skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Vật liệu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Part-through crack fatigue life prediction : a symposium

Chang J.B. Editor; ASTM Committee E-24 on Fracture Testing.

Philadelphia. Pa. : ASTM, c1979 - (620.1 PAR 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion fatigue : mechanics, metallurgy, electrochemistry and engineering : a symposium

Crooker T.W. editor; Leis B.N. editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1983 - (620.1 COR 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low-cycle fatigue and life prediction : a symposium

Amzallag C; Leis B. N; Rabbe P; American Society for Testing and Materials.; Soci�et�e fran�caise de m�etallurgie.; International Symposium on Low Cycle Fatigue and Life Prediction (1980 : Firminy, France)

Philadelphia, Pa. (1916 Race St., Philadelphia 19103) : ASTM., c1982 - (620.1 LOW 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Corrosion in natural waters
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion in natural waters

Baloun Calvin H.; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.; Symposium on Corrosion in Natural Waters (1988 : Atlanta, Ga.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1990. - (620.1 COR 1990) - ISBN0803113838

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Fatigue in mechanically fastened composite and metallic joints
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue in mechanically fastened composite and metallic joints

Potter John M Editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1986 - (621.8 FAT 1986) - ISBN080310927x

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...