skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Vật liệu học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Degradation of metals in the atmosphere : a symposium sponsored by ASTM Committee G-1 on Corrosion of Metals, Philadelphia, PA, 12-13 May 1986
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Degradation of metals in the atmosphere : a symposium sponsored by ASTM Committee G-1 on Corrosion of Metals, Philadelphia, PA, 12-13 May 1986

Dean S. W; Lee T. S; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.; Symposium on Degradation of Metals in the Atmosphere (1986 : Philadelphia, Pa.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1987. - (620.1 DEG 1987) - ISBN0803109660

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Atmospheric factors affecting the corrosion of engineering metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atmospheric factors affecting the corrosion of engineering metals

Philadelphia : ASTM, 1978 - (620.1 ATM 1978) - ISBN0803102860

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Chemical analysis of metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical analysis of metals

Coyle Francis T. Editor

Philadelphia, Pa : ASTM, 1987 - (620.1 CHE 1987) - ISBN0803109423

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Chevron-notch fracture test experience : metals and non-metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chevron-notch fracture test experience : metals and non-metals

Baratta F. I; Brown Kevin R.

Philadelphia : ASTM, 1992 - (620.1 CHE 1992) - ISBN080311480X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Effects of the environment on the initiation of crack growth
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of the environment on the initiation of crack growth

Piascik Robert S. Editor; Van Der Sluys W. Alan Editor; Zawierucha Robert Editor

West conshohocken, Pa : ASTM, 1997 - (620.1 EFF 1997) - ISBN0803124082

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Fatigue at low temperatures : a symposium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue at low temperatures : a symposium

Stephens R. I. Editor; ASTM Committee E-24 on Fracture Testing.; ASTM Committee E-9 on Fatigue.; Symposium on Fatigue at Low Temperatures (1983 : Louisville, Ky.)

Philadelphia, PA. : American Society for Testing and Materials, c1985. - (620.16 FAT 1985) - ISBN0803104111

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Rapid load fracture testing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid load fracture testing

Chona Ravinder; Corwin W. R; ASTM Committee E-24 on Fracture Testing.; Symposium on Rapid Load Fracture Testing (1990 : San Francisco, Calif.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1992 - (620.1 RAP 1992) - ISBN080311429X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special applications and advanced techniques for crack size determination

ASTM; 1995 - (620.1 SPE 1995)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sampling and analysis of copper cathodes : a symposium

Hibbeln R. J. Editor; Tuddenham W. M. Editor; ASTM Committee B-2 on Nonferrous Metals and Alloys.; ASTM Symposium on Sampling and Analysis of Copper Cathodes (1982 : Dallas/Fort Worth, Tex.)

Philadelphia, PA. : ASTM, c1984 - (620.1 SAM 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Special applications and advanced techniques for crack size determination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special applications and advanced techniques for crack size determination

Donald J. Keith Editor; Ruschau John J. Editor; American Society for Testing and Materials.; Symposium on Special Applications and Advanced Techniques for Crack Size Determination (1994 : Atlanta, Ga.)

Philadelphia, PA. ASTM, 1995 - (620.1 SPE 1995) - ISBN0803120036

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Advances in multiaxial fatigue
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in multiaxial fatigue

Ellis Rod; McDowell David L.

Philadelphia, PA : ASTM, 1993 - Philadelphia, PA : ASTM, c1993 - (620.1 ADV 1993) - ISBN0803118627

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Application of accelerated corrosion tests to service life prediction of materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of accelerated corrosion tests to service life prediction of materials

Cragnolino Gustavo; Sridhar Narasi; ASTM Committee G-1 on Corrosion of Metals.; ASTM Symposium on Application of Accelerated Corrosion Tests to Service Life Prediction of Materials (1992 : Miami, Fla.)

Philadelphia, PA : ASTM, 1994 - (620.1 APP 1994) - ISBN0803118538

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Trong mục lục thư viện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (1)
 2. 1984đến1984  (1)
 3. 1985đến1986  (1)
 4. 1987đến1992  (4)
 5. Sau 1992  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (7)
 2. Q - Science.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...