LI Liang

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electric turning device for vehicular display screen

LI Liang

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于聚苯板保温的充电式立体车库
Rechargeable stereo garage based on polyphenyl board keeps warm

LI Liang

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat preservation panel

LI Liang

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于新能源汽车的气液体机系统
A gas -liquid all -in -one system for new energy automobile

LI Liang

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种加强型抗变形汽车轮毂
Strenghthened type resistance to deformation automobile wheel hub

LI Liang

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种结构稳定易散热型汽车轮毂
Automobile hub stable in structure and easy to cool

LI Liang

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

具备太阳能充电功能的充电式立体车库
Rechargeable stereo garage who possesses solar charging function

LI Liang

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-drop device for car hopper

LI Liang

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种加固型易散热汽车轮毂
Reinforcement type automobile wheel hub that easily dispels heat

LI Liang

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

无线充电式立体车库
Wireless rechargeable stereo garage

LI Liang

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

能够自动收纳充电电缆的充电桩及充电式立体车库
That can accomodate charging cable automatically fills electric pile and rechargeable stereo garage

LI Liang

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种多功能自散热汽车轮毂
It is multi -functional from dispelling heat automobile wheel hub

LI Liang

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 270  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (6)
 2. 2010đến2011  (27)
 3. 2012đến2013  (33)
 4. 2014đến2016  (89)
 5. Sau 2016  (115)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (269)
 2. Chinese  (222)
 3. French  (5)
 4. German  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. LI Liang
 2. Zhao Xun
 3. Yu Wei
 4. GAO Xiang
 5. Liu Jun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...