skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Vampires xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dracula

Stoker, Bram

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Dracula
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dracula

Stoker, Bram

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROMANIA'S PROBLEM WITH DRACULA

Light, Duncan

History Today, May 2017, Vol.67(5), p.62

ISSN: 00182753

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The word vampires

Anonymous;

New Scientist, May 10, 2003, Vol.178(2394), p.49(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0262-4079

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In search of Dracula. (driving through Transylvania) (Driving)

Barth, Jack

Travel & Leisure, Dec, 1994, Vol.24(12), p.82(6)

ISSN: 0041-2007

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dracula is dead and well and attracting tourists to Transylvania

Johnson, Marilyn ; Clifford, Geoffrey

Life, Nov, 1994, Vol.17(11), p.66(6)

ISSN: 0024-3019

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dracula's Transylvania.(Brief article)

Summers, B. F.

National Geographic Kids, Oct, 2006, p.22(1)

ISSN: 1542-3042

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (1)
 2. 1994đến2002  (2)
 3. 2003đến2005  (1)
 4. 2006đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Sách  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. German  (1)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stoker, Bram
 2. Barth, Jack
 3. Clifford, Geoffrey
 4. Summers, B. F.
 5. Light, Duncan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...